• Nyomtatás

Demográfiai Fogalomtár - Online

Vissza a kereséshez.

A Demográfiai Fogalomtár – Online célja, hogy a népességtudomány, a népesedési kérdések iránt érdeklődő közönség, diákok, egyetemi hallgatók, újságírók számára magyar nyelven, közérthetően mutassa be a demográfia tudományának legfontosabb alapfogalmait.

A online fogalomtár a KSH Népességtudományi Kutatóintézet hasonló című hagyományos papíralapú kiadványán (Kapitány Balázs (szerk.) (2015): Demográfiai Fogalomtár. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.) alapul, annak internetes felületre optimalizált változata.

A fogalomtárban mintegy 70 szócikk keretében 133 fogalom kerül bemutatásra. Az egyes szócikkeknek két fő részük van. Az első részben a fogalmak pontos meghatározására került sor, jellemzően a számítás módját bemutató számítási példával együtt.  A szócikkek második felében valós adatokkal hozunk szöveges és/vagy táblázatos, térképes példát és értelmezést az adott mérőszám értékére, használatára. Az egyes ábrákra kattintva azok adatállománya Excel-formátumban letölthető.

A használt adatok általában a KSH hivatalos adatai (2015. januári adatletöltés), ekkor a forrást külön nem jelöljük. Ha viszont az adatok más forrásból származnak, azt feltüntetjük. Az egyes szócikkekhez – a kiadvány műfaji sajátosságai miatt – nem mellékelünk szakirodalmi hivatkozásokat. Azon olvasóknak, akik az egyes, a fogalomtárban említett témakörökről önálló szakmai elemzéseket szeretnének olvasni, kiindulópontként figyelmébe ajánljuk a Demográfia portré című elemző kiadványt; illetve a számszerű adatokat tartalmazó, a KSH által évente kiadott Demográfiai Évkönyveket.

A kiadvány készítésekor azt reméltük, a fogalomtárba felvett szaktudományos fogalmak ismerete, korrekt használata hozzájárulhat, hogy a népesedési kérdések kapcsán Magyarországon is fel-fellángoló vitákban szélesebb körben fejthessék ki hatásukat a tudományosan megalapozott tények, szakmai érvek. Az a szándékunk indokolja azt, hogy a kiadvány a forrás megjelölésével szabadon megosztható, felhasználható, feldolgozható (CC BY-SA 3.0 licensz alapján).

Örömmel fogadunk minden olvasói, felhasználói visszajelzést!

Tartalmi jellegű megjegyzéseivel forduljon a kiadvány szerkesztőjéhez:
Kapitány Balázs kapitany@demografia.hu

Formai jellegű javaslatait a honlap szerkesztője várja: 
Sármásy Orsolya sarmasy@demografia.hu


A szócikkek szerzői:

Kapitány Balázs
Kovács Katalin
Pakot Levente
Rohr Adél
Szabó Laura
Tóth Gergely
Vargha Lili