Ismertetések

Szerzők

  • KSH NKI

Absztrakt

Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Általános rész. Dialóg Campus Kiadó, Területi és Települési Kutatások, 13. kötet, Budapest–Pécs, 1999. (Daróczi Etelka) (323-328. p.) Monográfiák és tanulmánygyűjtemények a történeti földrajz köréből. (Illés Sándor) (329-332. p.) Für Lajos: Magyar sors a Kárpát-medencében. Népesedésünk évszázadai 896–2000. Kairosz Kiadó Bp. 2001. (Buskó Tibor László) (332-341. p.) Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII–XIX. században. L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2001. (Veres Valér) (341-345. p.) Ioan Bolovan: Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice. (Erdély az 1848-as Forradalom és az 1918-as Egyesülés között. Demográfiai adalékok.) Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 2000. és Sorina Paula Bolovan: Familia în satul românesc din Tranasilvania. A doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. (A család az erdélyi román faluban. a XIX. század második és a XX. század első felében.) Cluj-Napoca, Centrul de studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1999. (Pakot Levente) (345-354. p.) Saskia Sassen: Guests and Aliens. (Vendégek és idegenek.) The New Press, New York, 1999. (Melegh Attila) (354-357. p.)

##submission.downloads##

Folyóiratszám

Rovat

Ismertetések