• Nyomtatás

Termékenységi átmenet a 19–20. századi Magyarországon mikroperspektívából

A kutatás célja – kapcsolódva az EHPS-Network nemzetközi ESF-pályázatához –  longitudinális mikroadatbázis építése anyakönyvi és népszámlálási adatokkal (19–20. század) és a termékenységi átmenet lefolyásának, hátterének elemzése.


Kutatók

ŐRI Péter, PAKOT Levente


Kapcsolódó intézeti publikációk

Őri Péter (2019): Entering the reproductive phase of life: first marriages in Zsámbék, Hungary (1720–1945). In Glavatskaya, Elena – Thorvaldsen, Gunnar – Fertig, Georg – Szołtysek, Mikolaj (eds.): Nominative data in demographic research in the East and the West. Ural University Press, Ekaterinburg, 97–120.

Őri Péter (2018): A termékenységi átmenet mintái egy mikrorégióban (Zsámbék, Tök és Perbál) a 19. század végén, a 20. század első felében. Demográfia, 61(1), 53–90.

Pakot Levente (2016): Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, (63), 130-157.

Őri Péter – Pakot Levente (2015): Termékenységi átmenet mikroperspektívából 1970-es retrospektív adatok alapján. Demográfia, 58(2-3), 117–144.

Pakot, Levente – Őri, Péter (2015): Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: A micro-level study from Western Hungary, 1850–1939. Demográfia English Edition,  58(5), 5–37.

Pakot Levente (2015): Házasságkötés és első gyermekvállalás: Büki és csepregi női életutak a XX. században. Vasi Szemle 69(6), 992-1004.

Őri Péter (2014): Mozaikok… Három Pest megyei község (Zsámbék, Tök, Perbál) népességtörténeti vázlata. In Őri Péter (szerk.): Szám- (és betű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 207–245.

Pakot Levente (2014): Gyermekvállalás a demográfiai átmenet idején Nyugat-Dunántúlon. 1970-es retrospektív termékenységi adatok mikro-demográfiai elemzése. In Őri Péter (szerk.): Szám-(és betű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2014. 247–270.


113100. sz. OTKA kutatás (2014-2018)