• Nyomtatás

†GÖDRI IRÉN
tudományos főmunkatársKUTATÁSI TERÜLETEK
 - nemzetközi migráció
 - bevándorlók integrációja
 - migrációs potenciál
 - bevándorlókkal szembeni attitűdök
 - egocentrikus hálózatok, kapcsolati tőke

 

Önéletrajz


LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Gödri Irén - Horváth Veronika: Nemzetközi vándorlás. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 227-250.

Gödri Irén (2019). Nemzetközi vándorlás. Szakterületi értékelések a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia harmadik előrehaladási jelentéséhez: Emberi erőforrások – Demográfia, 47–65.

Gödri Irén (2018): Nemzetközi vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 237–270.

Gödri Irén 2018: Migrációs hajlandóság, migrációs szándék és a megvalósulás esélye. Tanulságok a migrációs potenciál mérési lehetőségei kapcsán. In Siskáné Szilasi B. – Halász L. (szerk.): Boldogulni itthon vagy külföldön. Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban. Miskolci Egyetem Földrajz – Geoinformatikai Intézet, Miskolc, 199–217.

Gödri Irén (2017): Az integráció mutatói és esélykülönbségei a Magyarországon élő bevándorlók körében. Demográfia, 60. (1), 5–55.

Gödri Irén (2016): Elvándorlási szándékok – álmok és konkrét tervek között. A migrációs potenciál jellemzői és meghatározó tényezői a 18–40 évesek körében Magyarországon. Kutatási Jelentések 98, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 127 o.

Gödri Irén (2016): Bevándorlók munkaerő-piaci integrációja Magyarországon – népszámlálási helyzetkép. In Blaskó Zs. – Fazekas K. (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör 2015, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 121–134.

Blaskó Zsuzsa – Gödri Irén (2014): Kivándorlás Magyarországról: szelekció és célország-választás az „új migránsok” körében. Demográfia, 57. évf. 4. szám, 271–307.

Gödri Irén – Feleky Gábor Attila (2013): Migrációs tervek megvalósulása egy követéses vizsgálat tükrében. Az előzetes migrációs szándék, a várakozások és a külső elvárások szerepe. Demográfia 56. évf. 4. szám, 281–332.

Gödri Irén (2011): Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerő-piaci helyzetében Magyarországon. In Nagy I.– Pongrácz T.-né – Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a férfiak és a nők helyzetéről 2011. TÁRKI, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest, 88–112.

Gödri Irén (2010): Migráció a kapcsolatok hálójában. A kapcsolati tőke és a kapcsolathálók jelenléte és szerepe az ezredvégi magyarországi be­vándorlásban. KSH NKI Kutatási Jelentések 89. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 204 o.

Gödri Irén (2010): Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In Hárs Á. – Tóth J. (szerk.): Változó migráció – változó környezet, MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 87–124.

Gödri Irén – Tóth Erzsébet Fanni (2010): Magyarország, Románia és Szlovákia kivándorlási folyamatai a rendszerváltozások után – eltérések és hasonlóságok. Demográfia 53. évf. 2–3. szám, 157–204.

Gödri Irén – Kiss Tamás (2009): Migrációs hajlandóság, tervek és attitűdök az erdélyi magyarok körében. In Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH NKI Kutatási Jelentések 86. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 183–215.

Gödri Irén (2007): A bevándorlókkal szembeni attitűd és az egyéni értékbeállítódás összefüggései. Demográfia 50. évf. 1. szám, 104–141.

Gödri Irén (2004): Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón, Erdélyi Társadalom 2. évf. 1. szám, Kolozsvár, 37–54.

 

Összes magyar nyelvű publikáció

 Önálló könyvek, műhelytanulmányok

Gödri Irén (2016): Elvándorlási szándékok – álmok és konkrét tervek között. A migrációs potenciál jellemzői és meghatározó tényezői a 18–40 évesek körében Magyarországon. Kutatási Jelentések 98, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 127 o.

Gödri Irén (2010): Migráció a kapcsolatok hálójában. A kapcsolati tőke és a kapcsolathálók jelenléte és szerepe az ezredvégi magyarországi be­vándorlásban. KSH NKI Kutatási Jelentések 89. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 204 o.

Gödri Irén – Tóth Pál Péter (2005): Bevándorlás és beilleszkedés. A szomszédos országokból Magyarországra irányuló bevándorlás az ezredfordulón. KSH NKI Kutatási Jelentések 80. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 213 o.

Gödri Irén (2001): A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása – Elméleti támpontok és mérési lehetőségek. KSH NKI Kutatási Jelentések 66. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 70 o.

Gödri Irén (2000): A házasságok instabilitásának mikro- és makroszociális háttere. Objektív és szubjektív jelzőszámok. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, Budapest. 66 o.

 

 Könyvfejezetek

Gödri Irén (2018): Nemzetközi vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 237–270.

Gödri Irén (2018): Migrációs hajlandóság, migrációs szándék és a megvalósulás esélye. Tanulságok a migrációs potenciál mérési lehetőségei kapcsán. In Siskáné Szilasi B. – Halász L. (szerk.): Boldogulni itthon vagy külföldön. Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban. Miskolci Egyetem Földrajz – Geoinformatikai Intézet, Miskolc: 199–217.

Gödri Irén (2016): Bevándorlók munkaerő-piaci integrációja Magyarországon – népszámlálási helyzetkép. In Blaskó Zs. – Fazekas K. (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör 2015, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 121–134.

Blaskó Zsuzsa – Gödri Irén (2016): A Magyarországról kivándorlók társadalmi és demográfiai összetétele. In Blaskó Zs. – Fazekas K. (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör 2015, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 59–67.

Gödri Irén (2016): A bevándorlás és az elvándorlás kihívásai Magyarországon. Változó migrációs trendek szociológiai és demográfiai nézőpontból. In Gyimesi B. (szerk.) Vándorlás, bevándorlás: Milyen kérdések? Milyen válaszok? Károlyi József Alapítvány, L’Harmattan Kiadó, 143–158.

Gödri Irén (2015): Nemzetközi vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 187 – 211.

Bálint Lajos – Gödri Irén (2015): Belföldi vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 171 – 186.

Gödri Irén (2012): Nemzetközi vándorlás. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 137–154.

Gödri Irén (2011): Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerő-piaci helyzetében Magyarországon. In Nagy Ildikó– Pongrácz Tiborné – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a férfiak és a nők helyzetéről 2011. TÁRKI, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest, 88–112.

Gödri Irén (2010): Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In: Hárs Á. – Tóth J. (szerk.): Változó migráció – változó környezet, MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest: 87–124.

Gödri Irén (2010): Vélemények a bevándorlásról és a bevándorlókkal szembeni attitűdök. Nemzetközi összehasonlítás és magyarországi tanulságok. In Melegh Attila - Kovács Éva - Gödri Irén: „Azt hittem célt tévesztettem.” A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban. KSH NKI Kutatási Jelentések 88. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 125–168.

Gödri Irén – Kiss Tamás (2009): Migrációs hajlandóság, tervek és attitűdök az erdélyi magyarok körében. In Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH NKI Kutatási Jelentések 86. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 183–215.

Gödri Irén (2009): Nemzetközi vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 119–131.

Gödri Irén – Spéder Zsolt (2009): Belső vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 109–118.

Gödri Irén (2005): A bevándorlók migrációs céljai, motivációi és ezek makro- és mikrostrukturális háttere. In Gödri Irén – Tóth Pál Péter: Bevándorlás és beilleszkedés. KSH NKI Kutatási Jelentések 80. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 69–131.

Gödri Irén (2005): A bevándorlók beilleszkedése – objektív és szubjektív dimenziók. In Gödri Irén – Tóth Pál Péter: Bevándorlás és beilleszkedés. KSH NKI Kutatási Jelentések 80. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 133–213.

Gödri Irén (2005): Nők és férfiak a migrációs folyamat különböző szakaszaiban. A magyarországi bevándorlás a nemek perspektívájából. In Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a férfiak és a nők helyzetéről 2005. TÁRKI, Budapest, 149–164.

Gödri Irén (2004): Ki, mikor és miért lesz bevándorló? A Romániából Magyarországra bevándorolt népesség jellemzői és migrációs motivációi. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kolozsvár, 126–146.

Gödri Irén – Tóth Pál Péter (2004): A bevándorlók társadalmi helyzete. In Társadalmi Riport 2004. TÁRKI, Budapest, 425–438.

Gödri Irén (2004): Az erdélyi magyarság kivándorlása a rendszerváltás után. In Veres V. – Geambasu R. (szerk.): RODOSZ Tanulmányok 2003/III Társadalom és humántudományok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 27–58.

Gödri Irén (2003): A házasságok és az élettársi kapcsolatok minőségének és stabilitásának néhány metszete. In Spéder Zsolt (szerk.): Család és népesség – itthon és Európában. KSH Népességtudományi Kutatóintézet – Századvég Kiadó, Budapest, 197–230.

Gödri Irén (2002): A csatlakozni kívánó országok és állampolgáraik megítélésének alakulása az Európai Unióban. In Illés Sándor –Lukács Éva (szerk.): Migráció és statisztika. KSH NKI Kutatási Jelentések 72. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 181–202.

Gödri Irén (2002): A házasságok és az élettársi kapcsolatok minőségének és stabilitásának néhány metszete. In: Pongrácz T.-né–Spéder Zs. (szerk.): Népesség – értékek – vélemények. KSH NKI Kutatási Jelentések 73. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 89–122.

Gödri Irén (2002): Elvárások és a kapcsolat minőségének néhány mutatója házasoknál és élettársaknál. In: Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet. Gyorsjelentés. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 33–50.

 Folyóiratban megjelent cikkek

Gödri Irén (2017): Az integráció mutatói és esélykülönbségei a Magyarországon élő bevándorlók körében. Demográfia, 60. évf. 1. szám, 5–55.

Gödri Irén (2017): Elvándorlás, külföldi munkavállalás. Magyarországról az EU más országaiba irányuló migráció tendenciái, okai, társadalmi-demográfiai összetétele és hatásai. Ügyészségi Szemle 2017/3. II. évf. 3. szám, 74–85.

Blaskó Zsuzsa – Gödri Irén (2014): Kivándorlás Magyarországról: szelekció és célország-választás az „új migránsok” körében. Demográfia, 57. évf. 4. szám, 271–307.

Gödri Irén – Feleky Gábor Attila (2013): Migrációs tervek megvalósulása egy követéses vizsgálat tükrében. Az előzetes migrációs szándék, a várakozások és a külső elvárások szerepe. Demográfia 56. évf. 4. szám, 281–332.

Gödri Irén (2013): Migráció nemzeti/nyelvi határokon belül. Bevándorlók és új állampolgárok a szomszédos országokból – változó trendek. Magyar Tudomány 174. évf. 2013/3. szám, Budapest: 263–274.

Gödri Irén (2011): A Magyarországon élő külföldiek jellemzőinek területi sajátosságai és ezek összefüggése a munkaerő-piaci helyzetükkel. Demográfia 54. évf. 2–3. szám, 81–120.

Gödri Irén – Tóth Erzsébet Fanni (2010): Magyarország, Románia és Szlovákia kivándorlási folyamatai a rendszerváltozások után – eltérések és hasonlóságok. Demográfia 53. évf. 2–3. szám, 157–204.

Gödri Irén (2008): Bevándorlók munkaerő-piaci integrációját meghatározó tényezők Magyarországon – a kapcsolati erőforrások szerepe. Statisztikai Szemle 86. évf. 6. szám, 533–563.

Gödri Irén (2007): A kapcsolati tőke szerepe a magyarországi bevándorlásban. Kisebbségkutatás 16. évf. 4. szám, 699–727.

Gödri Irén (2007): A bevándorlókkal szembeni attitűd és az egyéni értékbeállítódás összefüggései. Demográfia 50. évf. 1. szám, 104–141.

Gödri Irén (2004): Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón, Erdélyi Társadalom 2. évf. 1. szám, Kolozsvár, 37–54.

Gödri Irén (2004): A környező országokból érkező bevándorlók beilleszkedése Magyarországon. Demográfia 47. évf. 3–4. szám, Budapest, 265–299.

Gödri Irén (1998): Romániai magyar értelmiségiek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, REGIO Kisebbségi Szemle, 9. évf. 3. szám, 75–99.

Gödri Irén (1998): "Vívódások két haza között" Elemzés Magyarországra áttelepedett romániai magyar értelmiségiekről. WEB – Társadalomtudományi Folyóirat, Max Weber Társadalom-kutató Központ, Kolozsvár, 1998, 4–5. szám, 39–51.

Kovács László – Gödri Irén – Antal Árpád (1997): Szuicidogén „klíma”? Öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek pszicho-szocio-kulturális háttere – összehasonlító esettanulmányok. Szenvedélybetegségek – Addictologia Hungarica, V. évf. 1. szám, Budapest, 28–44.

Antal Árpád – Gödri Irén – Kovács László (1995): Morbus Hungaricus? Korunk 1995/2, Kolozsvár, 85–96.

Antal Árpád – Gödri Irén – Kovács László (1995): Alsórákos öngyilkossági eseteinek 100 éves történeti-statisztikai áttekintése. Szenvedélybetegségek – Addictologia Hungarica, III. évf. 2. szám, Budapest, 103–112.

 Egyéb cikkek

Gödri Irén – Feleky Gábor Attila (2013): Elvándorló fiatalok? Migrációs tervek a magyarországi 18–40 évesek körében. Korfa Népesedési Hírlevél, 2013/5.

Gödri Irén (2013): A magyarországi migrációs statisztika adminisztratív adatforrásai – lehetőségek és korlátok. SEEMIG hírlevél, 2013. május.

Gödri Irén (2012): Elvándorlás Magyarországról – növekvő tendencia? SEEMIG hírlevél, 2012/1.

Gödri Irén (2010): Vándorlási veszteség Magyarországon az elmúlt évtizedben – avagy hányan is vagyunk valójában? Korfa Népesedési Hírlevél, 2010/3.

Gödri Irén (2010): Idegenek? Hazatérők? Bevándorlók a szomszédos országokból. In: Idegenek a kertemben. Bevándorlás és integráció Európában. Palantír Film Vizuális Antropológia Alapítvány, Budapest: 82–90.

Gödri Irén (2007): Személyes kapcsolatok a bevándorlásban. Korfa Népesedési Hírlevél, 2007/3–4, 4–10.

Gödri Irén (2006): A nemzetközi migráció kihívásai itthon és Európában. Korfa Népesedési Hírlevél, 2006/2–3, 5–9.

Gödri Irén (2005): Otthonosság, elégedettség, kötődés – a bevándorlók beilleszkedésének szubjektív elemei. Korfa Népesedési Hírlevél, 2005/2-3, 8–12.

Gödri Irén (2003): A magyarországi bevándorlás sajátosságai és ösztönzői az ezredfordulón. Korfa Népesedési Hírlevél, 2003/4, 10–11.

Gödri Irén (2002): Beilleszkedés vagy elszigetelődés? Korfa Népesedési Hírlevél, 2002/1, 4–5.

Gödri Irén (2001): Házasságkötés és válás. Korfa Népesedési Hírlevél, 2001/3-4, 1–4.

 

Idegen nyelvű publikációk