• Nyomtatás

KOVÁCS KATALIN
tudományos főmunkatárs

KUTATÁSI TERÜLETEK
 - halandóság
 - egészségi állapot

 
ELÉRHETŐSÉG

e-mail: kovacs@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6449

Önéletrajz

Magyar nyelvű publikációk

Könyv, könyvrészlet, monográfia

Boros Julianna, Gárdos Éva, Kovács Katalin: Egészségi állapot, In: Monostori, Judit; Őri, Péter; Spéder, Zsolt; (szerk.) Demográfiai Portré 2021: Jelentés a magyar népesség helyzetéről, Budapest, Magyarország: KSH Népességtudományi Kutatóintézet (KSH NKI) (2021) pp. 139-161. 23 p.

Boros Julianna - Kovács Katalin (2018): Egészségi állapot. In Monostori J. - Őri P. - Spéder Zs. (szerk.): Demográfiai portré 2018 – Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 103–126.

Kovács Katalin - Bálint Lajos (2018): Halandóság. In Monostori J. - Őri P. - Spéder Zs. (szerk.): Demográfiai portré 2018 – Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 147–175.

Bálint Lajos – Kovács Katalin (2015): Halandóság. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 75–94.

Kovács Katalin – Tóth Gergely (2015): Egészségi állapot. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 95–114.

Kovács Katalin (2014): Egészség és egészségügy női perspektívából. In Juhász Borbála (szerk.): A nőtlen évek ára. A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989-2013. MNÉSZ, Budapest. 209–254.

Kovács Katalin (2012): Társadalmi rétegződés és egészség: a legutóbbi évtized során tapasztalt változások. In Európai lakossági egészségfelmérés – Tanulmányok I.  A lakosság egészségi állapota. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 730.

Kovács Katalin (2012): Az egészségi állapot egyenlőtlenségei. In Őri Péter (szerk.): Demográfiai Portré 2012. KSH Népességtudomány Kutatóintézet, Budapest. 7389.

Kovács Katalin (2012): Az ok-specifikus halálozás trendjei. In Őri Péter (szerk.): Demográfiai Portré 2012. KSH Népességtudomány Kutatóintézet, Budapest. 5772.

Kovács Katalin (2011): Társadalmi egyenlőtlenségek a mortalitásban Magyarországon (1971-2008) és az epidemiológiai átmenet. Kutatási jelentés 92.  KSH Népességtudomány Kutatóintézet, Budapest.

Kovács Katalin (2009): Munkapiac, munkakörülmények és egészség. Kutatási jelentés 87.  KSH Népességtudomány Kutatóintézet, Budapest.

Kovács Katalin-Őri Péter (2009): Halandósági különbségek. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 53-66.

Kovács Katalin-Őri Péter (2009): Ok-specifikus halandóság. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 97-78.

Hablicsek László - Kovács Katalin (2007): Az életkilátások differenciálódása iskolázottság szerint, 1986-2005. Kutatási jelentés 84.  KSH Népességtudomány Kutatóintézet, Budapest.

Kovács Katalin (2006): Egészség-esélyek, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Műhelytanulmányok 5. KSH NKI, Budapest. 207 o.

Kovács Katalin (2006): Az egészségi állapot mérése. Mortalitás és morbiditás Magyarországon. In Szántó Zsuzsa – Susánszky Éva (szerk.) (2006): Orvosi szociológia, Semmelweis Kiadó, Budapest. 29-38.

Kovács Katalin (2006): A halandóság és az egészségi állapot vertikális és horizontális egyenlőtlenségei, In Szántó Zsuzsa – Susánszky Éva (szerk.) (2006): Orvosi szociológia, Semmelweis Kiadó, Budapest. 39-54.

Kovács Katalin (2005): A nők mortalitásáról és egészségi állapotáról. In: Nagy I. - Pongrácz T.-né - Tóth I. Gy.(szerk.) (2005): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, TÁRKI - Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőtlenségi Minisztérium. 165-176.

Kovács Katalin (2004): Jövedelmi egyenlőtlenségek és mortalitás. In: Daróczi Etelka – Kovács Katalin: Halálozási viszonyok az ezredfordulón: társadalmi és földrajzi választóvonalak. KSH NKI Kutatási Jelentések 77. KSH NKI, Budapest. 75-101.

Kovács Katalin (2004): Halandósági többlet és egészségdeficit a nem házasok körében. In: Daróczi Etelka – Kovács Katalin (2004): Halálozási viszonyok az ezredfordulón: társadalmi és földrajzi választóvonalak. KSH NKI Kutatási Jelentések 77. KSH NKI, Budapest. 137-176.

Kovács Katalin (2004): Társadalmi rétegződés, társadalmi folyamatok és a halálozások ok szerinti elemzése. In: Daróczi Etelka – Kovács Katalin: Halálozási viszonyok az ezredfordulón: társadalmi és földrajzi választóvonalak. KSH NKI Kutatási Jelentések 77. KSH NKI, Budapest. 177-204.

Kovács Katalin (2003): Társadalmi rétegződés és mortalitás. In: Daróczi Etelka (szerk.): Kettős szorításban: A középgenerációk élete és egészsége.  KSH NKI Kutatási jelentések 74. KSH NKI, Budapest. 125–142.

Kovács Katalin (2003): Halandósági többlet és egészségdeficit a nem házasok körében. In Spéder Zsolt (szerk.): Család és népesség – itthon és Európában. Budapest, KSH NKI – Századvég, Budapest. 320–373.

Kovács Katalin (2002): Az egészségi állapot mérése. Egészségi állapot Magyarországon. In: Szántó Zsuzsa (szerk.): Orvosi szociológia. Budapest, Semmelweis Kiadó. 33–46.

Kovács Katalin (2002): Egészségi állapot Magyarországon. In: Szántó Zsuzsa (szerk.): Orvosi szociológia. Budapest, Semmelweis Kiadó. 67–76.

Kovács Katalin – Kolozsi Béla (2000): A magyarországi öngyilkosságok a 90-es évtizedben és az öngyilkosságok európai trendjei. In Elekes Zsuzsanna – Spéder Zsolt (szerk.): Törések és kötések a magyar társadalomban. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég, Budapest.

Kovács Katalin – Zolnay János (1999): Szociálpolitika: Egyetemi és főiskolai jegyzet. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest.

Kovács Katalin (1993): A kényszerítés kényszere: Az alkoholizmus kezelése Nagyfán és Nagyfa nélkül. In  Gönczöl K. – Kerézsi K. (szerk): A deviancia szociológiája. ELTE Szociológiai Intézet és Szociálpolitikai Tanszék – T-Twins, Budapest.

Kovács Katalin (1991): Az alkoholkérdés megoldásának kísérletei Magyarországon – az intézményrendszer fejlődésének főbb tendenciái, különös tekintettel az 1945 utáni korszakra. TBZ Bulletin, XIX. köt.

Kovács Katalin (1990): Mit tesznek és mit tehetnek a családsegítő szolgálatok az alkoholproblémák érintettjeiért? TBZ Bulletin, XVIII. köt.

Kovács Katalin (1988): Gyógyítás és gazdaság alkoholelvonó munkaterápiás intézetekben. TBZ Bulletin, XII. köt.


Cikkek, tanulmányok

Kovács Katalin – Pakot Levente (2020): Influenzához kapcsolódó halálozás 2009/2010 és 2016/2017 között Magyarországon [Influenza-associated mortality in Hungary between 2009/2010 and 2016/2017]. Orvosi Hetilap, 161(23), pp. 962 – 970. https://doi.org/10.1556/650.2020.31725

Kovács Katalin (2017): Konvergál-e a születéskor várható élettartam Európában? Demográfia, 59(4), 301–335.

Kovács Katalin (2012): Társadalmi egyenlőtlenségek a mortalitásban és az ok-specifikus halálozási minták változása – egy közös elméleti keret kialakítása felé. Demográfia, 55. évf. (2012) 1. sz. 5–43.

Kovács Katalin (2006): Az özvegyek, az elváltak és az egyedülállók egészségi állapota. Arányos vagy koncentrálódó terhek? Demográfia, 49. évf. (2006) 1. sz. 7-44.

Kovács Katalin (2002): Jövedelmi egyenlőtlenségek és mortalitás. Századvég 7. évf. 26. sz. 87-114.

Kovács Katalin (1999): A magyarországi öngyilkossági halálozás alakulásának szocio-demográfiai jellegzetességei az utóbbi évtizedben. Népegészségügy (4. sz.)

Kolozsi Béla – Kovács Katalin – Templom Kata (1994): Kezdő medikusok néhány, a magatartástudományi tárgyak oktatása szempontjából fontos jellemzője. In Kolozsi Béla (szerk.): SOTE orvosi szociológiai tanulmányok, III. SOTE, Budapest.

Kovács Katalin (1993): Alkoholizmuskezelési programok az Egyesült Államokban és a Névtelen Alkoholisták mozgalma. Szenvedélybetegségek (5. sz.)

Kovács Katalin (1992): "Hogyan működik?" – Alkoholizmuskezelési programok az Egyesült Államokban. In  Kolozsi Béla (szerk.): SOTE orvosi szociológiai tanulmányok, II. SOTE, Budapest.

Kovács Katalin – Alpár Erzsébet (1992): Gyógyszerésztársadalom a századforduló Magyarországán. In Kolozsi Béla (szerk.): SOTE orvosi szociológiai tanulmányok, I. SOTE, Budapest.

Kolozsi Béla – Kovács Katalin (1992): Medikusok véleménye az egyes orvosi szakterületek presztízséről. In Kolozsi Béla (szerk.): SOTE orvosi szociológiai tanulmányok, I. SOTE, Budapest.

Kolozsi Béla – Kovács Katalin (1990): Időskorúak családsegítő szolgálat iránti igényei és ezek összefüggése egyes életmódfaktorokkal. Végeken (3. sz.)

Kovács Katalin (1990): A kényszerítés kényszere : Az alkoholizmus kezelése Nagyfán és Nagyfa nélkül. Esély (5. sz.) 

Kovács Katalin – Kolozsi Béla (1990): Az orvostársadalom kiszolgáltatottsága az orvostanhallgatók véleményeinek tükrében. Egészségügyi Gazdasági Szemle (2. sz.)

Kolozsi Béla – Kovács Katalin (1989): Fiatalok és a szakmai jövő – egy medikus-vizsgálat anyagából. Társadalomtudományi Közlemények (4. sz.)

Kolozsi Béla – Kovács Katalin (1989): Medikusok az egészségügy viszonyáról a devianciákhoz, különösen a szenvedélyállapotokhoz és az önpusztításhoz. Alkohológia (4. sz.)

Kolozsi Béla – Kovács Katalin – Szántó János (1989): A "Szemtől-szembe az alkoholfogyasztásommal" elnevezésű önteszt statisztikai vizsgálata. Alkohológia (2. sz.)

Kovács Katalin – Kolozsi Béla (1988): Időskorúak ellátásának lehetőségei családsegítő központokban. In: Harsányi E. (szerk.): Az időskorúak társadalmi kapcsolatai. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Tanács Egészségügyi Osztálya

Kolozsi Béla – Kovács Katalin (1988): Bács-Kiskun megyei idősek családsegítő szolgálat iránti igénye és ez utóbbi összefüggése egyes életmódfaktorokkal. In: Harsányi E. (szerk.): Az időskorúak társadalmi kapcsolatai. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Tanács Egészségügyi Osztálya

Derdák Tibor – Kovács Katalin (1988): A "Dialógus" szociálpszichológiai szempontból. Szakkollégiumi Értesítő / Budapest, VI. évf. ("Európa csendes?" c. különszám)

 

Egyéb

Kovács Katalin (1995): Alkohológiai intézményrendszerek kiépülése és szociológiai problémái: Kandidátusi értekezés. MTA, Budapest.

Idegen nyelvű publikációk