• Nyomtatás

A családi átmenetek feltérképezése: okok és következmények

A népesség állapotában és szerkezetében bekövetkező változások mikro-szintű választások és döntések eredményeként alakulnak ki. Kutatásunk célja, hogy megismerjük azokat a társadalmi mechanizmusokat, – strukturális (munkapiaci, anyagi) körülményeket, mentális tartalmakat (értékek, attitűdök) – amelyek a családi átmeneteket mozgatják. Konkrétan: milyen tényezők magyarázzák, hogy az életpálya kulcseseményei, - párkapcsolat kialakítása, szülővé válás és további gyermekek vállalása, válás, nyugdíjba lépés, egészségi állapot romlása – mikor és milyen körülmények között következnek be. Külön figyelmet szentelünk annak, hogy az egyes események mennyiben szándékoltak, milyen társadalmi, csoporttényezők akadályozzák, vagy segítik az egyes döntések megvalósulását. Továbbá kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a kulcsesemények milyen egyenlőtlenségi, jóléti következményekkel járnak. Végül a családi átmeneteket az életpálya elemzések hagyományának megfelelően egymással való összekapcsolódásukban, illetve más szocio-ökonómiai életeseményekkel való összekapcsolódásukban (pl. munkapiaci változások) is vizsgáljuk. Az európai összehasonlításban végzett empirikus elemzések lehetőséget teremtenek az általános összefüggések feltárására, és annak felismerésére is, hogy a magyar körülmények mennyire sajátosak. Magyarország esetében lehetőségünk lesz a családi átmenetek hosszabb-távú elemzésre is. Elemzési eredményeink segítségével közelebb kerülhetünk az alacsony termékenység, a válások, a párkapcsolatok stabilitásának, az idősödés jellemzőinek a megértéséhez. A párkapcsolatok alakulását és felbomlását a gyermekek perspektívájából (gyermekdemográfia) is értelmezni fogjuk majd.


Kutatók

BARTUS Tamás, KAPITÁNY Balázs, MONOSTORI Judit, MURINKÓ Lívia, SPÉDER Zsolt

 

OTKA K-109397 (2013-2016)