• Nyomtatás

Az öregedés és a társadalmi nem fő kérdései Európában (MAGGIE)

A MAGGIE nemzetközi kutatás célja az életminőség mutatóinak azonosítása és elemzése volt a 65 évesek és idősebbek körében, kiemelten kezelve a nemek közötti különbséget. A megközelítés a demográfiai, a kohorszok megújulása miatti változásokat állította előtérbe.

Azon időseket és körülményeit vizsgáltuk (helyzetük sokfélesége miatt korcsoportonként), akik 25 éven belül elérik az idős kort (2005-ben 40+ évesek) annak érdekében, hogy a nemek közötti különbségek jövőbeli alakulását előre jelezni és e különbségek csökkentésére irányuló lépéseket értékelni lehessen.

Az élet minőségét az egészségi állapot, a gazdasági erőforrások, a családi viszonyok és a társadalmi integráció mentén mértük. Minden egyes objektív mutatószámot az érintettek saját helyzetükről alkotott véleményével szembesítettünk.

Azt állítottuk, hogy az életminőség nemek közötti különbségeinek fő tényezői az egyének életútjában keresendők, különösen a szakmai pályafutás és a magánélet összeegyeztetésének mikéntjében és abban, mi módon élték meg a közelmúlt néhány kulcsfontosságú eseményét: a nyugdíjazást, a megözvegyülést, az egészség megromlását, vagy az idősek otthonába költözést.

E tényezők hatását egyén szintű adatok eseménytörténeti módszerekre épülő statisztikai elemzésével tártuk fel. Az egyéni életúton kívül az életminőség nemek közötti különbségeit a társadalmi-kulturális környezet (jóléti rendszerek, gazdasági körülmények, a társadalmi elvárás) is alakítja. Mivel ebben kiemelkedő szerepet játszanak a nemzeti és az Európai Uniós politikák, a nemzetközi és többszintű elemzés e mechanizmusok működését volt hivatott bizonyítani. Meglévő adatokra építettünk, különös tekintettel azokra a friss európai összehasonlító felmérésekre, amelyek a megkérdezett életminőségére és életútjára vonatkozó ismérveket egyaránt tartalmaznak.

A társadalmi-kulturális környezetre vonatkozó ismereteket országok közötti elemzésekben gyűjtöttük össze.

Az INED és a GéDAP vezetésével tíz kutatócsoportból álló konzorcium végezte a munkát.

A projekt hazai vezetője
Daróczi Etelka