• Nyomtatás

Családi átmenetek és családi életpálya

A kutatások célja, hogy megismerjük a családi átmenetek és az egyéni életpályák – párkapcsolat kialakítása ill. felbomlása, felnőtté válás, szülővé válás és további gyermekek vállalása, válás, nyugdíjba lépés, egészségi állapot romlása – mögött meghúzódó társadalmi mechanizmusokat. Az elemzésekhez elsősorban az Életünk fordulópontjai hazai adatbázist, illetve a GGS összehasonlításra alkalmas adatait használjuk.

A házasságok utóbbi években megfigyelhető növekedése miatt különös hangsúlyt kap ennek a jelenségnek a leírása, a mögötte rejlő okok háttérelemzése. Emellett a téma egyre növekvő fontossága miatt az intézetben zajló időskutatásokra is egyre nagyobb hangsúly helyeződik, valamint előtérbe kerül az alternatív családformák (egyszülős családok, mozaikcsaládok) vizsgálata.

 

Kutatók:

Kapitány Balázs, Makay Zsuzsanna, Monostori Judit, Murinkó Lívia, Spéder Zsolt, Szabó Laura

Kapcsolódó intézeti publikációk:

Monostori Judit(2019). Egyszülős családok és politikák Magyarországon és Európában. Demográfia, 62(1), 5–41.

Murinkó Lívia (2019). Az egyedülálló harmincasok és negyvenesek néhány jellemzője az ezredforduló után. Kapocs, 2(3–4), 116–137.

Murinkó Lívia (2019). A felnőtté válás életúttípusai, előzményei és kimenetei a 2000-es években Magyarországon. Demográfia, 62(2–3), 153–198.