Családbővítési intenciók - a harmadik gyermek vállalásának szándéka

Árki Diána

Absztrakt


A tanulmány a paritás-specifikus termékenységi döntések folyamatának vizsgálatára, mindenekelőtt a harmadik gyermek vállalására irányuló szándék közelebbi megértésére törekszik. A felvázolt elméleti keret és az empirikus elemzés révén magyarázatot kaphatunk arra a kérdésre, hogy a kétgyermekes nők mely jellemvonásai befolyásolják a harmadik gyermek világrahozatalának szándékát: Milyen módon hatnak a személyek strukturális pozíciói (1.), értékei (2.), valamint jövőirányultságára utaló nézetei (3.) arra, hogy kívánnak-e az egyének harmadik utódot? Többváltozós elemzésemet logisztikus regressziós módszer alkalmazásával valósítottam meg a KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Életünk fordulópontjai társadalmi-demográfiai adatfelvétel első (2001/2) adatfelvételi hullámának felhasználásával. Eredményeim szerint az ezredfordulót követően azok a 30 év alatti, egyház tanításait követő, azonos nemű gyermekeket nevelő nők szerették volna bővíteni családjukat, akik nagyobb településen (Budapesten vagy megyei jogú városban), nem családi házban éltek, és a munka iránt kevésbé elkötelezettek. Mindezek következtében előzetes feltevéseim közül több hipotézisem igazolást nyert, ugyanakkor az eredmények számos feltételezésemet megcáfolták.

Kulcsszavak


termékenységi döntések, harmadik gyermek vállalásának szándéka, logisztikus regresszió, Életünk fordulópontjai

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21543/Dem.61.2-3.3

ISSN 0011-8249 (Nyomtatott)

ISSN 2498-6496 (Online)