• Nyomtatás

A kutatásról

A Kohorsz '18 kutatás a KSH Népességtudományi Kutatóintézet által indított nagyszabású felmérés, melynek célja az, hogy átfogó képet adjon a gyermekek magyarországi felnövekedéséről és az azt befolyásoló tényezőkről.

A vizsgálat egyfelől a gyermekfejlődés különböző szempontjait kívánja megragadni: fizikai, kognitív és érzelmi fejlődés, egészség, jóllét, teljesítmény és mobilitás. Másfelől a vizsgálat tárgyát képezik a felnövekedést egymással kölcsönhatásban meghatározó tényezők, ezek azonosítása és hatásmechanizmusának feltárása. Ilyen változóknak tekintjük a családi és társas környezeti tényezőket, a társadalmi/származási különbségeket, az egészségi állapotot, a pszichológiai jellegzetességeket, valamint a gyermeket nevelő családok intézményi ellátottságát, foglalkoztatási helyzetét, életmódját, várakozásait és terveit.

A kutatás fókuszában három fő terület áll:

  • Demográfiai jellemzők
  • Egészség és fejlődés
  • Társadalmi háttérjellemzők

A vizsgálat elvi alapsokaságát a 2018. április 1. és 2019. április 30. közötti időszakban Magyarországon született újszülöttek és családjaik adják. Az alapsokaság nagysága kb. 90.000 fő, az induló mintaelemszám pedig közel 9.000 fő. Mivel a várandósok felkérését és az első adatfelvételeket a védőnők végzik, így a minta kialakításakor a védőnői körzeteket vettük alapul. Az induló mintába 600 védőnői körzet került, amelyek sok szempontból kicsiben leképezik az ország teljes lakosságát, biztosítva a kutatás reprezentativitását és a kapott eredmények általánosíthatóságát.

A gyermekek egyéves korában egy speciális, pszichológiai fókuszú kérdezésre is sor kerül, melyet egy területileg lehatárolt almintán, a Dél-Dunántúl régióban végzünk. A Dél-dunántúli Vizsgálatot a PTE Pszichológia Intézetével együttműködésben valósítjuk meg, és ebben a kiegészítő szakaszban a gyermekek társas- és kognitív készségeit megfigyeléses eljárásokkal is felmérjük.