• Nyomtatás

Gyermekvállalási döntések közösségi és egyéni nézőpontból (REPRO)

Az elmúlt évtizedekben szinte minden európai társadalomban – bár különböző mértékben - jellemzővé vált a termékenység csökkenése, ma a legtöbb európai társadalomban a gyermekvállalási kedv nem éri el a népességszám fenntartásához szükséges szintet. 

Kutatások hosszú sora egységesen bemutatta azonban azt is, hogy ezekben az alacsony termékenységű társadalmakban létezik egy „szakadék” a kívánt és a valós gyermekvállalás között, vagyis az emberek jellemzően több gyermeket terveznek, mint ahányat később a valóságban vállalnak. Annak, hogy igen sokan végül nem valósítják meg gyermekvállalási terveiket igen sokféle oka lehet, mind személyes mind össztársadalmi szinten. 

A REPRO projekt fő célja volt feltárni és megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyek a termékenységi arányszámok csökkenése és gyermekvállalási döntések mögött meghúzódnak. A projekt keretében végzett vizsgálatok jellemzője a nemzetközi összehasonlíthatóság, a mikro (személyes) és makro (társadalmi szintű) perspektívák egyszerre történő figyelembe vétele és a társadalompolitikai jellegű hasznosíthatóság szem előtt tartása volt. 

A projektben kilenc európai ország kutatóintézetei vett részt, a projektkoordinátor az Osztrák Tudományos Akadémia Demográfiai Kutató Intézete (VID) volt. A Népességtudományi Kutatóintézet a követéses survey adatok összehasonlítását végző 4. munkacsoportot koordinálta.

A projekt angol nyelvű honlapja


Kutatók
KAPITÁNY Balázs, SPÉDER Zsolt


Kapcsolódó intézeti publikációk


Spéder, Zsolt – Kapitány, Balázs (2014): Influences on the Link Between Fertility Intentions and Behavioural Outcomes. In Philipov, Dimiter - Liefbroer, Aart C. - Klobas, Jane E. (eds): Reproductive Decision-Making in a Macro-Micro Perspective. Springer, 79-112.

Spéder, Zsolt – Kapitány, Balázs (2014): Failure to Realize Fertility Intentions: A Key Aspect of the Post-communist Fertility Transition. Population Research and Policy Review, 33(3), 393-418. doi: 10.1007/s11113-013-9313-6

 

A kutatás az EU 7. keretprogramjának finanszírozásával valósult meg.