• Nyomtatás

Aktuális kiadványaink

Demográfia: 62. évf. 4. szám Leitheiser Fruzsina recenziója J., Fuchs – A., Kubis – L., Schneider: Zuwanderung und Digitalisierung. Wie viel Migration aus Drittstaaten benötigt der deutsche Arbeitsmarkt künftig? című könyvről

Demográfia: 62. évf. 4. szám Gábriel DóraGondozói migráció és nemi szerepfelfogások

Demográfia: 62. évf. 4. szám Erát Dávid: A párkapcsolattal való elégedettség időbeli alakulása: lehetséges pályák és befolyásoló tényezők

Demográfia: 62. évf. 4. szám Mihályi Péter: A gyermekvállalás határhasznai és határköltségei mikro-, mezo- és makroszinten

Korfa: 2019/2.: Milyen kerek a világ? - túlsúlyproblémák világszerte

Demográfia: 62. évf. 2-3. szám Szabó Laura: Gyermektelenség és iskolai végzettség összefüggései Magyarországon

Demográfia: 62. évf. 2-3. szám Murinkó Lívia: A felnőtté válás életúttípusai, előzményei és kimenetei a 2000-es években Magyarországon

Demográfia: 62. évf. 1. szám Golovics József: A nemzetközi migráció mozgatórugói: elmélet és empíria. Áttekintés

Demográfia: 62. évf. 1. szám Kincses Áron: Magyarországot érintő magyar nemzetközi vándorlások a Kárpát-medencében 2011 és 2017 között

Demográfia: 62. évf. 1. szám Monostori Judit: Egyszülős családok és politikák Magyarországon és Európában

Kutatási Jelentések 101.: Gábriel Dóra:  A Magyarországról Ausztriába irányuló idősgondozói migráció - Egy kvalitatív kutatás eredményei a dél-baranyai térségből induló idősgondozói migráció mechanizmusáról.

Korfa 2019/1.: Fiatalkori gyermekvállalás Magyarországon

Working Papers no.32: Conceptual framework. Growing Up in Hungary – Cohort ’18 Hungarian birth cohort study

Demográfia English Edition 62. évf. No.5.

Demográfia English Edition 60. évf. No.5.

Demográfia 61. évf. 4. szám

Demográfia 61. évf. 2-3. szám

Working Papers no.31.: Participation and Postponed Retirement in Central and Eastern Europe

Kutatási Jelentések 100.: Kutatási koncepció Kohorsz '18 - Magyar Születési Kohorszvizsgálat

Demográfia 61. évf. 1. szám

Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018

Working Papers no.30.: Veroszta Zsuzsanna (eds.): Technical report. Growing Up in Hungary - Cohort ’18 Hungarian birth cohort study. Prenatal research, preparational phase.

Demográfia: 60. évf. 4. szám

Kutatási Jelentések 99.: Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat módszertani leírás - A várandós kutatási szakasz előkészítése

Research Highlights no. 32-35.

Korfa 2018/1.: Termékenység - változások és a jelenlegi helyzet a világ országaiban

Working Papers no.29.: Selection of migrants and realization of migration intentions – lessons from a panel study

Demográfia: 60. évfolyam 2-3. szám

Working Papers no.28.: Financing the lifecycle or mitigating poverty: Redistribution in the Hungarian welfare system by age and income

Korfa 2017/5.: Változnak-e a kisgyermekes anyák munkavállalásával kapcsolatos vélemények Magyarországon?

Demográfia: 60. évfolyam 1. szám

Korfa 2017/4.: A menedékkérők Európában

Working Papers no.27.: Spéder, Zsolt - Murinkó, Lívia - Sz. Oláh, Lívia: Sailing close to the wind? The effects of third birth policies in post-communist Hungary.

Demográfia: 59. évfolyam 4. szám

Korfa 2017/3.: 50 éve vezették be a gyermekgondozási segélyt (GYES)

Kutatási Jelentések 98.: Gödri Irén: Elvándorlási szándékok – álmok és konkrét tervek között. A migrációs potenciál jellemzői és meghatározó tényezői a 18–40 évesek körében Magyarországon.

Korfa 2017/2.: Hogyan alakult volna Magyarország népességszáma, ha a migrációs folyamatok a lengyel mintát követték volna?

Demográfia: 59. évfolyam 2-3. szám

Korfa 2017/1.: Európa a globális migrációban 1990-2015 között az ENSZ és a Világbank statisztikái alapján

Kutatási Jelentések 97.: Murinkó Lívia - Spéder Zsolt (szerk.): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához

Demográfia: 59. évfolyam 1. szám

Demográfia: 58. évfolyam 4. szám

Demográfia English Edition Vol. 58. No.5.

Working Papers no.25: Bálint, Lajos (2016): Suicide in the Hungarian Kingdom.

Korfa 2016/2: Gyermektelen újságírók és nagycsaládos gazdálkodók? Foglalkozásonként eltérő gyermekvállalási kedv a mai magyar társadalomban

Working Papers No. 24.: Gál, Róbert Iván - Törzsök, Árpád (2016): The savings gap in Hungary

Demográfus könyvtár - Demény Pál: Népességpolitika a közjó szolgálatában

Working Papers No. 23: Joubert, Kálmán – Gyenis, Gyula (2016): The Hungarian Longitudinal Growth Study: From birth to the age of 18 years. 

Demográfia: 58. évfolyam 2-3. szám

Korfa 2016/1: Lakáshelyzet és gyermekvállalás: fontos, de nem a legfontosabb. A csok termékenységi hatásairól

Demográfia English Edition Vol. 57. No. 5.

Kutatási Jelentések 96: Gál Róbert Iván - Vargha Lili: Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között: a nemzeti transzferszámlák és nemzeti időtranszferszámlák

Demográfia: 58. évfolyam, 1. szám

Korfa 2015/3: Az alkoholfogyasztás és következményei nemzetközi összehasonlításban

Working Papers no.22: Vargha, Lili – Gál, Róbert Iván – Crosby-Nagy, Michelle O. (2015): Household production and consumption over the lifecycle: the National Time Transfer Accounts in 14 European countries

Demográfia: 57. évfolyam, 4. szám

Korfa 2015/2: A születendő gyermekekkel kapcsolatos nemi preferenciák Magyarországon 

Demográfia: 57. évfolyam, 2-3. szám

Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015 / Demographic Portrait 2015

Korfa 2015/1: Terjed a gyermektelenség Magyarországon. A fővárosi nők egyötöde gyermek nélkül éli le életét

Demográfia: 57. évfolyam, 1. szám

Demográfia: 56. évfolyam, 4. szám

Korfa 2014/2: Európai népesedési konferencia - 2014, Budapest

Working Papers no.21: Blaskó, Zsuzsa (2015): Studying emigration by extending a large-scale household survey. Methodology, evaluation and descriptive findings

Working Papers no. 20: Őri, Péter - Pakot, Levente (2014): Residence patterns in nineteenth century Hungary: Evidence from the Hungarian MOSAIC sample

Kutatási Jelentések 95: Pakot Levente: Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19–20. századi Székelyföldön

Working Papers no. 19: Gödri, Irén - Soltész, Béla - Bodacz-Nagy, Boróka: Immigration or emigration country? Migration trends and their socio-economic background in Hungary

Kutatási Jelentések 94: Murinkó Lívia: Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei

Working Papers no.18: Gál, Róbert - Szabó, Endre - Vargha, Lili (2013): The age-profile of invisible transfers: the true size of asymmetry in inter-age reallocations