• Nyomtatás

A migrációval kapcsolatos várakozások és az életút-események szerepe a migrációs szándékok kialakulásában és megvalósulásában

A kutatás a migrációval kapcsolatos várakozások (a migráció várható előnyeire illetve hátrányaira vonatkozó percepciók) és az életút-események szerepét vizsgálta a migrációs szándékok, tervek kialakulásában és részben ezek megvalósulásában. A kutatási cél két nagyobb kutatási modul keretében valósult meg.

Az Életünk fordulópontjai – Erdély kutatás 2006-os és 2009-es hullámának paneladatai és címkártya adatai alapján vizsgáltuk a migrációs tervek és a megvalósult migráció közötti kapcsolatot, valamint az erdélyi magyarok elvándorlásának szelekciós mechanizmusát. Az elemzés az előzetes migrációs szándéknak, a migrációval kapcsolatos várakozásoknak és a külső elvárásoknak a migráció létrejöttében játszott szerepét is feltárta.

A kutatás második részében a magyarországi 18–40 éves népesség migrációs szándékait, terveit és ezek hátterét vizsgáló adatfelvétel is készült 2013. április és július között. Az adatfelvétel a TÁRKI havonta induló, 1000 fős, országos reprezentatív mintán készülő „Omnibusz” kutatásainak négy hullámán valósult meg. A teljes minta elemszáma (a migrációs-blokkra válaszoló 18–40 évesek száma) 1464 fő, amely nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentálja az említett népességet.

A Migrációs tervek Magyarországon a 18–40 évesek körében című vizsgálat célja az volt, hogy az adott népességen belül a különböző időtávú és motivációjú migrációs tervek előfordulása mellett a migrációs szándékok komolyságát és hátterét is részletesen feltárja. A potenciális migránsok körében a tervezett migráció célországa, időtartama, motivációi mellett a migráció időzítését, a szándék komolyságát, a megvalósítás vélt valószínűségét, a migrációra való felkészülés céljából már megtett lépéseket, illetve beruházásokat (nyelvtanulás, információszerzés, külföldi álláskeresés stb.), valamint a külföldön tervezett munkával kapcsolatos elképzeléseket (a munka jellegét, a remélt és a minimálisan elvárt bér mértékét) is vizsgáltuk.

A migrációs szándékot (vagy annak hiányát) meghatározó tényezők közül elsősorban a migrációval kapcsolatos várakozások és a fontosabb életút-események feltárása volt a cél. Ezért a migráció várható előnyeire illetve hátrányaira vonatkozó percepciókat, valamint a megkérdezettek életútjában az adatfelvételt megelőző három évben bekövetkezett fontosabb életút-eseményeket, és az általuk „előrevetített”, illetve tervezett életút-eseményeket is feltártuk. Ezek mellett a korábbi migrációs tapasztalatra és az ún. migrációs burokra (az egyén környezetéből már külföldre távozottak, vagy migrációs terveket fontolgatók körére) vonatkozó kérdések is szerepeltek a kérdőívben. Ugyanakkor a migrációt ösztönző tényezők mellett a visszatartó tényezők feltárására is kitért a vizsgálat.


Kutatók

GÖDRI Irén, FELEKY Gábor


Kapcsolódó intézeti publikációk

Gödri Irén (2016): Elvándorlási szándékok – álmok és konkrét tervek között. A migrációs potenciál jellemzői és meghatározó tényezői a 18–40 évesek körében Magyarországon.

Gödri Irén – Feleky Gábor Attila (2013): Migrációs tervek megvalósulása egy követéses vizsgálat tükrében. Az előzetes migrációs szándék, a várakozások és a külső elvárások szerepe. Demográfia, 56. évf. (2013), 4. sz. 281–332.

Gödri Irén – Feleky Gábor Attila (2013): Elvándorló fiatalok? Migrációs tervek a magyarországi 18–40 évesek körében. Korfa Népesedési Hírlevél, 2013/5.


OTKA 101458 PD (2011-2014)