• Nyomtatás

BÁLINT LAJOS
tudományos főmunkatárs


KUTATÁSI TERÜLETEK
 - öngyilkosság
 - belső vándorlás


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: balint@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6222LEGFRISSEBB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Bálint Lajos - Obádovics Csilla: Belföldi vándorlás. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 211-226.

Bálint Lajos - Kovács Katalin: Halandóság. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 183-210.

Bálint Lajos – Boros Julianna – Bakacs Márta (2019): Az önbevalláson alapuló testtömegindex használatának tapasztalatai: OTÁP adatok elemzése. Demográfia, 62(2-3), 271-299.

Bálint Lajos - Obádovics Csilla (2018): Belföldi vándorlás. In Monostori J. - Őri P. - Spéder Zs. (szerk.)(2018): Demográfiai portré 2018 – Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 217-236.

Kovács Katalin - Bálint Lajos (2018): Halandóság. In Monostori J. - Őri P. - Spéder Zs. (szerk.)(2018): Demográfiai portré 2018 – Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 147-175.

Bálint Lajos – Németh László (2018): Az alkoholos halandóság szerepe a várható élettartam iskolai végzettség szerinti egyenlőtlenségeiben. Magyar tudomány, 2018(11), 1666-1679. DOI: 10.1556/2065.179.2018.11.8.

Bálint Lajos (2018): Az öngyilkosság vidéken és a városokban. In Zonda Tamás – Bozsonyi Károly – Moksony Ferenc (szerk.): Az öngyilkosság szociológiája. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 13–34.

Bálint Lajos – Osváth Péter (2018): Iskolai végzettség és öngyilkosság. In Zonda Tamás – Bozsonyi Károly – Moksony Ferenc (szerk.): Az öngyilkosság szociológiája. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 35–59.

Bálint Lajos (2018): Az öngyilkosság térbeli aspektusai. In Zonda Tamás – Bozsonyi Károly – Moksony Ferenc (szerk.): Az öngyilkosság szociológiája. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 60–97.

Bálint Lajos – Németh László 2018: Az alkoholos halandóság szerepe a várható élettartam iskolai végzettség szerinti egyenlőtlenségeiben. Magyar tudomány, 179(11), 1666–1679.

Osváth Péter – Bálint Lajos – Bozsonyi Károly (2017): Szerencsejáték és öngyilkosság – a nyereményszelvények hatása a hazai szuicid rátára. Psychiatria Hungarica, 32(3), 288-295.

Bozsonyi K., Zonda T., Fülöp A., Bálint Lajos (2017): A napfényes órák és a (violens) öngyilkosságok számának összefüggése Magyarországon. Ideggyógyászati Szemle, 70(5-6), DOI: http://doi.org/10.18071/isz.70.0179


 

Összes magyar nyelvű publikáció

Bálint Lajos – Osváth Péter – Rihmer Zoltán – Döme Péter (2016): Az iskolai végzettség, a családi állapot és a lakóhelyi régió hatása az öngyilkosságra – cenzus alapú negatív binomiális elemzés. Psychiatria Hungarica, 31(1), 15-29.

Bálint Lajos – Elekes Zsuzsa (2016): Magyarország deviancia térképe területi előrejelzésekkel. In Tózsa István (szerk.): Humán tér-kép. A humán és fejlesztéspolitikai tényezők földrajza Magyarországon. Budapest, 90-145.

Bálint Lajos (2016): Mennyire illeszkedik a magyar halandóság alakulása az epidemiológiai átmenet elméleteihez? Demográfia, 59. Évfolyam, 1. szám, 5-58.

Kincses Áron - Bálint Lajos (2016): Vándorlási települési hálózatok a Kárpát-medencében. Területi Statisztika, 2016, 56(1), 89–108.

Bálint Lajos – Gödri Irén (2015): Belföldi vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 171 – 186.

Bálint Lajos – Kovács Katalin (2015): Halandóság. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 75 – 94.

Bálint Lajos (2015): Öngyilkosságok a Magyar Királyságban. Demográfia 57. évf. (2014) 1. szám, 5-43.

Bálint Lajos – Osváth Péter – Bozsonyi Károly – Fekete Sándor (2014): A nyári olimpiai játékok hatása a magyarországi öngyilkossági adatokra. Psychiatrica Hungarica, 29(4), 360-368.

Bálint Lajos – Daróczi Gergely – Bozsonyi Károly – Tóth Gergely (2014): A választói viselkedés térbeli modellje – empirikus kísérlet budapesti adatok alapján. Tér és Társadalom, 28. évf. 3. szám, 32-49.

Bálint Lajos – Daróczi Gergely (2014): A belső vándorlások fókuszáltsága Magyarországon, 1980-2011. Statisztikai Szemle, 92. évfolyam 1. szám, 53-70.

Bálint Lajos – Spéder Zsolt: Öregedés. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 89-102.

Bálint Lajos: Belföldi vándorlás. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet Budapest, 125-137.

Bálint Lajos – Daróczi Gergely (2012): A Pécsről történő elvándorlás térbeli-időbeli mintázatai. Acta Sociologica, Pécsi Szociológiai Szemle 5. szám, 161-170.

Bálint Lajos – Bozsonyi Károly (2012): Választói részvétel és véleménypolarizáció térfilterezett modelljei. In Kmetty Zoltán - Koltai Júlia (szerk.): Változó képletek, változatos perspektívák: tanulmánykötet Tardos Róbert 65. születésnapjára. Háttér Kiadó, Budapest, 251-274.

Bálint Lajos (2012): A cseh, a magyar és az osztrák halandósági különbségek 1980-2008 között. A születéskor várható élettartam dekomponálásának tapasztalatai. In Kupa László (szerk.): Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép-Európában. Tanulmányok. Virágmandula Kft., Pécs, 52-66.

Bálint Lajos – Osváth Péter – Bozsonyi Károly – Fekete Sándor (2014): A nyári olimpiai játékok hatása a magyarországi öngyilkossági adatokra. Psychiatrica Hungarica, 29(4), 360-368.

Bálint Lajos – Daróczi Gergely – Bozsonyi Károly – Tóth Gergely (2014): A választói viselkedés térbeli modellje – empirikus kísérlet budapesti adatok alapján. Tér és Társadalom, 28. évf. 3. szám, 32-49.

Bálint Lajos – Daróczi Gergely (2014): A belső vándorlások fókuszáltsága Magyarországon, 1980-2011. Statisztikai Szemle, 92. évfolyam 1. szám, 53-70.

Bálint Lajos – Spéder Zsolt: Öregedés. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 89-102.

Bálint Lajos: Belföldi vándorlás. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet Budapest, 125-137.

Bálint Lajos – Daróczi Gergely (2012): A Pécsről történő elvándorlás térbeli-időbeli mintázatai. Acta Sociologica, Pécsi Szociológiai Szemle 5. szám, 161-170.

Bálint Lajos – Bozsonyi Károly (2012): Választói részvétel és véleménypolarizáció térfilterezett modelljei. In Kmetty Zoltán - Koltai Júlia (szerk.): Változó képletek, változatos perspektívák: tanulmánykötet Tardos Róbert 65. születésnapjára. Háttér Kiadó, Budapest, 251-274.

Bálint Lajos (2012): A cseh, a magyar és az osztrák halandósági különbségek 1980-2008 között. A születéskor várható élettartam dekomponálásának tapasztalatai. In Kupa László (szerk.): Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép-Európában. Tanulmányok. Virágmandula Kft., Pécs, 52-66.

Bálint Lajos (2012): Migrációs folyamatok Pécsett a regiszter adatok tükrében. Területi Statisztika 15(52): 1. szám, 68-78.

Bálint Lajos (2011): A születéskor várható élettartam nemek szerinti térbeli különbségei. Területi Statisztika, 14.(51): 4. szám, 386-404.

Bálint Lajos – Bozsonyi Károly: Választói részvétel és véleménypolarizáció összefüggésének térökonometriai modellezése. In Tardos Róbert – Enyedi Zsolt – Szabó Andrea (szerk.): Részvétel, képviselet, politikai változás. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, 57-73.  

Bálint Lajos (2010): A területi halandósági különbségek alakulása Magyarországon 1980-2006. KSH NKI Kutatási Jelentések 90. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Bálint Lajos (2008): Öngyilkosságok Magyarországon – néhány területi jellegzetesség. Területi Statisztika, 11(5), 573-591.

Bálint Lajos (2007): Mortalitási kórkép. In Kupa László (szerk.): Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. B&D Stúdió, 210-221.

Bálint Lajos (2005): A lakásépítések alakulása Dél-Dunántúlon 1999-2004 között. Területi statisztika, 45. évf. 6. szám, 556-573

Bálint Lajos (2004): Kistérségek egyenlőtlensége a Dél-Dunántúlon. Területi statisztika, 44. évf., 477-494.

Bálint Lajos (2004): Szabadidőfelhasználás a Dél-Dunántúlon 1999-2000. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1-105.

Bálint Lajos (2004): A kistérségek fejlettségbeli egyenlőtlenségei a Dél-Dunántúlon esettanulmány. In A Dél-Dunántúli régió és térségeinek felzárkóztatását és tőkevonzó képességének javítását megalapozó helyzetfeltáró tanulmány. I. kötet, Központi Statisztikai Hivatal Baranya, Somogy, Tolna megyei igazgatóságai, 398-433.

Bálint Lajos (2003): A tervezési-statisztikai régiók időfelhasználásának főbb jellegzetességei 1986/1987-ben és 1999/2000-ben. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1-44.

Bálint Lajos (2003): Az időfelhasználás alakulása regionális metszetben. Területi statisztika, 43. évf. 6. szám, 523-543.

Bálint Lajos (2001): Az öngyilkosságok Baranya megyei jellemzői. Területi statisztika 41. évf. 1. szám, 34-48.

Idegen nyelvű publikációk