A migráns házi idősgondozás gyakorlata - Ausztria mint befogadó ország példáján keresztül

Gábriel Dóra

Absztrakt


A társadalmi öregedés Európa és a világ számos országát érinti, mely új kihívásokat von magával az egyes társadalmakban. Ezen kihívások egyike az idősek gondozása, melynek egyik formája az érintettek által preferált otthoni környezetben biztosított gondozás. A gondozott hozzátartozói gyakran olcsó, külföldi munkaerőt bérelnek fel erre a munkára, hogy biztosítsák a beteg kényelmét, magukat pedig mentesítsék számos feladat alól. A tanulmány azon témaköröket tárgyalja, amelyek a házi idősgondozás szakirodalmában hangsúlyos kérdések. A gondozói munkát végző vándormunkásokhoz kapcsolódó nemzetközi kutatások elsősorban kvalitatív módszertanra épülő munkák, mely annak is betudható, hogy igen nehéz megbecsülni a sokszor illegális munkát végző migráns gondozók számát. A tanulmány Ausztria mint befogadó ország példáján keresztül mutatja be a házi gondozás intézményét, ahol ez a korábban szabályozatlan tevékenység rövid idő alatt legálissá vált. A gondozói munka intézményrendszerén belül, a befogadó országtól sokszor független ügynökségek, toborzóirodák és hálózatok szerepe szintén bemutatásra kerül. A tanulmány részletezi a migrációs helyzet miatt bekövetkezett változásokat a családi szerepekben és a családi munkamegosztásban, valamint kitér a globális egyenlőtlenségi viszonyokat fenntartó migráció gender-aspektusára is.

Kulcsszavak


házi idősgondozás, nemzetközi migráció, gondozási lánc, társadalmi öregedés

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21543/Dem.59.2-3.4

ISSN 0011-8249 (Nyomtatott)

ISSN 2498-6496 (Online)