A legfontosabbak

Korfa népesedési hírlevél célja, hogy közérthető formában ismertessen aktuális demográfiai kérdéseket.

A kiadvány online formában szabad hozzáférésű, tehát a számok szabadon letölthetőek, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.

Minden, a Korfában publikált cikk, tanulmány (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető cikk adatbázisokban teljesen ingyenesen felhasználható, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik.

A hírlevélről

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet kiadványa aktuális demográfiai kérdésekről. A népesedési hírlevelet 2000-ben alapították, azóta minden évben több számmal jelentkezik, melyekben rövid, közérthető írásokat közölnek egy-egy fontosabb demográfiai problémáról.

A Népességtudományi Kutatóintézetről

A KUTATÓINTÉZET: A kedvezőtlen népesedési folyamatok az európai államokra, köztük Magyarországra is egyre súlyosabb terheket rónak. Az európai társadalmak öregedése, az alacsony termékenység, a magas hazai halandóság, az egyre intenzívebbé váló migráció, az egyes települések és régiók radikálisan megváltozó népességmegtartó ereje olyan demográfiai problémák, amelyekkel nem csak a jelenben szembesülünk, de a trendek ismeretében várhatóan a jövőnket is növekvő mértékben formálják. A népesedési folyamatok megismeréséhez az NKI az alábbi tevékenységekkel járul hozzá: · alapvető népesedési folyamatok kutatása: termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás, halandóság, vándorlás · a népesség strukturális jellemzőinek vizsgálata: az öregedő társadalom problémái, a családi státusz-váltások feltérképezése, területi elhelyezkedés, iskolázottság, gazdasági aktivitás, speciális népességcsoportok · egyes demográfiai események társadalmi megítélésének vizsgálata: családdal, nemi szerepekkel kapcsolatos értékek; női munkavállalás, a nők munkaerő-piaci helyzete · történeti demográfia: népesedési folyamatok a 18-20. században, mikro-demográfiai kutatások · elemzések, tanulmányok készítése társadalompolitikai döntések előkészítéséhez · család- és népesedéspolitikai tervezetek összeállítása · oktatás, ismeretterjesztés TÖRTÉNETÜNK: Az NKI jogelődjét, a Népességtudományi Kutató Csoportot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Demográfiai Elnökségi Bizottságának kezdeményezésére a KSH elnöke alapította. A kutatócsoport 1963-ban kezdte meg működését; ezt tekintjük az NKI születési évének. A csoport 1967-ben kapott intézeti rangot, neve 1968. január 1-jétől KSH Népességtudományi Kutatóintézet. ANYAINTÉZMÉNYÜNK: Az Intézet felügyeleti szerve a Központi Statisztikai Hivatal, melynek munkatársaival számos területen, így a népesedési és társadalomstatisztikai elemzésekben, módszertani fejlesztésekben működünk együtt. A KSH biztosítja az NKI működésének infrastruktúráját. A Népességtudományi Kutatóintézet számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vesz részt, több magyar és angol nyelvű kiadvánnyal rendelkezik.

A kiadvány megrendelése

A Korfa hagyományos, nyomtatott, postai úton terjesztett változata megrendelhető Szerkesztőségünkben Törő Ágnes terjesztőnél. Ilyen igényét jelezze a toro@demografia.hu e-mail címen.

Mivel a szerkesztő és a szerzők örülnek minden típusú (oktatási célú, sajtó célú stb.) további hasznosításnak , az egyes számok szövege és ábrái továbbszerkeszthető formátumban  A Korfa hagyományos, nyomtatott, postai úton terjesztett változata megrendelhető Szerkesztőségünkben Törő Ágnes terjesztőnél. Ilyen igényét jelezze a (06-1) 345-66-31-es telefonszámon, vagy a toro@demografia.hu e-mail címen.

Mindazon érdeklődők, újságírók, politikusok stb. számára, akik ezt az igényüket előzetesen jelzik, a honlapra történő felkerülés előtti munkanapon e-mailben elküldjük az az aktuális számot. Az ilyen igényeket jelezze Monostori Judit szerkesztőnek a monostori@demografia.hu e-mail címen.

A folyóirat története

A Korfa a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2000-ben alapított magyar nyelvű népesedési hírlevele aktuális demográfiai kérdésekről. Alapító szerkesztő: Daróczi Etelka. Az Korfa online kiadása a 2009/3-as számmal indult, azóta az online és a nyomtatott változat párhuzamosan, lényegében megegyező tartalommal jelenik meg.