• Nyomtatás

OBÁDOVICS Csilla
tudományos főmunkatárs

 

KUTATÁSI TERÜLETEK

 - népesség-előreszámítás
 - demográfiai folyamatok elemzése, népességdinamika
 - HDI, GDI, HPI, GEM indexek kistérségi adaptációi
 - területi egyenlőtlenségek (társadalmi-gazdasági mutatók alapján)
 - többváltozós mat-stat módszerek alkalmazása a területi elemzésekben


ELÉRHETŐSÉG
e-mail: obadovics@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6370


Önéletrajz

Legfontosabb magyar nyelvű publikációk

Obádovics Csilla - Tóth G. Csaba: A népesség szerkezete és jövője. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 251-275.

Bálint Lajos - Obádovics Csilla: Belföldi vándorlás. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 211-226.

Obádovics, Csilla (2020): Népesedési folyamatok különbségei a Kárpát-medence néhány országában Beregszász, Ukrajna: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 10 p.

Obádovics, Csilla (2020): Népesedési folyamatok területi egyenlőtlenségei a Kárpát-medence országaiban GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2019: 2 pp. 5-22., 18 p.

Obádovics, Csilla (2020): A Balaton régió népességdinamikája 2017-2062 között FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 144: 1 pp. 27-42., 16 p. 

Szabó, Tamás; Obádovics, Csilla (2019) A közszolgáltatások szerepe a területi versenyképességben GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 10: 1 pp. 26-47., 22 p.

Obádovics Csilla – Bruder Emese (szerk) (2019). Változó társadalom, változó gazdaság – Changing society, changing economy. Budapest, Scolar Kiadó.

Obádovics Csilla – Bruder Emese (2019). A korszerkezet alakulása a magas elvándorlással sújtott térségekben. In Obádovics Csilla – Bruder Emese (szerk.): Változó társadalom, változó gazdaság - Changing society, changing economy. Budapest, Scolar Kiadó, 89-106.

Vizi István György – Kulcsár László –Obádovics Csilla (2019). A földrajzi és a kulturális távolság kapcsolata – milyen messze van valójában a fertődi Esterházy-kastély? Földrajzi közlemények, 143(1), 4–34.

Bálint Lajos – Obádovics Csilla (2018): Belföldi vándorlás. In Monostori J. - Őri P. - Spéder Zs. (szerk.)(2018): Demográfiai portré 2018 – Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 217-236.

Obádovics Csilla (2018): A népesség szerkezete és jövője. In Monostori J. - Őri P. - Spéder Zs. (szerk.)(2018): Demográfiai portré 2018 – Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 271-294.

Obádovics Csilla – Bruder Emese (2018): A korszerkezet alakulása a magas elvándorlással sújtott térségekben. In Resperger Richárd (szerk.): DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK, VÁLTOZÓ GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Nemzetközi Tudományos Konferencia. Sopron, 2018. november 8. – Tanulmánykötet. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 15-24.

Révay Edit – Obádovics Csilla (2018): Miért élnek a szerzetesek tovább? In Kék Emerencia - Szatmári Györgyi - Tóth Beáta (szerk.): Kövek Isten házához: ünnepi kötet Várnai Jakab OFM 60. születésnapjára. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest.  355-372.

Obádovics Csilla (2017): Hogyan alakult volna Magyarország népességszáma, ha a migrációs folyamatok a lengyel mintát követték volna? KorFa - Népesedési Hírlevél (17)2, KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

Kulcsár László – Obádovics Csilla (2016): Népességdinamika és társadalmi szerkezet. Területi Statisztika, 56(4), 390-414.

Kulcsár László – Obádovics Csilla - Varga Norbert (2016): Informális gazdasági magatartások és szívességi szolgáltatások egy interetnikus erdővidéki székely faluban. In: Duray M. Kulcsár L. - Szász J. (szerk.): Együttműködési lehetőségek a Kárpátok térségében. Budapest-Sopron, NYME, NSKI,  pp. 90-98. , 9 p.

Obádovics Csilla – Bruder Emese (2016): Területi jövedelem-egyenlőtlenség mérése. In: Kulcsár László - Resperger Richárd (szerk.): Európa: Gazdaság és Kultúra Nemzetközi Tudományos Konferencia Sopron, 2016. november 10. - Tanulmánykötet. Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 306-315.

Obádovics Csilla (2012): A népesség területi szintű vizsgálata az előreszámítások és a tényadatok alapján Magyarországon. Területi Statisztika, 15/52.(2), 125-145.

Obádovics Csilla – Bruder Emese (2011): Területi egyenlőtlenségek a vidéki Magyarországon a humán fejlettség, szegénység és jövedelem egyenlőtlenség vizsgálata alapján. In Lázár Ede (szerk.): Gazdasági és üzleti kihívások a Kárpát-medencében. Csíkszereda, Románia, 84-99.

 

Összes magyar nyelvű publikáció

 

Szerkesztett könyvek


Obádovics Csilla (szerk.): Diplomán innen és diplomán túl: DPR eredmények 2010. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2011. p. 1. 57 o.

Obádovics Csilla (szerk.): Diplomán innen és diplomán túl: DPR tanulmányok: tudományos eredmények és elemzések a diplomás pályakövetés témakörében. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2011. 199 o.

Obádovics Csilla (szerk.): Diplomán innen és diplomán túl: DPR eredmények 2011. Gödöllő: Gödöllői Szent István Egyetem, 2011.


Cikkek, tanulmányok

 

Révay, Edit - Obádovics, Csilla (2018): Miért élnek a szerzetesek tovább? In Kék, Emerencia - Szatmári, Györgyi - Tóth, Beáta (szerk.)(2018): Kövek Isten házához: ünnepi kötet Várnai Jakab OFM 60. születésnapjára. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest.  pp. 355-372.

Obádovics, Csilla - Bruder, Emese (2018): A korszerkezet alakulása a magas elvándorlással sújtott térségekben. In Resperger, Richárd (szerk.)(2018): DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK, VÁLTOZÓ GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Nemzetközi Tudományos Konferencia. Sopron, 2018. november 8. – Tanulmánykötet. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 15-24.

Hakan, Unal - Obádovics, Csilla - Bruder, Emese (2018): Beyond Turkish Poverty. In Soproni, Egyetem (szerk.) DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK, VÁLTOZÓ GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Nemzetközi Tudományos Konferencia. Sopron, 2018. november 8. – Tanulmánykötet. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 482-489.

Obádovics Csilla (2017): Magyarország népességének feltételezett alakulása lengyel migrációs trend alkalmazásával 1995-2014 között. KorFa XVII/2.

Obádovics, Csilla – Bruder, Emese(2017): What does young age structure suggest about socio-economic development? VADYBA: JOURNAL OF MANAGEMENT 2:(31) pp. 17-22. (2017)

Kulcsár László - Obádovics Csilla (2016): Népességdinamika és társadalmi szerkezet. TERÜLETI STATISZTIKA 56(4) pp. 390-414.

Kulcsár László - Obádovics Csilla - Varga Norbert (2016): Informális gazdasági magatartások és szívességi szolgáltatások egy interetnikus erdővidéki székely faluban. In Duray M. - Kulcsár L. - Szász J. (szerk.): Együttműködési lehetőségek a Kárpátok térségében. 169 p. Budapest; Sopron: Nemzetstratégiai Kutatóintézet; Nyugat-magyarországi Egyetem, pp. 90-98. (Kárpát-haza napló; 7.)

Hoschek M. - Obádovics Cs. - Székely Cs. (2014): A volatilitás módszerének alkalmazása a klimatikus kockázatok változásainak elemzésére In: Kulcsár László (szerk.): Az erdészeti és agrárszektorban történő klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásának elemzése, monitorozása. (NYME) Sopron: NYME Kiadó, 2014. 100-112. 

Obádovics Csilla - Hoschek Mónika - Pappné Vancsó Judit (2014): A társadalom klímaváltozással szembeni sérülékenysége: A társadalom sebezhetőségének komplex vizsgálata a zalai kistérségekben. In: Kulcsár László (szerk.): Az erdészeti és agrárszektorban történő klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásának elemzése, monitorozása. (NYME) Sopron: NYME Kiadó, 2014. 25-44. 

Obádovics Csilla - Gelányi Ildikó (2014): Lovasturizmus Magyarországon. In: Darabos Ferenc - Ivancsóné Horváth Zsuzsanna (szerk.): Nemzetek turizmusa: VI. Nemzetközi Turizmus Konferencia 2014: Tanulmányok. 494 o.  2014.04.14. Győr: NYME Apáczai Csere János Kar, 2014. 427-445. 

Pappné Vancsó Judit - Obádovics Csilla - Hoschek Mónika (2014): A társadalom klímaváltozással szembeni sérülékenysége: A sérülékenységvizsgálatok módszertanának fejlődése a kezdeti lépésektől a "Climate Vulnerability Index" kialakulásáig. In: Kulcsár László (szerk.): Az erdészeti és agrárszektorban történő klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásának elemzése, monitorozása. NYME Kiadó Sopron, 2014. 14-24.

Pappné Vancsó Judit - Hoschek Mónika - Obádovics Csilla (2014): A társadalom klímaváltozással szembeni sérülékenysége: Aszállyal szembeni sérülékenység vizsgálat a zalai kistérségekben. In: Kulcsár László (szerk.): Az erdészeti és agrárszektorban történő klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásának elemzése, monitorozása. NYME  Kiadó Sopron, 2014. 45-56.

Pappné Vancsó Judit - Hoschek Mónika - Obádovics Csilla (2014): A társadalom klímaváltozással szembeni sérülékenysége: Villámárvizekkel szembeni sérülékenység vizsgálata a zalai kistérségekben. In: Kulcsár László (szerk.): Az erdészeti és agrárszektorban történő klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásának elemzése, monitorozása. NYME  Kiadó, Sopron. 57-65. 

Székely Csaba - Obádovics Csilla (2014): A környezeti kockázatok mérésének fogalmi és módszertani kérdései. In: Kulcsár László (szerk.): Az erdészeti és agrárszektorban történő klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásának elemzése, monitorozása.  NYME Kiadó, Sopron. 88-99.

Kulcsár László - Varga Norbert - Obádovics Csilla (2013): Informális gazdasági magatartások és szívességi szolgáltatások egy interetnikus erdővidéki faluban. Gazdaság és társadalom 5(1), 111-129.

Obádovics Csilla - Ormos Balázs (2012): A ló és a vidékfejlesztés, különös tekintettel a lovasturizmus hatására In: Konkoly-Gyuró Éva - Tirászi Á - Nagy G. M. (szerk.): Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia: Konferencia kiadvány . 287 p. Konferencia helye, ideje: Sopron , Magyarország , 2012.08.29 -2012.09.01. (NYME) Sopron: NYME Kiadó. 221-228.

Bruder Emese - Obádovics Csilla (2012): A dolgozó szegények jellemzői az egyéni jövedelmek alapján. Gazdaság és társadalom 2012(4), 85-98.

Czimber Gyula Endre - Nemes Annamária - Obádovics Csilla - Nagy Szabolcs (2012):  Egyszerűsített hipoozmotikus teszt (HOS-teszt) alkalmazása ménspermiumok értékelésére. ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS 61:(4), 411-421.

Obádovics Csilla (2012): A népesség területi szintű vizsgálata az előreszámítások és a tényadatok alapján Magyarországon. TERÜLETI STATISZTIKA 15:(2) p. 125.

Bruder Emese - Obádovics Csilla (2011): Dolgozó szegények jellemzői Magyarországon az egyéni jövedelmek alapján In: Balázs Judit , Székely Csaba (szerk.): Változó környezet - Innovatív stratégiák: nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. 2011.11.02: NYME Sopron, KTK. 942-952. CD

Kulcsár László - Ruff Tamás - Obádovics Csilla (2011): A Szent István Egyetemen végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete, a diploma presztízse és jövedelmi viszonyok. In: Obádovics Csilla (szerk.): Diplomán innen és diplomán túl: DPR tanulmányok: tudományos eredmények és elemzések a diplomás pályakövetés témakörében. 199 p. Gödöllő: Szent István Egyetem. 47-63.

Obádovics Csilla - Bruder Emese (2011): A vidéki Magyarország területi egyenlőtlenségei különböző nézőpontokból. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2, 74-92.

Obádovics Csilla - Bruder Emese (2011): Területi egyenlőtlenségek a vidéki Magyarországon a humán fejlettség, szegénység és jövedelem egyenlőtlenség vizsgálata alapján In: Lázár E (szerk.): Gazdasági és üzleti kihívások a Kárpát-medencében. 353 p. Csíkszereda, Románia , 2011.05.06 -2011.05.07.  Státus Könyvkiadó. 84-99.

Obádovics Csilla - Bruder Emese - Kulcsár László (2011): A gazdasági és szociális helyzet területi egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon - hasonlóságok és eltérések In: Bódi Ferenc, Fábián Gergely (szerk.): Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon. 397 p. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 141-155.

Obádovics Csilla (2011): Alternatív népszámlálási módszerek az USA-ban : (David A. Swanson - Paula J. Walashek: CEMAF as a Census Method. A Proposal for a Re-designed Census and an Independent U. S. Census Bureau. Springer 2011, London - New York ISBN 978-94-007-1194-5) GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 3:(2), 111-114.

Kulcsár László - Bódi Ferenc - Obádovics Csilla (2010): Munkanélküliség a magyar falvakban a 21. század elején. In: Fábián Attila (szerk.): Párbeszéd és együttműködés: Területfejlesztési Szabadegyetem 2006-2010. 472 p. Sopron: NYME Kiadó, 2010. 97-112. ( Párbeszéd és együttműködés ) Területfejlesztési Szabadegyetem 2006-2010.

Obádovics Csilla  (2010): Egy hipermarket villamos-energia fogyasztásának előrejelzése. Módszertani kísérlet a költségek csökkentésére. In: Andrássy Adél (szerk.) "Gazdaság és társadalom" nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete: konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából . 2009.11.03 Sopron: NYME KTK, 2010. 1-20.

Obádovics Csilla (2010): Területi egyenlőtlenségek humán aspektusai. In: Nagy Melinda (szerk.): Társadalmi jelenségek és változások: A Selye János Egyetem II. Tudományos Konferenciájának kötete. Komárom, Szlovákia, 2010.09.06 -2010.09.07. Selye János Egyetem, 2010. 420-442. CD

Kulcsár László - Hohl Ferenc - Obádovics Csilla (2009): Teleházak: Remények és eredmények a vidékfejlesztésben. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 1:(1), 97-111.

Balázsi Ildikó - Bódi Ferenc - Obádovics CSilla (2008): Iskola teljesítmény, iskola átszervezés In: Bódi Ferenc (szerk.): Helyi szociális ellátórendszer. 384 p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 2008. 105-129.

Obádovics Csilla - Kulcsár László (2008): Tartós munkanélküliség vidéki térségekben In: Bódi Ferenc (szerk.): Helyi szociális ellátórendszer. 384 p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 2008. 205-220.

Obádovics Csilla (2008): A munkanélküliség típusai vidéken In: Bódi Ferenc (szerk.):  A területfejlesztés útjai az Európai Unióban. 298 p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 2008. 145-158.

Soto Hernández A., Lizzy – Obádovics Csilla (2008): Munkanélküliség Magyarországon. A FALU 23:(3) pp. 41-49.


Obádovics Csilla - Kulcsár László (2003): A vidéki népesség humánindexének alakulása Magyarországon. TERÜLETI STATISZTIKA 6(4), 303-322.

Bódi Ferenc - Obádovics Csilla - Bódor Andrea (2002): Iskolák a kislélekszámú falvakban. A FALU XVII(3), 69-84.

Bódi Ferenc - Obádovics CSilla (2001): Munkanélküliség vidéken In: Bódi Ferenc (szerk.): Helyi szociális ellátó rendszer vidéken. 256 p. Budapest: Agroinform Kiadó, 2001. 149-168.

Obádovics Csilla - Kulcsár László - Mokos Béla (2001): A vidéki térségek emberi erőforrás fejlettségének alakulása Magyarországon. A FALU 16(4), 71-79.

Bódi Ferenc - Obádovics Csilla (2000): Munkanélküliség a vidéki Magyarországon. TERÜLETI STATISZTIKA 40(1), 55-69.

Bódi Ferenc - Obádovics Csilla - Mokos Béla  (1999): Adózás, jövedelemkülönbségek Magyarországon. TERÜLETI STATISZTIKA 39(2), 131-147.

Madarász Imre - Farkas Tibor - Obádovics Csilla - Kulcsár László (1998):A vidéki sokszínűség területi dimenziói In: Illés B C , Lehota J (szerk.): "Vision - 2000" című tudományos szimpóziumának kiadványa. 242 p. Gödöllő, Magyarország, 1998.06.03 Gödöllő: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1998. 99-110. 4.

Obádovics Csilla (1997): A városközeliség hatása a munkanélküliség térségi és települési megoszlására In: Molnár József, Hajós László, Illés B Csaba, Lőkös László, Kiss Károly, Kulcsár László, Székely Csaba, Villányi László, Völgyesy Pál, Kocsis Károly, Lehota József (szerk.): Vállallati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben I. kötet. 318 p.  Gödöllő, Magyarország, 1997.10.09 -1997.10.10. Gödöllő: GATE Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar, 1998. 113-118. 1.

Obádovics Csilla (1997): A népsűrűség és a nagyváros közeliség hatása a munkanélküliségre falun. In Kovács T. (szerk.): A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig: IV. Falukonferencia. 500 p. Pécs, Magyarország, 1997.07.01 -1997.07.03. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 1997. 445-452.

Idegen nyelvű publikációk