2003

Történeti Demográfiai Évkönyv 2003.

Tartalom

Tartalom
 
PDF

Tanulmányok

The age at menarche and the social status of the family
Eiben O. G., Mascie-Taylor C. G. N.
PDF
Borsod megye 1786-1787. évi népszámlálásának forráskritikai elemzése
Faragó Tamás
PDF
Demográfia elméletben és gyakorlatban. II. József népszámlálása Magyarországon II.
Őri Péter
PDF
Az északkeleti Felvidék települései II. József népszámlálásának tükrében (Kísérlet a régi statisztikai leírására)
Faragó Tamás
PDF
Őriszentpéter népesedési viszonyai 1784-1895. A református egyházközség családrekonstituciója
Koltai Gábor
PDF
Szentegyházasfalu népessége, 1728-1914
Pakot Levente
PDF

Figyelő

A hosszú távú demográfiai vizsgálat angol modellje
 
PDF
A hosszú távú demográfiai vizsgálat francia modellje
 
PDF
A magyarországi városmonográfiák történeti demográfiájáról
 
PDF
 
PDF

Ismertetések

KSH NKI
PDF
Történeti demográfiai évkönyv 2003 - teljes kötet
 
PDF