• Nyomtatás

Európai Népesedési Együttműködés

Az Európai Népesedési Együttműködés (EPP) célja, hogy együttműködési keretet biztosítson a vezető európai demográfiai kutatóhelyek számára. Az együttműködés keretében a résztvevők a politikai döntéshozók számára fontos, érzékeny demográfiai témák kutatására helyezik a hangsúlyt. Kiemelt cél, hogy összegyűjtsék, értékeljék, szükség esetén lefordítsák a fontos demográfiai kutatási eredményeket, és ezeket eljuttassák a döntéshozókon kívül a politikai elemzőkhöz, újságírókhoz, tanárokhoz, diákokhoz, egyszóval a szélesebb értelemben vett művelt társadalomhoz. A program egyesíteni kívánja a legjobb európai demográfusokat és demográfiai kutatóhelyeket annak érdekében, hogy a demográfiai problémák az érdeklődés előterébe kerüljenek, és a népesedési kérdésekről folytatott viták szakszerűen, tényekre és megalapozott kutatási eredményekre építve folyhassanak.

Az együttműködés és a kutatási eredmények közreadása rendszeres konferenciák, közös európai népesedési honlap működtetése, népesedési hírlevél rendszeres közzététele és a nagyközönségnek szóló, tájékoztató könyvsorozat publikálása révén történik.

Az együttműködésben mára 30 európai kutatóhely, egyetemi tanszék vesz részt.