• Nyomtatás

Népesség-előreszámítás

Magyarországon az 1950-es évek végétől készülnek népesség-előreszámítások, 1963-as megalakulása óta a Népességtudományi Kutatóintézet feladatkörébe tartozik ezek elkészítése. Az előreszámítások során az ENSZ által is alkalmazott kohorsz-kompones módszert alkalmazzuk, amely egyidejűleg veszi figyelembe a népességváltozás egyes összetevőit (születések, halálozások, vándorlás) és a népesség életkorának változását. A népesség-előreszámítás területén folyó kutatások két fő témára fókuszálnak: a népesség életkori és területi szerkezetére rövid- és hosszú távon, valamint a népesség-előreszámítás módszertani kérdéseire. A hosszú távú országos népesség-előreszámítások – amelyek a népességszámra, nem és életkor szerinti összetételére vonatkoznak – minden népszámlálást követően készülnek, majd pedig ezt követően kétévente frissülnek a legújabb népmozgalmi (születési, halálozási és vándorlási) adatok figyelembevételével. Két népszámlálás között nem csak országos szinten készülnek előreszámítások, hanem területi (megyei) szinten is. Az előreszámítások módszertanát folyamatosan fejlesztjük, jelenleg a valószínűségi népesség-előreszámítás kidolgozása zajlik. BŐVEBBEN

Kutatók
OBÁDOVICS Csilla, TÓTH G. Csaba