A szubjektív mobilitás változása Magyarországon

Huszár Ákos, Záhonyi Márta

Absztrakt


A mobilitásvizsgálatoknak különösen nagy hagyománya van Magyarországon. A KSH rendszeres adatgyűjtései alapján a mobilitási folyamatok évszázados trendjeire vonatkozóan elérhetőek információk. A 2000 utáni trendekről azonban szelektív ismereteink vannak. Szisztematikus kutatások hiányában erre az időszakra vonatkozóan sem a folyamatok irányára, sem ezek sajátosságára nem állnak rendelkezésre részletes eredmények. A következőkben a szubjektív mobilitás egy mutatója alapján vizsgáljuk a magyar társadalom mobilitási jellemzőit a 2016. évi mikrocenzus társadalmi rétegződés kiegészítő felvételére támaszkodva. Két kérdésre keressük a választ, egyrészt a mobilitás szubjektív mutatói milyen viszonyban vannak az intergenerációs foglalkozási mobilitás hagyományos mérőszámaival, s ezek mennyiben mutatkoznak alkalmas eszköznek a mobilitási folyamatok vizsgálatához. Másrészt mi az, ami a társadalmi mobilitás magyarországi változásának legutóbbi tendenciáiról ez alapján megállapítható.

Kulcsszavak


társadalmi mobilitás, társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi rétegződés, mikrocenzus

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21543/Dem.61.1.1

ISSN 0011-8249 (Nyomtatott)

ISSN 2498-6496 (Online)