• Nyomtatás

A jóléti rendszer, mint demográfiai intézmény

A népességtudomány az elmúlt évtizedekben kilépett régi keretei közül, és részévé vált a társ-társadalomtudományoknak. A makroökonómia modelljei használják a korszerkezet paramétereit és a demográfiai osztalék fogalmát a gazdasági növekedés magyarázatában. A politikatudomány életkori és kohorsz hatásokat vizsgál a választói magatartás elemzésében, és újra használja a korösszetétel változóját a forradalmak és nemzetközi konfliktusok elemzésében. A demográfiai eszközkészlet a jóléti rendszerek vizsgálatában is megjelent.

Az NKI az utóbbi területen végez kutatásokat. Az új kutatási program a jóléti államot generációk, illetve életszakaszok közötti erőforrás-áramlási rendszernek tekinti, melyben az erőforrások keresztmetszetben tekintve az aktív korúaktól a gyermekekhez és az idősekhez, életpálya-metszetben nézve pedig az aktív életszakaszból az inaktív életszakaszokba áramlanak. E megközelítésben a jóléti rendszer elsősorban nem szegénységet enyhít és jövedelmeket egyenlít ki, hanem az életpálya-finanszírozás érdekében erőforrásokat mozgat együtt élő generációk között. Az új kutatási program hangsúly-eltolódásokra vezet a kutatásban: a teljes életpálya finanszírozását vizsgálja; modelljeiben nem két, hanem három együtt élő generációval számol, melyek között két ellentétes irányú erőforrás-áramlat fut (az aktívaktól a gyermekek illetve az idősek felé); elemzi, és a társadalmi folyamatok magyarázatában felhasználja e két ellentétes irányú áramlat arányainak alakulását; továbbá a korábbinál nagyobb hangsúlyt ad az alternatív jövedelempálya-kisimító intézményeknek, különösen a háztartásoknak.

 

Kutatók: Gál Róbert Iván, Vargha Lili


Az intézet kutatóinak a témában megjelent fontosabb publikációi az elmúlt öt évben:

Előkészületben:

Vanhuysse P, Gál RI (2021): Resource transfers between generations: The asymmetric roles of families and policies in contemporary welfare states. In: Daly M, Birgit Pfau-Effinger B, Gilbert N, Besharov D (eds.): International Handbook of Family Policy: A Life-Course Perspective. Oxford University Press.

Gál RI, Medgyesi M (2017): Financing the lifecycle or mitigating poverty: Redistribution in the Hungarian welfare system by age and income. Working Papers on Population, Family and Welfare 28, Budapest: HDRI.
                NTA Working Papers 17/5. Berkeley and Honolulu: NTA.
                AGENTA Working Papers 2017/2. Vienna: VID.

Megjelent:

Gál RI, Vanhuysse P, Vargha L (2018): Pro-elderly welfare states within pro-child societies. Journal of European Public Policy 25(6), 944-958. Ugyancsak megjelent in: Busemeyer MR, de la  Porte C, Garritzmann JL, Pavolini E (eds.)(2018): The Future of the Social Investment State: Politics, Policies and Outcomes. Abingdon UK: Routledge.

Gál RI, Szabó E, Vargha L (2017): Láthatatlan transzferek: ki adja és ki kapja a háztartási munkát? Demográfia 60(4), 317-332.

Gál RI, Monostori J (2017): A taxonomy of indicators of economic sustainability and intergenerational fairness. Intergenerational Justice Review 11(2), 77-86.

Gál RI, Törzsök Á (2017): The savings gap in Hungary. Journal of the Economics of Ageing https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2017.05.002.

Vargha L, Gál RI, Crosby-Nagy MO (2017): Household production and consumption over the lifecycle: National Time Transfer Accounts in 14 European countries. Demographic Research 36(32), 905-944.

Gál RI, Törzsök Á (2015): Háztartás-formálódás a MIDAS modellben. Közgazdasági Szemle 62, 1343-1358.

Gál RI, Szabó E, Vargha L (2015): The age-profile of invisible transfers: The true size of asymmetry in inter-age reallocations. Journal of the Economics of Ageing 5, 98-104.

Lee RD, Mason A, members of the NTA Network (2014): Is low fertility really a problem? Population aging, dependency, and consumption. Science 346/6206, 229-234.