• Nyomtatás

Családi értékek és a demográfiai magatartás kölcsönhatása


A 2008-ban indult kutatás reprezentatív mintán végzett kérdőíves felvétel alapján  vizsgálta az értékek demográfiai magatartásra gyakorolt hatását, illetve a népesedési magatartás változásának a lakosság beállítódására, értékrendjére gyakorolt befolyását, módosító szerepét. A kutatás a párkapcsolatok, gyermekvállalás, férfi-női szerepek, a család és a munka jelentősége témakörökre terjedt ki. A 2009 novemberében végzett felvétel egy korábbi, 2000-ben végrehajtott azonos tematikájú vizsgálatot alapul véve, az azóta bekövetkezett vélemény-változásokat elemezte és hozta összefüggésbe a népmozgalmi adatokból kimutatható tényleges népesedési változásokkal.

Megállapítható, hogy tíz év alatt   - a demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulásával összefüggésben – figyelemreméltó és kedvezőnek nem mondható értékváltozások indultak meg a magyar társadalomban. Az élettársi kapcsolatok elfogadottságának növekedése, a gyermektelen 30-35 éves nők arányának emelkedésével párhuzamosan a gyermektelenség megítélésének növekvő elfogadottsága, vagy legalábbis semleges tudomásulvétele elég negatív demográfiai jövőképet vetítenek elénk. Fontos tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy a nők számára egyre nagyobb jelentőségűvé válik a munkavégzés, ami a családpolitika számára a munka és család összeegyeztethetősége biztosításának üzenetét hordozza. A kutatás eredményeit a 2011-ben megjelent Kutatási Jelentésben hoztuk nyilvánosságra. A felvétel adataiból ezen kívül is számos elemzés készült, készül.


Kutatók
BLASKÓ Zsuzsa, KAPITÁNY Balázs, PONGRÁCZ Tiborné, S. MOLNÁR Edit, SPÉDER Zsolt


Kapcsolódó intézeti publikációk

Pongrácz Tiborné (2011): A családi értékek és a demográfiai magatartás változásai. KSH NKI Kutatási jelentések 91. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Blaskó Zsuzsa (2011): Három évig a gyermek mellett - de nem mindenáron. A közvélemény a kisgyermekes anyák munkába állásáról. Demográfia, 2011, 54. évfolyam 1. szám. 23-44.

S. Molnár Edit (2010): Párkapcsolatok létesítését/megszüntetését érintő magatartási normák változásának megfigyelése. Demográfia, 2010. 53. évfolyam 2-3. szám. 234-275.

S. Molnár Edit (2009): A közvélemény gyermekszám-preferenciáinak alakulása Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Demográfia, 2009. 52. évfolyam 4. szám. 283-312.

 
OTKA 75909 (2008-2011)