• Nyomtatás

Visszatérő migráció – szelekció, okok és hatások

A visszatérő migráció Magyarországon az utóbbi években – az elvándorlás növekedését követően – kezdett jelentősebb méreteket ölteni. A külföldi tartózkodás után visszatérők növekvő száma mind a fogadó országok tükörstatisztikái, mind a hazai adminisztratív adatforrás alapján megfigyelhető, noha ezek csak a folyamat egy-egy szeletét ragadják meg. Ennek ellenére a jelenség vizsgálata mindeddig kevés figyelmet kapott.

A projekt célja, hogy egyfelől a rendelkezésre álló adatforrások elemzésével, másfelől a visszatérők körében tervezett kérdőíves és interjús adatgyűjtés révén feltárja a visszatérő migráció jellemzőit, okait és lehetséges következményeit. A kutatás során a visszatérő migráció mértékét, társadalmi-demográfiai összetételét, területi mintázatát, valamint a visszatérést meghatározó tényezőket, a döntés indítékait, egyéni motivációit vizsgáljuk. A visszatérést a migráció (a külföldre távozás) céljának és tervezett hosszának kontextusában is értelmezzük. Részletesen feltárjuk a visszatérő migránsok külföldi, illetve hazatérés utáni munkaerő-piaci helyzetét, tapasztalatait, a személyes kapcsolathálóknak, illetve a családi kapcsolatoknak a hazatérésben játszott szerepét, a visszatérést követő társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációs tapasztalataikat, valamint a külföldön szerzett tudás, képességek, esetleg anyagi tőke itthoni kamatoztatásának sikerességét. Ez alapján a visszatérő migráció egyéni, családi szintű és társadalmi hatásait vizsgáljuk, továbbá a visszavándorlás népesedési hatásainak becslésére is kísérletet teszünk.

 

Vezető kutató: Gödri Irén

Kutatók: Gábriel Dóra, Horváth Veronika, Obádovics Csilla

NKFI, K 129145 sz. kutatás (2018 – 2021)