• Nyomtatás

BLASKÓ Zsuzsa
tudományos munkatárs


KUTATÁSI TERÜLETEK 
 -
nemi szerepek, családon belüli munkamegosztás, női munkavállalás
 - családdal kapcsolatos értékek, attitűdök
 - családpolitika
 - migráció


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: blasko@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6833


Önéletrajz


MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Blaskó Zsuzsa - Gödri Irén (2016): A Magyarországról kivándorlók társadalmi és demográfiai összetétele. Munkaerőpiaci Tükör 2015, 59-67.

Blaskó Zsuzsa - Szabó Laura (2016): Gyermekeket hátrahagyó migráció Magyarországon. Munkaerőpiaci Tükör 2015, 86-88.

Blaskó Zsuzsa (2016): Transznacionális családok, hátrahagyott gyerekek Dél- és Kelet-Európában. DOI: 10.18030/socio.hu.2016.1.71 Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 2016/1, 71-88.

Blaskó Zsuzsa – Gödri Irén (2014): Kivándorlás Magyarországról: szelekció és célország-választás az „új migránsok” körében. Demográfia, 57. évf. 4. szám, 271–307.

Blaskó Zsuzsa - Sik Endre - Ligeti Anna Sára (2014): Magyarok külföldön - Mennyien? Kik? Hol? In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. 351-372.

Makay Zsuzsanna - Blaskó Zsuzsa (2012): Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 45-57.

Blaskó Zsuzsa (2011): „Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli?” Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében. In Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (szerk): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2011. TÁRKI, Budapest. 156-170.

Blaskó Zsuzsa (2011): Meddig maradjon otthon az anya? – a gyermekfejlődés szempontjai,  Kutatási tapasztalatok és társadalompolitikai következtetések. Esély, 2010(3), 89–116.

Blaskó Zsuzsa (2009): Születési kohorsz-vizsgálatok itthon és külföldön - tapasztalatok és tanulságok. Esély, 2009(6),

Blaskó Zsuzsa (2009): Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 41-53.

Blaskó Zsuzsa – Cseres-Gergely Zsombor – Reszkető Petra – Scharle Ágota – Váradi Balázs (2009): Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásának bővítése: költségvetési ráfordítás és várható társadalmi hatások. Budapest Intézet, Budapest.

Blaskó Zsuzsa (2008): Társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése a munkaerőpiacon. Századvég 49. szám, 2008(3), 95-126.

Blaskó Zsuzsa (2008): Az anya korai munkavállalásának hatásai a gyermek pszichés fejlődésére. Szakirodalmi áttekintés. Demográfia 51. évf. 2-3. szám, 259-281.

Blaskó Zsuzsa (2006): Társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztődés (recenzió). Szociológiai Szemle, 2006(1), 133–137.

Blaskó Zsuzsa (2006): Nők és férfiak – keresőmunka, házimunka.  KSH NKI Kutatási jelentések 82. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest. 110 o.

Blaskó Zsuzsa (2005): Dolgozzanak-e a nők?: A magyar lakosság nemi szerepekkel kapcsolatos véleményének változásai, 1988, 1994, 2002. Demográfia 48. évf. 2-3. szám, 259-287.

Blaskó Zsuzsa (2002): Fiatal diplomások a munkapiacon. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat néhány tanulsága. Educatio, 2002(2), 301-312

Blaskó Zsuzsa (2002): Kulturális reprodukció vagy kulturális mobilitás? Szociológiai Szemle, 2002(2), 3–27.

Blaskó Zsuzsa (1998): Kulturális tőke és társadalmi reprodukció. Szociológiai Szemle, 1998(3).

Idegen nyelvű publikációk