• Nyomtatás

Ausztriában dolgozó magyar idősgondozók munkamigrációja

Az  Ausztriában dolgozó magyar idősgondozók migrációját vizsgáló kutatás 2015-ben, a kapcsolódó terepmunka 2016-ban vette kezdetét. A vizsgálat célja a külföldi bentlakásos idősgondozás infrastruktúrájának, valamint a munkamigrációban érintett szereplők életútjának feltárása volt. A kutatás eredményeképp összesen 50 interjú született, amelyek idősgondozókkal, otthon maradt családtagokkal, magyar és osztrák közvetítő cégek munkatársaival készültek. Az empirikus kutatás a narratív és félig-strukturált interjútechnika kombinálásával valósult meg, a vizsgálat eredményei különböző intézeti és egyéb kiadványban olvashatók.

Kutatók

Gábriel Dóra, Gresits Gabriella, Melegh Attila

 

Kapcsolódó intézeti publikációk

Gábriel Dóra (2019): Gondozói migráció és nemi szerepfelfogások. Demográfia, 62. évf. (2019), 4. sz. 385-417. doi: 10.21543/Dem.62.4.3

Gábriel Dóra (2019): A Magyarországról Ausztriába irányuló idősgondozói migráció - Egy kvalitatív kutatás eredményei a dél-baranyai térségből induló idősgondozói migráció mechanizmusáról. KSH NKI Kutatási Jelentések, 101. KSH NKI, Budapest, 2019. 146 o.

Gábriel Dóra (2017): A globális gondozói lánc mechanizmusa és az ausztriai példa. Ügyészségi Szemle, 2017/03. sz. 

Gábriel Dóra (2016): A migráns házi idősgondozás gyakorlata - Ausztria mint befogadó ország példáján keresztül. Demográfia, 59. évf. (2016), 2-3. sz. 231-254. doi:10.21543/Dem.59.2

 

59.2