• Nyomtatás

 KOHORSZ '18 MAGYAR SZÜLETÉSI KOHORSZVIZSGÁLAT

 

 

 EFOP-1.9.4–VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása

A kiemelt projektet megvalósító konzorcium vezetője: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Konzorciumi partnerek: Magyar Államkincstár, Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje:

2017. április 1. – 2022. június 29.

A megvalósítás költsége: 5 799 123 700 Ft

•    Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretből: 4 059 386 636 Ft,
•    Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretből: 1 739 737 064 Ft.

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet programelemének megvalósítási költsége: 1.000.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

„A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása" című kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási, tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében.


A Kohorsz '18 kutatás a KSH Népességtudományi Kutatóintézet által indított nagyszabású felmérés, melynek célja az, hogy átfogó képet adjon a gyermekek magyarországi felnövekedéséről és az azt befolyásoló tényezőkről.


A vizsgálat egyfelől a gyermekfejlődés különböző szempontjait kívánja megragadni: fizikai, kognitív és érzelmi fejlődés, egészség, jóllét, teljesítmény és mobilitás. Másfelől a vizsgálat tárgyát képezik a felnövekedést egymással kölcsönhatásban meghatározó tényezők, ezek azonosítása és hatásmechanizmusának feltárása. Ilyen változóknak tekintjük a családi és társas környezeti tényezőket, a társadalmi/származási különbségeket, az egészségi állapotot, a pszichológiai jellegzetességeket, valamint a gyermeket nevelő családok intézményi ellátottságát, foglalkoztatási helyzetét, életmódját, várakozásait és terveit.

A kutatás fókuszában három fő terület áll:

•    Demográfiai jellemzők
•    Egészség és fejlődés
•    Társadalmi háttérjellemzők

A 2018/19-ben született gyermekek felnövekedését nyomon követő vizsgálat révén jobban megismerhetjük a magyarországi gyermekvállalási és gyermeknevelési körülményeket, valamint az itt születő gyermekek fejlődését meghatározó szülői, családi és társadalmi sajátosságokat. A felmérésben közel 9.000 gyermek és szüleik vesznek részt.

A kutatási program egyik különlegessége, hogy az adatgyűjtés már magzati korban kezdetét veszi, lehetővé téve a várandósság körülményeinek vizsgálatát. Az adatfelvétel 2018 január 1-jétől, a várandósok felkeresésével indul, várandósságuk 28-31. hetén. Ezt – a projekt jelenlegi keretein belül – három további kérdezés követi majd a gyermek fél-, másfél- és hároméves korában. Az első három évben tervezünk egy életeseményhez kötött kiegészítő vizsgálatot is, a gyermek közösségbe kerülésekor. Az NKI terve, hogy a vizsgálatban részt vevő gyermekeket egészen felnőtté válásukig kövesse.

A magzati és fél éves korban történő adatfelvételt a körzeti védőnők végzik, a későbbi szakaszok adatgyűjtései pedig az Inspira Research Kft. kérdezőbiztos munkatársai által felvett kérdőívekre épülnek. Az adatgyűjtés alapját az anyával felvett kutatási kérdőívek adják. Ezt egészítik ki már a kezdetektől önkitöltős kérdőívelemek, valamint a kutatási adatbázisba utólagosan kapcsolt adminisztratív adatállományok (például a születés értesítő rendszer adatainak becsatornázása). A megkérdezettek körét a másféléves adatfelvételkor az anya mellett az apával is bővítjük.

A kutatás megvalósításához a Népesedési Kutatások Alapítvány szakmai támogatást nyújt, együttműködési megállapodás alapján.

A kutatás önálló weboldala: www.kohorsz18.hu

A kutatási projekt az EFOP–1.9.4–VEKOP–16: A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása európai uniós projekt keretében valósul meg.