Információk

Szabad hozzáférés

Korfa - népesedési hírlevél célja, hogy közérthető formában ismertessen aktuális demográfiai kérdéseket. - A kiadvány online formában szabad hozzáférésű, tehát a számok szabadon letölthetőek, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével. - Minden, a Korfában publikált cikk, tanulmány (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető cikk adatbázisokban teljesen ingyenesen felhasználható, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik. - Mivel a szerkesztő és a szerzők örülnek minden típusú (oktatási célú, sajtó célú stb.) további hasznosításnak , az egyes számok szövege és ábrái továbbszerkeszthető formátumban igényelhetők Ferkis Anna terjesztőnél a ferkis@demografia.hu e-mail címen. - A Korfa hagyományos, nyomtatott, postai úton terjesztett változata megrendelhető Szerkesztőségünkben Ferkis Anna terjesztőnél. Ilyen igényét jelezze a (06-1) 345-69-47-es telefonszámon, vagy a ferkis@demografia.hu e-mail címen. - Mindazon érdeklődők, újságírók, politikusok stb. számára, akik ezt az igényüket előzetesen jelzik, a honlapra történő felkerülés előtti munkanapon e-mailben elküldjük az az aktuális számot. Az ilyen igényeket jelezze Kapitány Balázs szerkesztőnek a kapitany@demografia.hu e-mail címen.

 

A hírlevélről

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet kiadványa aktuális demográfiai kérdésekről. A népesedési hírlevelet 2000-ben alapították, azóta minden évben több számmal jelentkezik, melyekben rövid, közérthető írásokat közölnek egy-egy fontosabb demográfiai problémáról.

 

A Népességtudományi Kutatóintézetről

A KUTATÓINTÉZET: A kedvezőtlen népesedési folyamatok az európai államokra, köztük Magyarországra is egyre súlyosabb terheket rónak. Az európai társadalmak öregedése, az alacsony termékenység, a magas hazai halandóság, az egyre intenzívebbé váló migráció, az egyes települések és régiók radikálisan megváltozó népességmegtartó ereje olyan demográfiai problémák, amelyekkel nem csak a jelenben szembesülünk, de a trendek ismeretében várhatóan a jövőnket is növekvő mértékben formálják. A népesedési folyamatok megismeréséhez az NKI az alábbi tevékenységekkel járul hozzá: · alapvető népesedési folyamatok kutatása: termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás, halandóság, vándorlás · a népesség strukturális jellemzőinek vizsgálata: az öregedő társadalom problémái, a családi státusz-váltások feltérképezése, területi elhelyezkedés, iskolázottság, gazdasági aktivitás, speciális népességcsoportok · egyes demográfiai események társadalmi megítélésének vizsgálata: családdal, nemi szerepekkel kapcsolatos értékek; női munkavállalás, a nők munkaerő-piaci helyzete · történeti demográfia: népesedési folyamatok a 18-20. században, mikro-demográfiai kutatások · elemzések, tanulmányok készítése társadalompolitikai döntések előkészítéséhez · család- és népesedéspolitikai tervezetek összeállítása · oktatás, ismeretterjesztés TÖRTÉNETÜNK: Az NKI jogelődjét, a Népességtudományi Kutató Csoportot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Demográfiai Elnökségi Bizottságának kezdeményezésére a KSH elnöke alapította. A kutatócsoport 1963-ban kezdte meg működését; ezt tekintjük az NKI születési évének. A csoport 1967-ben kapott intézeti rangot, neve 1968. január 1-jétől KSH Népességtudományi Kutatóintézet. ANYAINTÉZMÉNYÜNK: Az Intézet felügyeleti szerve a Központi Statisztikai Hivatal, melynek munkatársaival számos területen, így a népesedési és társadalomstatisztikai elemzésekben, módszertani fejlesztésekben működünk együtt. A KSH biztosítja az NKI működésének infrastruktúráját. A Népességtudományi Kutatóintézet számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vesz részt, több magyar és angol nyelvű kiadvánnyal rendelkezik.

 

A kiadvány megrendelése

A Korfa hagyományos, nyomtatott, postai úton terjesztett változata megrendelhető Szerkesztőségünkben Ferkis Anna terjesztőnél. Ilyen igényét jelezze a ferkis@demografia.hu e-mail címen. Mindazon érdeklődők, újságírók, politikusok stb. számára, akik ezt az igényüket előzetesen jelzik, a honlapra történő felkerülés előtti munkanapon e-mailben elküldjük az aktuális számot. Az ilyen igényegét jelezze Kapitány Balázs szerkesztőnél a kapitany@demografia.hu e-mail címen. Mivel a szerkesztő és a szerzők örülnek minden típusú (oktatási célú, sajtó célú stb.) további hasznosításnak, az egyes számok szövege és ábrái továbbszerkeszthető formában igényelhetők Ferkis Anna terjesztőnél az ferkis@demografia.hu e-mail címen.