• Nyomtatás

Betegutak a magyar egészségügyi rendszerben

Célunk a magyarországi egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos akadályokban mutatkozó társadalmi különbségek számbavétele. Korábbi kutatási eredményekre alapozva három betegséget választottunk ki, amelyek kezelése során különböző típusú nehézségek merülhetnek fel. Ez a három betegség az ischeamiás szívbetegség, a cukorbetegség és az érszűkület. E három betegség menedzselése során felmerülő nehézségek együtt talán jó képet nyújtanak majd azokról, amelyekkel a betegek az egészségügyi ellátás igénybevétele során Magyarországon általában szembesülnek.

Elsőként a kezelhető halálozás térképét készítjük el, és térképre visszük az általunk kiválasztott betegségek kezelésében különösen fontos beavatkozások (mint például szívkatéterezés) gyakoriságát is. A térképek alapján választunk ki rossz, illetve jó ellátottságú, magas, illetve alacsony halálozású területi egységeket, ahol interjúalanyainkat keressük. Az interjúkban a társadalmi helyzet mellett elsősorban a betegségjelek érzékelésének és a segítségkeresés folyamatát rögzítjük. Az interjúkat egy, már kialakított séma alapján kódoljuk, és kigyűjtjük a különböző típusú akadályokkal kapcsolatos információkat is. Összességében 200 interjút tervezünk. Összevetésként a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap adatbázisából kigyűjtjük a kiválasztott betegségben szolgáltatáshasználatára (és azok ütemezésére) vonatkozó adatokat is.

Mindennek alapján mutatjuk be az egészségügyi szolgáltatások használatában mutatkozó társadalmi különbségeket. Ezen keresztül hozzájárulhatunk az egészségi állapotban és a mortalitásban mutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek „fundamentális okok elméleteként” említett megközelítés interpretációjához is.

 

Résztvevő kutatók:

Antal Z. László (MTA, Szociológiai Intézet)

Bálint Lajos (KSH NKI)

Csépe Péter, Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

Kollányi Zsófia (ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Intézet)

Kovács Katalin (KSH NKI)

Tóth Gergely (Károli Gáspár Református Egyetem, Szociológia tanszék)

 

NKFI K 129 071 sz. kutatás (2018-2022)