• Nyomtatás

A migráns nők integrálódása az európai társadalmakba (FEMAGE)

A FEMAGE projekt nyolc európai országban – köztük Magyarországon – élő, és valamely harmadik ország állampolgárságával rendelkező bevándorló nőket vizsgált. Feltárta a bevándorlási és integrációs politikákkal és gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalataikat, szükségleteiket, attitűdjeiket és elvárásaikat, továbbá saját idős korukra vonatkozó kilátásaikat.

A projekt a következő területeken kívánta a társadalmi ismeretekben mutatkozó hiányokat pótolni, illetve háttéranyagot biztosítani a politikai döntéshozatal számára:

 - A bevándorló nők életesélyei és várakozásai nyolc tagállamban.
 - A fogadó országokban az ott tartózkodó bevándorló nőkkel kapcsolatos integrációs követelmények, figyelembe véve jelenlegi igényeiket, de azt a tényt is, hogy maguk a bevándorlók is öregszenek, és idős korukban szükségük van gondoskodásra és társadalmi biztonságra.
 - A bevándorlók iránti hosszú távú kereslet, és hatásuk a fogadó társadalmakra, tekintettel a fogadó népesség tapasztalataira és elvárásaira, valamint a várható társadalmi és demográfiai trendekre.

A FEMAGE módszertana kvalitatív és kvantitatív megközelítésekre épült, és nemzetközi projekt lévén, minden elemzés összehasonlító jellegű volt. Az elemzések pillérei a következők voltak:

 - Az érintett országok állampolgárai körében a migrációval és a bevándorlók integrációjával kapcsolatos attitűdökről a Population Policy Acceptance Study keretében már összegyűjtött – nagy elemszámú, standardizált kérdőíves felmérésből származó –, ám kiaknázatlan adatok statisztikai elemzése.
 - Mélyinterjúk készítése bevándorolt nőkkel a vándorlás során szerzett tapasztalataikról, jelen helyzetükről a befogadó országban és arról, milyen várakozásaik vannak a jövővel kapcsolatban (részben narratív, részben strukturált mélyinterjúk).
 - Fókuszcsoportos beszélgetések nemzeti és európai szinten abból a célból, hogy a szakértők, a politikai szereplők és a migráns nők véleményét egymással folyatott dialógusuk során ismerjük meg.

A projektben kilenc ország vett részt: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Lengyelország, Magyarország, Németország és Szlovénia. Valamennyi országban – Belgium kivételével – adatfelvétel is készült a harmadik országbeli migráns nők körében. A projektet a Német Szövetségi Népességtudományi Kutatóintézet koordinálta.


Kutatók
GÖDRI Irén, MELEGH Attila


Kapcsolódó intézeti publikációk

Kovács, Éva – Melegh, Attila (2007): In A Gendered Space - Forms And Reasons Of Migration And The Integration Of Female Migrants. Demográfia English Edition Vol. 50. no. 7.  26-59.

Melegh Attila – Kovács Éva – Gödri Irén (2010): „Azt hittem célt tévesztettem” - A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban. KSH NKI Kutatási Jelentések 88. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Gödri, Irén (2008): General value orientations and attitudes towards immigration. In: Acceptance of immigrants in Europe? Viewpoints about immigration and expectations towards foreigners in the Czech Republic, Germany, Estonia, Hungary, Austria, Poland, Slovenia and Finland (Avramov, D. ed.), Sonderband, Berlin. 231–258.

Gödri Irén (2007): A bevándorlókkal szembeni attitűd és az egyéni értékbeállítódás összefüggései. Demográfia 50. évf. 1. szám, 104–141.


A projekt az Európai Bizottság 6. keretprogramjának támogatásával valósult meg. (2006-2007)