A felnőtteket ellátó háziorvosok által végzett kardiometabolikus rizikófaktorszűrés és influenza elleni vakcinálás hatékonysága Magyarországon 2014-ben

Sándor János, Czifra Árpád

Absztrakt


Az alapellátás preventív szolgáltatásai segítségével jelentősen csökkenthető a legnagyobb népegészségügyi súlyú betegségek okozta egészségveszteség, de ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázására csak részben került sor. A 2014-es Európai Lakossági Egészségfelméréshez kapcsolódó magyarországi vizsgálat lehetőséget adott arra, hogy értékeljük az alapellátás szintjén nyújtható hipertónia-, cukorbetegség- és hiperkoleszterinémia-szűrés, valamint az influenza elleni vakcinálás hatékonyságát. Meghatároztuk a szakmai irányelveknek megfelelő ellátás, illetve ellátási hiány gyakoriságát, és regressziós modellek segítségével vizsgáltuk az ellátás hiányának rizikófaktorait. A hipertónia, a cukorbetegség és a hiperkoleszterinémia szűrése az egyes célcsoportokban 63–80, 45–63 és 29–68%-os gyakorisággal valósult meg. Influenza elleni védőoltást a célcsoportokba tartozók 9–23%-a kapott. Mindez 1,87 millió évente elmaradt vérnyomásmérésnek, 2,17 millió elmaradt vércukorszint-ellenőrzésnek, 3,17 millió elmaradt koleszterinszint-meghatározásnak és 3,25 millió elmaradt influenza elleni védőoltásnak felelt meg országos szinten. Összességében minden célcsoportban és mindegyik preventív szolgáltatás esetében elmaradtak az igénybevételi adatok az ajánlottaktól; a szolgáltatások hatékonyságának növelése szempontjából az általános célcsoportot a háziorvosi rendelőbe nem járó felnőttek jelentették, akik elérése érdekében az alapellátóknak aktív szervezési munkát kellene végezniük.

Kulcsszavak


egészségügyi alapellátás, preventív szolgáltatások, szakmai irányelvek, monitoring

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21543/Dem.61.2-3.2

ISSN 0011-8249 (Nyomtatott)

ISSN 2498-6496 (Online)