• Nyomtatás

A nemzetközi migrációs folyamatok alakulása Magyarországon

A kutatás célja a Magyarországot érintő nemzetközi migrációs folyamatok, a be- és a kivándorlási trendek, mutatók alakulásának áttekintése, valamint e mozgások főbb jellegzetességeinek és hátterének megvilágítása. A bevándorlás kapcsán elsősorban a Magyarországra bevándorlók, az itt magyar állampolgárságot szerzők, valamint a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok számának és főbb jellemzőinek időbeli alakulását vizsgáljuk, részben nemzetközi összehasonlításban. Röviden áttekintetjük a menedékkérők és a nemzetközi védelemben részesülők számának és állampolgárság szerinti összetételének alakulását, illetve a külföldi népesség iskolázottsági és foglalkoztatottsági mutatóit is.

A kivándorlás kapcsán többféle adatforrás – egyfelől különböző tükörstatisztikák, másfelől a hazai adminisztratív nyilvántartások és lakossági surveyek – alapján bemutatjuk az elvándorlási és visszavándorlási trend alakulását az ezredforduló óta, valamint a jelenleg külföldön tartózkodó népesség számát és összetételét. A külföldön tartózkodók kibocsátó népességhez viszonyított arányát nemzetközi (a régió többi országával való) összehasonlításban is megvizsgáljuk.

Kutató

Gödri Irén

Kapcsolódó intézeti publikáció

Gödri Irén (2018): Nemzetközi vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 237–270.