• Nyomtatás

Értékek és attitűdök a családi viszonyokról

Az értékek, beállítódások vizsgálata a demográfiai viselkedéssel, családi viszonyokkal kapcsolatban folyamatos. Ennek keretében 2019-ben az elemzések a nemi szerepekre, háztartási munkamegosztásra, a kisgyermekes anyák munkavállalásával kapcsolatos elképzeléseinek alakulására, valamint az apaszerepek változására koncentrálódtak. Az adatok forrása a szabadon rendelkezésre álló ISSP nemzetközi összehasonlító vizsgálat, illetve az intézetnek egy 2016-os omnibusz-felvétele, a BiB német társintézettel együttműködésben felevett „Familienleitbilder” modul volt. 


Kutatók
: Makay Zsuzsanna, Spéder Zsolt


Kapcsolódó intézeti publikációk

Makay Zsuzsanna – Spéder Zsolt (2018): Apaság: a férfiak gyermekvállalása és családi szerepei. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 65–82.

KorFa 2017/5.: Változnak-e a kisgyermekes anyák munkavállalásával kapcsolatos vélemények Magyarországon?

Makay Zsuzsanna (2018): Kisgyermekes anyák munkavállalása és az ezzel kapcsolatos vélemények változása Magyarországon. Magyar Tudomány, 179(11), 1702–1716.