Böngészés cím szerint


 
Szám Cím
 
Szám 95 (2013): Pakot Levente: Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19–20. századi Székelyföldön Tartalom Részletek   PDF
KSH NKI
 
Szám 20 (1984): Csernák Józsefné: A 18 éven aluli nők házasságkötésének néhány demográfiai jellemzője Magyarországon A 18 éven aluli nők házasságkötésének néhány demográfiai jellemzője Magyarországon Részletek   PDF
Csernák Józsefné
 
Szám 70 (2001): Joubert Kálmán - Gyenis Gyula: A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapota, testfejlettsége I. A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapota, testfejlettsége I. Részletek   PDF
Joubert Kálmán, Gyenis Gyula
 
Szám 67 (2001): Tárkányi Ákos: A családdal kapcsolatos jogszabályok Magyarországon 1980-98-ig A családdal kapcsolatos jogszabályok Magyarországon 1980-98-ig Részletek   PDF
Tárkányi Ákos
 
Szám 91 (2011): Pongrácz Tiborné: A családi értékek és a demográfiai magatartás változásai A családi értékek és a demográfiai magatartás változásai Részletek   PDF
Pongrácz Tiborné
 
Szám 35 (1988): Csernák Józsefné - Szabó Kálmán: A családok és háztartások előreszámítása, 1986–2021 A családok és háztartások előreszámítása, 1986–2021 Részletek   PDF
Csernák Józsefné, Szabó Kálmán
 
Szám 05 (1982): Valkovics Emil: A demográfiai átmenet elemzésének néhány gyakorlati nehézségéről A demográfiai átmenet elemzésének néhány gyakorlati nehézségéről Részletek   PDF
Valkovics Emil
 
Szám 07 (1982): MTA Demográfiai Bizottsága: A demográfiai tudomány helyzete Magyarországon A demográfiai tudomány helyzete Magyarországon Részletek   PDF
MTA Demográfiai Bizottsága
 
Szám 75 (2003): Őri Péter: A demográfiai viselkedés mintái a 18. században A demográfiai viselkedés mintái a 18. században Részletek   PDF
Őri Péter
 
Szám 66 (2001): Gödri Irén: A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása Részletek   PDF
Gödri Irén
 
Szám 60 (1997): Daróczi Etelka: A halandóság területi eltérései Magyarországon 1959/60–1992 A halandóság területi eltérései Magyarországon 1959/60–1992 Részletek   PDF
Daróczi Etelka
 
Szám 78 (2005): Hablicsek László: A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021 A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021 Részletek   PDF
Hablicsek László
 
Szám 97 (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához A követéses vizsgálat kutatási koncepciója Részletek   PDF
Spéder Zsolt
 
Szám 58 (1996): Illés Sándor - Hablicsek László: A külső vándorlások népesség hatásai Magyarországon 1955–1995 között A külső vándorlások népesség hatásai Magyarországon 1955–1995 között Részletek   PDF
Illés Sándor, Hablicsek László
 
Szám 64 (2000): Daróczi Etelka - Spéder Zsolt (szerk.): A korfa tetején A korfa tetején Részletek   PDF
Cserna Edit, Daróczi Etelka, Dóra Ilona, Hablicsek László, Havasi Éva, Lakatos Miklós, Spéder Zsolt, Szívós Péter, Valkovics Emil
 
Szám 36 (1989): Fóti János: A magyar népesség gazdasági aktivitásának távlati alakulása A magyar népesség gazdasági aktivitásának távlati alakulása Részletek   PDF
Fóti János
 
Szám 42 (1992): Hablicsek László: A magyarországi hosszú távú népességfejlődés vizsgálata A magyarországi hosszú távú népességfejlődés vizsgálata Részletek   PDF
Hablicsek László
 
Szám 34 (1988): Hablicsek Lászlók - Monigl István (szerk.): Az 1986–2021 közötti időszakra szóló népességprognózisok A magyarországi népességfejlődés fő irányai és keretei 2000 után Részletek   PDF
Hablicsek László, Monigl István
 
Szám 26 (1985): Hablicsek László - Monigl István - Vukovich Gabriella: A magyarországi népességfejlődés keretei és jövőbeni.... A magyarországi népességfejlődés keretei és jövőbeni lehetséges irányai 1880–2050 Részletek   PDF
Hablicsek László, Monigl István, Vukovich Gabriella
 
Szám 43 (1992): Fóti János - Illés Sándor: A munkanélküliség demográfiai vonatkozásai A munkanélküliség demográfiai vonatkozásai Részletek   PDF
Fóti János, Illés Sándor
 
Szám 14 (1983): Hoóz István: A népesedéspolitika eszközei, különös tekintettel a gazdasági jellegű eszközök alkalmazásának gyakorlatára A népesedéspolitika eszközei, különös tekintettel a gazdasági jellegű eszközök alkalmazásának gyakorlatára és az ezekkel összefüggő nézetekre a szocialista országokban Részletek   PDF
Hoóz István
 
Szám 10 (1983): Vukovich Gabriella: A népesedéspolitika tartalma, jellege, céljai, eszközei, hatékonysága. Nyugat–európai tapasztalatok A népesedéspolitika tartalma, jellege, céljai, eszközei, hatékonysága. Nyugat–európai tapasztalatok Részletek   PDF
Vukovich Gabriella
 
Szám 31 (1987): Káposztás Ferenc - Monigl István (szerk.): A népesedéspolitika; tudományos kutatás és társadalmi cselekvés A népesedéspolitika; tudományos kutatás és társadalmi cselekvés. A KSH Népességtudományi Kutató Intézet nemzetközi szemináriuma Budapest, 1986. október 14–15. Részletek   PDF
Káposztás Ferenc, Monigl István
 
Szám 21 (1984): Cseh–Szombathy László - Klinger András - Monigl István - Vukovich György (szerk.): A népesedéssel összefüggő... A népesedéssel összefüggő tudományos kutatások főbb eredményei, a jövőbeni kutatás fő irányai Részletek   PDF
Cseh-Szombathy László, Klinger András, Monigl István, Vukovich György
 
Szám 27 (1985): Munkácsy Ferenc - Szentgáli Tamás - Szívós Péter: A népesség gazdasági aktivitásának demográfiai tényezői A népesség gazdasági aktivitásának demográfiai tényezői Részletek   PDF
Munkácsy Ferenc, Szentgáli Tamás, Szívós Péter
 
Szám 25 (1985): Káposztás Ferenc (szerk.): A népesség területi elhelyezkedése és mozgása. Pécs, 1984. április 25–26. A népesség területi elhelyezkedése és mozgása. Pécs, 1984. április 25–26. Részletek   PDF
Káposztás Ferenc
 
Szám 04 (1982): Szabó Kálmán: A népességelőreszámítások néhány módszertani kérdése (Előterjesztés az MTA Demográfiai Bizottságának) A népességelőreszámítások néhány módszertani kérdése (Előterjesztés az MTA Demográfiai Bizottságának) Részletek   PDF
Szabó Kálmán
 
Szám 17 (1984): Hablicsek László - Monigl István (szerk.): Társadalmi–demográfiai prognózisok A népességprognózisok készítésének helyzete, szerepe, módszerei Absztrakt   PDF
KSH NKI
 
Szám 68 (2001): Hablicsek László: A népességreprodukció alakulása a 20-21. században A népességreprodukció alakulása a 20-21. században Részletek   PDF
Hablicsek László
 
Szám 51 (1994): Szukicsné Serfőző Klára: A szülők és gyermekeik iskolázottsága A szülők és gyermekeik iskolázottsága Részletek   PDF
Szukicsné Serfőző Klára
 
Szám 99 (2018): Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat módszertani leírás - A várandós kutatási szakasz előkészítése A teljes kötet letöltése Részletek   PDF
Veroszta Zsuzsanna (szerk.)
 
Szám 100 (2018): Kutatási koncepció Kohorsz '18 - Magyar Születési Kohorszvizsgálat A teljes kötet letöltése Részletek   PDF
Veroszta Zsuzsanna (szerk.)
 
Szám 90 (2010): Bálint Lajos: A területi halandósági különbségek alakulása Magyarországon A területi halandósági különbségek alakulása Magyarországon 1980–2006 Részletek   PDF
Bálint Lajos
 
Szám 06 (1982): Bies Klára: A területi népességprognózisok előkészítése A területi népességprognózisok előkészítése Részletek   PDF
Bies Klára
 
Szám 97 (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához A terepmunka Részletek   PDF
Rohr Adél
 
Szám 28 (1986): Szukicsné Serfőző Klára: A termékenység és az iskolai végzettség néhány összefüggése Magyarországon az elmúlt... A termékenység és az iskolai végzettség néhány összefüggése Magyarországon az elmúlt negyedszázadban Részletek   PDF
Szukicsné Serfőző Klára
 
Szám 39 (1991): Pongrácz Tiborné - S. Molnár Edit: Abortuszkérdés Magyarországon – 1991 Abortuszkérdés Magyarországon – 1991 Részletek   PDF
Pongrácz Tiborné, S. Molnár Edit
 
Szám 34 (1988): Hablicsek Lászlók - Monigl István (szerk.): Az 1986–2021 közötti időszakra szóló népességprognózisok Az 1986-2006-os időszakra szóló területi népességelőreszámítások vándorlási hipotézisei Részletek   PDF
L. Rédei Mária
 
Szám 34 (1988): Hablicsek Lászlók - Monigl István (szerk.): Az 1986–2021 közötti időszakra szóló népességprognózisok Az 1986-2021 közötti időszakra szóló népességelőreszámítások halandósági hipotézisei Részletek   PDF
Hablicsek László
 
Szám 34 (1988): Hablicsek Lászlók - Monigl István (szerk.): Az 1986–2021 közötti időszakra szóló népességprognózisok Az 1986-2021 közötti időszakra szóló népességelőreszámítások termékenységi hipotézisei Részletek   PDF
Szabó Kálmán
 
Szám 61 (1998): S. Molnár Edit - Pongrácz Tiborné - Kamarás Ferenc - Hablicsek László: Házasságon kívüli szülések Az 1995-ben házasságon kívül szült nők életforma-választásainak vizsgálata Absztrakt   PDF
S. Molnár Edit, Pongrácz Tiborné
 
Szám 97 (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához Az adatbázisok felépítése Részletek   PDF
Murinkó Lívia
 
Szám 97 (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához Az adatfelvétel bemutatása Részletek   PDF
Kapitány Balázs
 
Szám 97 (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához Az adatokhoz való hozzáférés és a részletes dokumentáció Részletek   PDF
Murinkó Lívia
 
Szám 17 (1984): Hablicsek László - Monigl István (szerk.): Társadalmi–demográfiai prognózisok Az új népességelőreszámítások hipotézései Absztrakt   PDF
KSH NKI
 
Szám 84 (2007): Hablicsek László - Kovács Katalin: Az életkilátások differenciálódása iskolázottság szerint, 1986-2005 Az életkilátások differenciálódása iskolázottság szerint, 1986-2005 Részletek   PDF
Hablicsek László, Kovács Katalin
 
Szám 56 (1996): Szűcs Zoltán: Az élettársi kapcsolatban élő családok társadalmi–demográfiai jellemzői Az élettársi kapcsolatban élő családok társadalmi–demográfiai jellemzői Részletek   PDF
Szűcs Zoltán
 
Szám 97 (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához Az Életünk fordulópontjai négy adatfelvételi hullámának tartalmi áttekintése Részletek   PDF
KSH NKI
 
Szám 44 (1992): Falussy Béla - Miltényi Károly - Móritz Pálné - Paksy András: Az egészségi állapot összefüggései az életmóddal és... Az egészségi állapot összefüggései az életmóddal és az időfelhasználással Részletek   PDF
Falussy Béla, Miltényi Károly, Móritz Pálné, Paksy András
 
Szám 59 (1996): Szukicsné Serfőző Klára: Az egyszülős családok az állandó és a lakónépesség alapján Az egyszülős családok az állandó és a lakónépesség alapján Részletek   PDF
Szukicsné Serfőző Klára
 
1 - 50 ennyiből: 241 1 2 3 4 5 > >>