• Nyomtatás

MONOSTORI JUDIT
tudományos főmunkatárs


KUTATÁSI TERÜLETEK

- családformálódás, családszerkezeti változások
 - egyszülős családok
 - generációk közötti kapcsolatok
 - öregedés
 - nyugdíjbavonulás


ELÉRHETŐSÉG
e-mail: monostori@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6725


Önéletrajz


LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2018): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit - Murinkó Lívia (2018): Háztartás- és családszerkezet. In Monostori J. – Őri P. – Spéder Zs. (szerk.): Demográfiai Portré 2018. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 177-197.

Monostori Judit - Gresits Gabriella (2018): Idősödés. In: Monostori J. – Őri P. – Spéder Zs. (szerk.) Demográfiai Portré 2018. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 127-145.

Harcsa I. - Monostori J. (2018): A háztartásszerkezet és az iskolai végzettség összefüggései. In Kolosi Tamás - Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2018.

Harcsa István - Monostori Judit (2018): A háztartás- és családszerkezeti változások hosszú távú trendjei Magyarországon európai kontextusban: teóriák, tévképzetek, tények. Demográfia, 60(4), 299-232.

Monostori Judit (2017): Stabilitás és változás az idősek háztartásszerkezetében. Demográfia, 60(1), 105-137.

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2015): Demográfiai portré 2015. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit (2015): Az egyszülős családdá válás az életútban és annak demográfiai meghatározói. Demográfia, 58. évf. 1. szám. 27 – 56.

Monostori Judit (2013): Az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottsága. Socio.hu 2013/3.

Harcsa István – Monostori Judit (2012): Családi struktúrák az életciklusban. In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2012. TÁRKI, Budapest. 65-92.

Monostori Judit: Az idősödő nők inaktívvá válása és annak strukturális jellemzői. In Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné (szerk.) (2011): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2011. TÁRKI, Budapest. 68-87.

Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.) (2009): Demográfiai Portré 2009. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest

Monostori Judit (2008):  Korai  nyugdíjbavonulás. Okok és következmények. KSH NKI Műhelytanulmányok 7. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit (2007): A korai nyugdíjazás jelensége és annak társadalmi meghatározottsága. Demográfia, L. évf. 2-3. szám, 220-251.

Monostori Judit (2006): A szegénység és az életciklus összefüggései az aktív korú idős korosztályoknál. Statisztikai Szemle 2006/84 4. sz.  354-380. oldal

Monostori Judit (szerk.) (2004): A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata, KSH. Társadalmi Egyenlőtlenségek és Kirekesztődés 1., Budapest

Monostori Judit (2001): A gyermekes családok segélyezése a 90-es évek végén. In Spéder Zsolt – Monostori Judit: Mozaikok a gyermekszegénységről. Közelítések a gyermekek és családjaik jóléti helyzetének kutatásában. KSH NKI Kutatási Jelentések 69. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit (2000): Lakásfenntartási támogatás a városokban. Esély, 3. 67-88. oldal

 

Összes magyar nyelvű publikáció

 

 

 Önálló könyvek

Monostori Judit (2008): Korai nyugdíjbavonulás. Okok és következmények. KSH NKI Műhelytanulmányok 7. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Hegedűs Péter – Monostori Judit (2005): A szegénység és a társadalmi kirekesztődés jelzőszámai. Elméleti megalapozás. KSH, Társadalmi Egyenlőtlenségek és Kirekesztődés.

Spéder Zsolt – Monostori Judit (2001): Mozaikok a gyermekszegénységről. Közelítések a gyermekek és családjaik jóléti helyzetének kutatásában. KSH NKI Kutatási Jelentések 69. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

 

Szerkesztett könyvek

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2018): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2015): Demográfiai portré 2015. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.) (2009): Demográfiai Portré 2009. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit (szerk.) (2004): A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata, KSH. Társadalmi Egyenlőtlenségek és Kirekesztődés 1. Budapest

 
 

 Cikkek, tanulmányok

Monostori Judit - Murinkó Lívia (2018): Háztartás- és családszerkezet. In Monostori J. – Őri P. – Spéder Zs. (szerk.): Demográfiai Portré 2018. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 177-197.

Monostori Judit - Gresits Gabriella (2018): Idősödés. In: Monostori J. – Őri P. – Spéder Zs. (szerk.) Demográfiai Portré 2018. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 127-145.

Harcsa István - Monostori Judit (2018): A háztartásszerkezet és az iskolai végzettség összefüggései. In Kolosi Tamás - Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2018.

Harcsa István - Monostori Judit (2018): A háztartás- és családszerkezeti változások hosszú távú trendjei Magyarországon európai kontextusban: teóriák, tévképzetek, tények. Demográfia, 60(4), 299-232.

Monostori Judit (2017): Stabilitás és változás az idősek háztartásszerkezetében. Demográfia, 60(1), 105-137.

Monostori Judit (2015): Az egyszülős családdá válás az életútban és annak demográfiai meghatározói. Demográfia, 58(1), 27-56.

Monostori Judit (2015): Öregedés és nyugdíjba vonulás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 115 – 134.

Monostori Judit – Murinkó Lívia (2015): Család- és háztartásszerkezet. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 153-170.

Harcsa István – Monostori Judit: Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon In Kolosi Tamás - Tóth István György (szerk.) (2014): Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. 83-109.

Monostori Judit (2013): Az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottsága. Socio.hu 2013/3.

Harcsa István – Monostori Judit (2012): Családi struktúrák az életciklusban. In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2012. TÁRKI, Budapest. 65-92.

Monostori Judit (2012): Nyugdíjrendszer, nyugdíjba vonulás. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 103-112.

Monostori Judit (2011): A rokkantosítás társadalmi ismérvei. In Harcsa I. – Mészáros J. (szerk.) Helyzetkép a népesség egészségi állapotáról. Barankovics István Alapítvány – Gondolat Kiadó.

Monostori Judit (2011): Az idősödő nők inaktívvá válása és annak strukturális jellemzői. In Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2011.  68-87.

Monostori Judit-Veres Valér (2009): A fiatal népesség rétegződése a vidéki Magyarországon és Erdélyben. In Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH NKI Kutatási Jelentések 86. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 219-240.

Monostori Judit (2009): Szegénység az erdélyi magyarok körében és a vidéki Magyarországon. In Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH NKI Kutatási Jelentések 86. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 273-294.

Monostori Judit (2009): Öregedés. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 79-87.

Monostori Judit (2009): Nyugdíjrendszer, nyugdíjba vonulás. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 89-98.

Monostori Judit (2009): Munka, szabadidő, időallokáció. In TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés. Gazdasági attitűdök. Szerk: Tóth István György. TÁRKI. 85-98. 

Monostori Judit (2009): A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei. In Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások 2009. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2009. TÁRKI-Szociális és Munkaügyi Minisztérium. 137-153.

Monostori Judit (2008):  Aktív korúak nyugdíjban, a rokkantsági nyugdíjbavonulás okai a 2000-es évek első felében. In Aktív időskor. Tanulmánykötet. KSH-Szociális és Munkaügyi Minisztérium. 38-68.

Monostori Judit (2007): A korai nyugdíjazás jelensége és annak társadalmi meghatározottsága. Demográfia 50. évf. 2-3. szám. 220-251.

Monostori Judit (2006):  A jövedelmi szegénység szubjektív vetületei.  In:  Jelentés a Változó
Életkörülmények Adatfelvétel 2005-ös hullámáról.
KSH.  20-31.

Monostori Judit (2006)]: A szegénység nem jövedelemalapú megközelítései. In:  Jelentés a Változó Életkörülmények Adatfelvétel 2005-ös hullámáról. KSH.  32-56

Monostori Judit (2006):   A szegénység és az életciklus összefüggései az aktív korú idős korosztályoknál. Statisztikai Szemle 2006/84. évf. 4. szám. 354-380.

Monostori Judit (2004): Az idősek és a szegénység az 1990-es években. In: Monostori (szerk.): A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. KSH. Társadalmi Egyenlőtlenségek és Kirekesztődés 1.

Monostori Judit (2003): A szegénység és a segélyezés. In Fóti Klára (szerk.): A szegénység enyhítéséért – helyzetkép és javaslatok. Országjelentés a „humán fejlettségről” 2000-2002., UNDP 2003.

Monostori Judit (2002): Szociális segélyezés 1997-2000. Szociális Statisztikai Közlemények 4. KSH.

Monostori Judit (2001): A gyermekes családok segélyezése a 90-es évek végén. In Spéder Zsolt – Monostori Judit: Mozaikok a gyermekszegénységről. Közelítések a gyermekek és családjaik jóléti helyzetének kutatásában. KSH NKI Kutatási Jelentések 69. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest

Monostori Judit [2001]: Szociális segélyezés 1997-1999. Szociális Statisztikai Közlemények 2000/2.

Monostori Judit (2001): A jövedelmi szegénység és a segélyezés Magyarországon 1999-ben. Statisztikai  Szemle, 79. 4-5 sz. 356-373. oldal

Monostori Judit (2000): Lakásfenntartási támogatás a városokban. Esély, 3. 67-88. oldal

Monostori Judit (2000): A XIII. kerület segélyezése. Motiváció alapítvány, Budapest

Monostori Judit (1999): Segélyezési típusok a háztartásoknak nyújtott ellátások alapján. In: Az önkormányzati segélyezés és a segélyezett háztartások életkörülményei. KSH, Társadalomstatisztikai Füzetek 22. 57-87. oldal.  

Monostori Judit (1998): Kinek kiszámítható a segélyezés?  Esély, 1. 74 -107. oldal

Monostori Judit (1997): Az önkormányzatok segélyezési gyakorlata, 1995-96. KSH, Társadalomstatisztikai Füzetek.

Monostori Judit (1997): A gyermekes családok önkormányzati segélyezése. In: A gyermekek és az ifjúság helyzete. KSH, Társadalomstatisztikai füzetek 20. 238-250. oldal.

Monostori Judit (1997): Az ellátásokra való jogosultság kérdése az önkormányzatok helyi rendeleteiben. TÁRKI, Budapest (Kutatásvezető: Tóth István György)

Idegen nyelvű publikációk