• Nyomtatás

A magyarországi bevándorlás okai és következményei

(Vándorlás, globalizáció és beilleszkedés)

A projekt az alábbi altémákból épült fel:

 - Bevándorlás és globalizáció
 - Bevándorlás és beilleszkedés
 - Migrációs adatok elemzése
 - Vándorlás és népességreprodukció
 - Migráció és térszerkezet
 - A lakosság fogadókészsége
 - Migrációs-politikai stratégia

A Népességtudományi Kutatóintézet irányításával zajló projekt konzorciumában részt vett a KSH Népesedés-, Egészségügyi és Szociális Statisztikai Főosztálya, valamint a MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.


Kutatók

GÖDRI Irén, MELEGH Attila, TÓTH Pál Péter


Kapcsolódó intézeti publikációk

Gödri, Irén (2010): The role of ethnicity and network capital in immigration to Hungary. Working Papers on Population, Family and Welfare, No. 12. Hungarian Demographic Research Institute, Budapest. 45 p.

Gödri Irén (2010): Migráció a kapcsolatok hálójában. A kapcsolati tőke és a kapcsolathálók jelenléte és szerepe az ezredvégi magyarországi be­vándorlásban. KSH NKI Kutatási Jelentések 89. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 204 o.

Gödri Irén (2010): Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In Hárs Ágnes – Tóth J. (szerk.): Változó migráció – változó környezet. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 87–124.

Gödri Irén (2008): Bevándorlók munkaerő-piaci integrációját meghatározó tényezők Magyarországon – a kapcsolati erőforrások szerepe. Statisztikai Szemle, 86. évf. 6. szám. 533–563.

Gödri, Irén (2006): Men and Women at Various Stages of the Migration Process. Immigration to Hungary from a Gender Perspective, In Nagy, I. – Pongrácz, M. – Tóth, I. Gy. (eds.): Changing Roles. Report on the Situation of Women and Men in Hungary 2005. TÁRKI, Budapest. 146–162.

Gödri, Irén (2005): The nature and causes of immigration into Hungary and the integration of immigrants into Hungarian society and labour market. Demográfia English Edition Vol. 49. no.5. 168–191.

Gödri Irén – Tóth Pál Péter (2005): Bevándorlás és beilleszkedés. A szomszédos országokból Magyarországra irányuló bevándorlás az ezredfordulón. KSH NKI Kutatási Jelentések 80. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 213 o.

Gödri, Irén (2004): A Special Case of International Migration: Ethnic Hungarians Migrating from Transylvania to Hungary. In: Yearbook of Population Research in Finland XL 2004, Helsinki: 45–72.

Gödri Irén (2004): Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón, Erdélyi Társadalom 2. évf. 1. szám, Kolozsvár: 37–54.

Gödri Irén (2004): A környező országokból érkező bevándorlók beilleszkedése Magyarországon. Demográfia 47. évf. 3–4. szám. 265–299.

 

A projekt a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program támogatásával valósult meg (NKFP–5/0084/2002). (2002-2004)