• Nyomtatás

 KAPITÁNY BALÁZS
tudományos főmunkatárs


KUTATÁSI TERÜLETEK

 - társadalomdemográfia
 - termékenység


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: kapitany@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6657

Önéletrajz


LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Veroszta Zsuzsanna, Boros Julianna, Kapitány Balázs, Kopcsó Krisztina, Leitheiser Fruzsina, Szabó Laura, Spéder Zsolt: Várandósság Magyarországon - Jelentés a Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 1. hullámáról. Kutatási Jelentések 104. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Kapitány Balázs - Spéder Zsolt: Gyermekvállalás. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 45-63.

Kapitány Balázs (2021): "Ha jön a baba"- a várandósság tudatában kötött házasságok jelentősége Magyarországon. Korfa, 2021/3.

Kapitány, B.-Murinkó, L. (2020): Párkapcsolati változások, termékenységi trendek. Társadalmi Riport, 2020, szerk.: Kolosi Tamás, Szelényi Iván, Tóth István György, Budapest.

Kapitány Balázs (2019): Egy civil alszektor 'államosítása': Népesedési, népesedéspolitikai célokkal foglalkozó civil szervezetek Magyarországon 2011–2018. Civil Szemle, XVI. évf. 4. szám.

Kapitány Balázs (2019): Bimodális (kétcsúcsú) termékenységi görbe Magyarországon - leíró eredmények és lehetséges okok. Demográfia, 61(2-3), 121-146. DOI: 10.21543/Dem.61.2-3.1

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt (2017): Hitek és tévhitek a népességcsökkenés megállításáról. In Jakab András, Urbán László (szerk.): Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Osiris, Budapest.

Kapitány Balázs (2012) A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: Egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei. Esély: Társadalom-és szociálpolitikai folyóirat, 23(2), 3-37.

Kapitány Balázs (2012) 'Látogató párkapcsolatok' Magyarországon. Szociológiai Szemle, 22(1), 4-29.

Kapitány Balázs (2008) A "gyed-hatás": Az 1985 és 1996 közötti családtámogatási rendszer termékenységre gyakorolt hatása. Demográfia, 51(1), 51-78.

 


További magyar nyelvű publikációk

Idegen nyelvű publikációk