• Nyomtatás

Boros Julianna

tudományos munkatárs

 
KUTATÁSI TERÜLETEK
- egészségmagatartás és mentális egészség

ELÉRHETŐSÉG
e-mail: boros@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6289

Önéletrajz


MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Veroszta Zsuzsanna – Boros Julianna – Kapitány Balázs – Kopcsó Krisztina – Leitheiser Fruzsina – Sándor Nikolett Gabriella – Szabó Laura – Spéder Zsolt (2022): Csecsemőkor Magyarországon. Jelentés a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 2. hullámáról. Kutatási Jelentések 106. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Kopcsó Krisztina – Boros Julianna – Leitheiser Fruzsina – Veroszta Zsuzsanna (2022): A szoptatás és a kizárólagos anyatejes táplálás gyakorisága és korrelátumai a csecsemő születésétől hat hónapos koráig. Statisztikai Szemle, 100. évfolyam 5. szám, 468– 490.

Veroszta Zsuzsanna, Boros Julianna, Kapitány Balázs, Kopcsó Krisztina, Leitheiser Fruzsina, Szabó Laura, Spéder Zsolt: Várandósság Magyarországon - Jelentés a Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 1. hullámáról. Kutatási Jelentések 104. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Boros Julianna - Gábriel Dóra - Monostori Judit: Idősödés. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 163-182.

Boros Julianna - Gárdos Éva - Kovács Katalin: Egészségi állapot. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 139-161.

Boros J. – Kopcsó K. – Veroszta Zs. (2021): A magyarországi várandósgondozási rendszer sajátosságai: a magán- és állami ellátások igénybevétele mögött húzódó egyenlőtlenségek. Orvosi Hetilap, 162(35), 1402-1412.

Bálint Lajos – Boros Julianna – Bakacs Márta (2019): Az önbevalláson alapuló testtömegindex használatának tapasztalatai: OTÁP adatok elemzése. Demográfia, 62(2-3), 271-299.

Boros Julianna (2019). Milyen kerek a világ? Túlsúlyproblémák világszerte. Korfa, XIX/2. 

Boros Julianna - Kovács Katalin (2018): Egészségi állapot. In Monostori J. - Őri P. - Spéder Zs. (szerk.)(2018): Demográfiai portré 2018 – Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 103-126.

Boros Julianna – Kopcsó Krisztina – Makay Zsuzsanna – Szabó Laura (2018): Egészség és fejlődés feltérképezésének lehetőségei a Kohorsz ’18 kutatásban. In Veroszta Zsuzsanna (szerk.): Kutatási koncepció. Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Kutatási Jelentések 100. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, p. 37-52.

Boros Julianna 2018: Képzések, képzési háttéranyagok. In Veroszta Zsuzsanna (szerk.) 2018: Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Módszertani leírás. A várandós kutatási szakasz előkészítése. KSH NKI Kutatási Jelentések 99. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 55–60. 

Bakacs Márta – Boros Julianna  et al. (2017): Egészségjelentés 2016. Információk a népegészségügyi beavatkozások célterületeinek azonosításához a nem fertőző betegségekés az egészségmagatartási mutatók elemzése alapján. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest.

Boros Julianna - Györke Judit - Pásztorné Stokker Eerzsébet - Szabó Zsuzsanna Krisztina (2017): A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei. ELEF Műhelytanulmányok 1. KSH, Budapest, 2018.

Boros Julianna (2017): Egészség időskorban. In Giczi Johanna (szerk.): Ezüstkor: korosodás és társadalom. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 2017. 35-50.

Bácskay Andrea – Boros Julianna – Panyik Barbara – Szabó Zsuzsanna (2016): Az egészségproblémából fakadó akadályozottságról szóló kiegészítő felvétel elméleti háttere. In: Németh Zsolt (szerk.) Mikrocenzus 2016. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 130-145.

Balku Eszter – Berki Júlia – Bakacs Márta – Boros Julianna et al. (2015): Egészségjelentés 2015. Információk a hazai egészségveszteségek csökkentéséhez. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest.

Füzesi Zsuzsanna – Boros Julianna (2015): Az idősek életminősége és egészségmagatartása. In: Lampek Kinga – Rétsági Erzsébet (szerk.): Egészséges idősödés: Az egészségfejlesztés lehetőségei idős korban. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs. 28-47.

Szádóczky Erika – Boros Julianna (2015): Pszichiátriai epidemiológia. In: Füredi János - Németh Attila (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 92-100.

Bóday Pál – Boros Julianna – Branstetter Tímea et al. (2014): A jóllét magyarországi indikátorrendszere. KSH, Budapest.

Boros Julianna (2012):Az időskorúak egészségi állapota az Európai lakossági egészségfelmérés, 2009 eredményei alapján. In: Kasza J. (szerk.): Tevékeny időskor: szemelvények a 2012. március 28-án megrendezett Aktív öregedés című konferencia előadásaiból. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 63-76.

Tokaji K. –  Faragó M. –  Boros J. (2011): Objektíve szubjektív. Statisztikai Szemle 89(7-8), 768-789.

Vitrai J. – Vizi J. – Boros Julianna (2009): Pszichiátriai epidemiológia. In: Füredi J. – Németh A. – Tariska P. – Belső N. – Kéri Sz. (szerk.) A pszichiátria magyar kézikönyve.  Medicina Könyvkiadó, Budapest, 108-121.

Biró L. – Zajkas G. – Boros Julianna et al. (2007): Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, 2003-2004. Mikro-tápanyagok: ásványi sók. Orvosi Hetilap, 148(15), 703-708.

Boros Julianna – Görög K. – Kaposvári Cs. – Németh R. (2007): Általános epidemiológia. In: Ember István (szerk.) Népegészségügyi orvostan. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 135-166.

Zajkas G. –  Biró L. –  Boros Julianna et al. (2007): Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, 2003-2004. Mikro-tápanyagok: vitaminok. Orvosi Hetilap, 148(34), 1593-1600.

Rodler I. – Biró L. – Boros Julianna et al. (2005): Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, 2003-2004. Orvosi Hetilap, 146(34), 1781-1789.

Borsos K. – Vitrai J. – Boros Julianna – Németh R. – Országh S. (2003): A felnőtt lakosság egészségügyi kiadásai a 2000. évi országos felmérés adatai alapján. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 41(4), 25-33.

Boros Julianna (2002): Egészségtudatosság a felnőtt magyar lakosság körében a 2000-ben végzett Országos Lakossági Egészségfelmérés alapján. Marketing és Menedzsment, 2002(5-6), 15-23.

 

 Idegen nyelvű publikációk