• Nyomtatás

Bevándorlás a Szovjetunió utódállamaiból Magyarországra

A kutatás az elmúlt negyedszázad során a posztszovjet országokból Magyarországra irányuló migráció alakulását és befolyásoló tényezőit vizsgálta, elsősorban a két főbb kibocsátó országra – Ukrajnára és Oroszországra – fókuszálva. A bevándorlás trendjeit a bevándorlók állampolgársága alapján, míg a Magyarországon tartózkodó poszt-Szovjet országokból származók összetételét és főbb jellemzőit a születési ország alapján vizsgáltuk.

Az elemzéshez az adminisztratív forrásokon alapuló bevándorlási statisztikákat, népszámlálási adatokat, valamint az említett csoportok körében az elmúlt évtizedekben készült survey vizsgálatok eredményeit is felhasználtuk. Az Ukrajnából származók esetében a kibocsátó országbeli makro-kontextus és az egyéni migrációs motivációk rövid bemutatására is sor került.  

 

Kutatók

Gödri Irén, Csányi Zoltán

 

Kapcsolódó intézeti publikáció

Gödri, I. – Csányi, Z. (2020): Immigration from the Former Soviet Union to Hungary: Economic mobility rooted in historical links and ethnic ties. In M. Denisenko, S. Strozza, M. Light (Eds.): Migration from the Newly Independent States. 25 Years After the Collapse of the USSR. Springer, 483–509.