• Nyomtatás

A bevándorlási és integrációs statisztikai rendszer fejlesztése

A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó statisztikai információk töredékesek, különösen az integrációs mutatók kapcsán (többek között a gazdasági aktivitás, szakképzettség, foglalkozási ágazat adatai hiányosak). A különböző jogi státuszú csoportok közötti átfedések – az egyéni adatok összekapcsolásának hiányában – homályosak, ami a konkrétabb elemzést megnehezíti. A bevándorlási és integrációs statisztikai rendszer fejlesztése nélkül a migrációs politika és a vonatkozó kutatások is nehézségekbe ütköznek, ami pedig hátráltatja az integrációs problémák, a felmerülő társadalompolitikai kérdések feltárását és azok hatékony kezelését. A harmadik országbeli állampolgárok csoportjainak belső differenciáltságának megmutatásában a teljesebb és szisztematikusabb adatrendszer szintén óriási előrelépést jelentene.

A kutatás legfontosabb beavatkozási területe az államigazgatási és statisztikai adatgyűjtés áttekintése a harmadik országbeli állampolgárok vándorlása és integrációja, illetve egy általunk készített integrációs modell szempontjából. A projekt a következő területeken fejtette ki hatását:

 - Ismeretek bővítése a harmadik országbeli állampolgárok szempontjairól és problémáiról a hatóságokkal és az adatgyűjtéssel kapcsolatban.
 - A harmadik országbeli állampolgárok integrációs statisztikájával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokról és azok alkalmazhatóságáról szóló tudásterület bővítése.
 - A harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos államigazgatási tevékenység információs hátterének integráltabbá és szisztematikusabbá tétele.
 - A harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos kutatási tevékenység adatforrásainak és információs hátterének bővítése; a társadalmi és kulturális integráció statisztikai indikátorainak megalkotása.
 - A harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos oktatási tevékenység információs hátterének bővítése.
 - A migrációs politikai viták információs hátterének javítása.
 - A harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos civil tevékenység információs hátterének kiterjesztése.


Kutatók
GÖDRI Irén, HABLICSEK László, ILLÉS Sándor, MELEGH Attila

 

A projekt az Európai Integrációs Alap támogatásával valósult meg 2009-ben (EIA/2007/3.2.3.1.).