• Nyomtatás

A szocialista modernizációtól a migrációs viták felerősödéséig

Migráció, népesedés és demográfiai diskurzusok Magyarországon 1960 óta globális történeti szempontból

A politikai demográfiai kutatás a migráció kérdésének előtérbe  kerülésének történeti szociológiai okait kívánja feltárni globális, európai és lokális szinten. A kutatás alap megközelítése, hogy a migrációs közéleti viták kiéleződése és felerősödése a demográfiai, gazdasági és diskurzív változások adott komplex történeti dinamikája alapján magyarázható. A tömeges vándorlás problematizálása mögött mindenekelőtt a migrációs és népesedési folyamatok és a politikai gazdasági struktúrák hosszabb távú átalakulása áll, amely folyamatok és struktúrák összekapcsolódtak a történetileg adott demográfiai diskurzusokkal és a velük összefüggésben lévő intézményi rendekkel, és ezek együttesen radikalizálták a migrációval kapcsolatos közéleti beszédet és cselekvéseket adott történeti kapcsolódások és kontingenciák közepette. Ezért a 2015-ös menekült válságra adott politikai reakciók nem vezethetőek le rövid távú politikai eseményekből és konkrét politikai csoportok rövid távú viselkedéséből.

Kutató: Melegh Attila