2001

Történeti Demográfiai Évkönyv 2001.

Tartalom

Tartalom
 
PDF

Tanulmányok

Különböző háztartás-keletkezési rendszerek egy országon belül - változatok John Hajnal téziseire
Faragó Tamás
PDF
A mérés lehetősége az etnikai, a vallási és nemzeti kisebbség fogalmában
Keményfi Róbert
PDF
Népesedési viszonyok az Árpád-korban
Vékony Gábor
PDF
A késő-középkori Magyarország történeti demográfiai problémái
Kubinyi András
PDF
A Kárpát-medence népesedési viszonyainak alakulása (900-1870)
Kováts Zoltán
PDF
Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16-17. század)
H. Német István
PDF
Somogy megye népessége a 18. század második felében a lélekösszeírások tükrében
Dányi Dezső
PDF
A természetes szaporodás alakulása és helyi változatai a 18. századi Magyarországon
Őri Péter
PDF
Keszthely - egy monografikus társadalomtörténei kutatás demográfiai tanulságai
Benda Gyula
PDF
A migráció szerepe Budapest és környéke népességfejlődésében a XVIII. század végétől az első világháborúig
Dövényi Zoltán
PDF
Család- és háztartásciklusok vizsgálatának eredményei a történeti demográfiai kutatásokban
Pozsgai Péter
PDF
Népességreprodukció: múlt és jövő
Hablicsek László
PDF
A halandóság alakulása Trianontól napjainkig
Daróczi Etelka
PDF
A nemzetközi vándormozgalom szerepe a népességfejlődésben
Tóth Pál Péter
PDF
A kisebbségi magyar közösségek fejlődési feltételei Trianon után
Szarka László
PDF
A (cseh-)szlovákiai magyarság lélekszámának és településszerkezetének alakulása (1918-2000)
Gyurgyík László
PDF
Trianon hatása a jugoszláviai magyar kisebbség demográfiai alakulására
Sebők László
PDF
Háborús népességmozgás a Kárpát-medencében (1938-1948)
Stark Tamás
PDF
Demográfiai mutatóink történelmünk korszakai szerinti ingadozása - orvostörténeti megvilágításban
Karasszon Dénes
PDF
Népesség - járványok
Kapronczay Károly
PDF
A demográfiai magatartás alakulása a XIX-XX. század fordulóján. Anya-, csecsemő- és gyermekvédelem
Mohos Márta
PDF
A közegészségügyi-járványügyi struktúra és a járványügyi helyzet változása Magyarországon Trianontól napjainkig
Straub Ilona
PDF
A csecsemőhalandóság és az anyai halálozások alakulása századunkban
Gárdos Éva, Joubert Kálmán
PDF
A magyar gyermekek biológiai állapota a XX. században
Eiben Ottó
PDF
A fiatal felnőttek biológiai állapota a sorkötelesek és az egyetemi hallgatók adatainak tükrében
Joubert Kálmán, Gyenis Gyula
PDF
Történeti Demográfiai Évkönyv 2001.
 
PDF