• Nyomtatás

Család, termékenység

A család, termékenység kutatási terület az intézet megalapítása óta kulcsfontosságú a Népességtudományi Kutatóintézet életében. Ez a kutatási terület önmaga is összetett és különböző témacsoportokra bomlik. A hazai alacsony termékenység problémaköre már több mint egy évszázada (’egyke’ kérdés) a magyarországi közbeszéd fontos kérdése. Az NKI célja hogy kutatásaival, elemzéseivel gondoskodjon arról, hogy ezen valóban fontos kérdéssel tudományos megalapozottsággal lehessen foglalkozni. Az 1990-es évek óta egyre látványosabban jelenik meg a családok és együttélési formák változása, amely kérdésnek a vizsgálata szintén egyre fontosabb, különös tekintettel arra, hogy ezek a változásokat hogyan élik meg az érintettek. A longitudinális elemzési módszerek lehetővé teszik a családi értékrend és a demográfiai viselkedés kölcsönhatásainak a vizsgálatát. Az NKI felkérésre foglalkozik népesedéspolitikai elemzések készítésével is.


Kutatók


BLASKÓ Zsuzsa, JOUBERT Kálmán, KAPITÁNY Balázs, MAKAY Zsuzsanna, MONOSTORI Judit, MURINKÓ Lívia, SPÉDER Zsolt

Kutatások

Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat

Termékenység és családpolitika

Családpolitika Magyarországon és Európában

Családi átmenetek és családi életpálya

Értékek és attitűdök a családi viszonyokról

A családi átmenetek feltérképezése: okok és következmények

Életünk fordulópontjai

Családi értékek és a demográfiai magatartás kölcsönhatása

Gyermeknövekedés-vizsgálatok

Családpolitika Magyarországon és Európában

Nemzedékek és nemek: A demográfiai változások okai és következményei (GGP)

Gyermekvállalási döntések közösségi és egyéni nézőpontból (REPRO)

Az életút szakaszolódása: az individualizáció hatása az életpálya szerveződésére (LIFETIMING)

Családkutatás és családpolitika Európában (FamilyPlatform)