A nemzetközi migráció mozgatórugói: elmélet és empíria. Áttekintés

Golovics József

Absztrakt


A nemzetközi migráció komplex jelenség, ennek megfelelően okait és befolyásoló tényezőit a társadalomtudományok különböző irányzatai is sokszínű módon, illetve szemléletben értelmezik, elemzik. Jelen tanulmányban ezen irányzatokról adunk egy rendszerezett, kritikai áttekintést. Bemutatjuk és értékeljük a napjainkban domináns migrációs elméleteket, így a makroökonómiai és mikroökonómiai irányzatokat, utóbbi továbbfejlesztett modelljeit és bizonyos behaviorista megközelítéseket. Emellett kitérünk a migráció új közgazdaságtanára, valamint a hálózatelméleti irányzatra is. Az elméletek mellett szisztematikusan feldolgozzuk a vonatkozó empirikus irodalmakat: széles körű áttekintést adunk a migráció okait és az áramlások jellemzőit aggregált adatokkal vizsgáló kutatásokról, illetve a szelekció kérdését mikroszinten, egyedi adatokkal elemző munkákról.

Kulcsszavak


nemzetközi migráció, elvándorlás, migrációs elméletek

Teljes szöveg:

PDF


ISSN 2498-6496 (Online) / ISSN 0011-8249 (Nyomtatott)

© Népességtudományi Kutatóintézet