• Nyomtatás

Család, termékenység

A család, termékenység kutatási terület az intézet megalapítása óta kulcsfontosságú a Népességtudományi Kutatóintézet életében. Ez a kutatási terület önmaga is összetett és különböző témacsoportokra bomlik. A hazai alacsony termékenység problémaköre már több mint egy évszázada (’egyke’ kérdés) a magyarországi közbeszéd fontos kérdése. Az NKI célja hogy kutatásaival, elemzéseivel gondoskodjon arról, hogy ezen valóban fontos kérdéssel tudományos megalapozottsággal lehessen foglalkozni. Az 1990-es évek óta egyre látványosabban jelenik meg a családok és együttélési formák változása, amely kérdésnek a vizsgálata szintén egyre fontosabb, különös tekintettel arra, hogy ezek a változásokat hogyan élik meg az érintettek. A longitudinális elemzési módszerek lehetővé teszik a családi értékrend és a demográfiai viselkedés kölcsönhatásainak a vizsgálatát. Az NKI felkérésre foglalkozik népesedéspolitikai elemzések készítésével is.


Kutatók


BLASKÓ Zsuzsa, JOUBERT Kálmán, KAPITÁNY Balázs, MAKAY Zsuzsanna, MURINKÓ Lívia, SPÉDER Zsolt

Kutatások

A családi átmenetek feltérképezése: okok és következmények

Életünk fordulópontjai

Családi értékek és a demográfiai magatartás kölcsönhatása

Gyermeknövekedés-vizsgálatok

Családpolitika Magyarországon és Európában

Nemzedékek és nemek: A demográfiai változások okai és következményei (GGP)

Gyermekvállalási döntések közösségi és egyéni nézőpontból (REPRO)

Az életút szakaszolódása: az individualizáció hatása az életpálya szerveződésére (LIFETIMING)

Családkutatás és családpolitika Európában (FamilyPlatform)