Az idősek kapcsolathálózati jellegzetességei

  • Albert Fruzsina
Kulcsszavak: idősek kapcsolathálózata, barátság, bizalmas beszélgetési hálózatok, gyenge kötések, élettel való elégedettség

Absztrakt

A tanulmány a hatvan év feletti magyar népesség kapcsolathálózatainak jellegzetességeit mutatja be az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című OTKA kutatás 2015. évi adatfelvételének segítségével. A vizsgált dimenziók: a párkapcsolatok, a bizalmas kapcsolathálók, a barátságok, a gyenge kötések. A tanulmány az alapvető szociodemográfiai változók mentén írja le a fenti dimenziókat, továbbá az élettel való elégedettség és a kapcsolathálózat jellemzőinek az összefüggéseit is bemutatja.
Rovat
Tanulmányok