• Nyomtatás

ROHR ADÉL
tudományos segédmunkatárs


KUTATÁSI TERÜLETEK

 - családdal, családon belüli szerepekkel kapcsolatos érték- és attitűdvizsgálatok
 - nemzetközi migráció

ELÉRHETŐSÉG
e-mail: rohr@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6733


Önéletrajz


MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK


Kapitány Balázs – Rohr Adél – Spéder Zsolt (2018): A magyar születési kohorszvizsgálat demográfiai kutatási kérdései. In Veroszta Zsuzsanna (szerk.): Kutatási koncepció. Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Kutatási Jelentések 100. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 23-35. DOI: 10.21543/Kut.2018.100  

Murinkó Lívia – Rohr Adél (2018): Párkapcsolat, házasságkötés. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018. KSH NKI, Budapest, 9–28.

Rohr Adél (2018): Termékenység - változások és a jelenlegi helyzet a világ országaiban. Korfa, 2018/1.

Kapitány Balázs – Rohr Adél (2018): „Ha nincs egy korrekt, értelmes szakmai beszéd, akkor nincs esély értelmes szakpolitikát csinálni. In Kováts András – Soltész Béla: Mit tudunk a kivándorlásról? Műhelybeszélgetések. Gondolat Kiadó Budapest, 2018.

Rohr Adél (2017): Vélemények a házasságról és az élettársi kapcsolatról Magyarországon a rendszerváltást követő 25 évben. Demográfia, 60(2-3), 173-195.

Rohr Adél: A terepmunka. In Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (szerk.) (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 43-51.

Rohr Adél (2016): Beszámoló a prágai "Driving forces behind demographic trends in Visegrad countries" konferenciáról. Demográfia, 58(2-3), 205-210.

Kapitány Balázs - Rohr Adél (2014): Kivándorlás Magyarországról - egy új becslési eljárás eredményei. In Spéder Zsolt (szerk.): A család vonzásában - Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 67-87.

Rohr Adél (2012): Kivándorlási, külföldi munkavállalási tervek a PTE hallgatóinak körében. Acta Sociologica, 2012(5), 181-190.