• Nyomtatás

Kopcsó Krisztina

tudományos munkatárs


KUTATÁSI TERÜLETEK:

- várandósság alatti mentális egészség és anya-magzat kötődés
- gyermekfejlődés
- sötéttől való félelem gyermek-, serdülő- és fiatal felnőtt korban

 
ELÉRHETŐSÉG:
e-mail: kopcso@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6459

 

Önéletrajz

 

MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Veroszta Zsuzsanna – Boros Julianna – Kapitány Balázs – Kopcsó Krisztina – Leitheiser Fruzsina – Sándor Nikolett Gabriella – Szabó Laura – Spéder Zsolt (2022): Csecsemőkor Magyarországon. Jelentés a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 2. hullámáról. Kutatási Jelentések 106. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Veroszta Zsuzsanna – Boros Julianna – Fábián Ildikó – Kapitány Balázs – Kis Réka – Kopcsó Krisztina – Leitheiser Fruzsina – Szabó Laura – Spéder Zsolt (2022): Féléves kutatási szakasz. Technikai riport. Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Kutatási Jelentések 105. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Kopcsó Krisztina – Boros Julianna – Leitheiser Fruzsina – Veroszta Zsuzsanna (2022): A szoptatás és a kizárólagos anyatejes táplálás gyakorisága és korrelátumai a csecsemő születésétől hat hónapos koráig. Statisztikai Szemle, 100. évfolyam 5. szám, 468– 490.

Kopcsó Krisztina (2022): A szülővel való együtt alvás gyakorisága, valamint szoptatással és alvásproblémákkal mutatott összefüggései féléves csecsemők körében. Korfa, 2022/2. szám. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Veroszta Zsuzsanna, Boros Julianna, Kapitány Balázs, Kopcsó Krisztina, Leitheiser Fruzsina, Szabó Laura, Spéder Zsolt: Várandósság Magyarországon - Jelentés a Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 1. hullámáról. Kutatási Jelentések 104. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Kopcsó K. – Láng A. (2021): A gyermekkori szorongásos zavarok szülő által vezetett „terápiája”: a Fényapó mesekönyv hatékonyságvizsgálata sötéttől félő gyermekek esetén. Serdülő- és gyermek-pszichoterápia, XIV(2), 34-59.

Boros J. – Kopcsó K. – Veroszta Zs. (2021): A magyarországi várandósgondozási rendszer sajátosságai: a magán- és állami ellátások igénybevétele mögött húzódó egyenlőtlenségek. Orvosi Hetilap, 162(35), 1402-1412.

Kopcsó K. – Pohárnok M. – Polgár P. I. (2020). Az anya–magzat kötődést felmérő MFAS-HU-20 skála pszichometriai jellemzőinek és összefüggéseinek vizsgálata a Kohorsz ’18 kutatás várandós szakaszának mintáján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 21(4), 374-400.

Kopcsó K. (2020). A várandósság alatti depresszió és szorongás szocio-demográfiai rizikótényezői. Demográfia, 63(2-3), 171-197.

Boros Julianna – Kopcsó Krisztina – Makay Zsuzsanna – Szabó Laura 2018: Egészség és fejlődés feltérképezésének lehetőségei a Kohorsz ’18 kutatásban. In Veroszta Zsuzsanna (szerk.) 2018: Kutatási Koncepció. Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. KSH NKI Kutatási Jelentések 100. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 37–52.

Kopcsó Krisztina 2018: Kérdőívelemek magyar adaptációja. In Veroszta Zsuzsanna (szerk.) 2018: Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Módszertani leírás. A várandós kutatási szakasz előkészítése. KSH NKI Kutatási Jelentések 99. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 33–40.

Kopcsó Krisztina – Bornemisza Ágnes – Sz. Makó Hajnalka (2018): A várandóssággal kapcsolatos szorongást mérő Pregnancy Related Thoughts kérdőív hazai adaptálása. Orvosi Hetilap, 159(43), 1754-1760.

Kopcsó Krisztina – Láng András (2014): A sötéttől való félelem serdülő- és fiatal felnőttkorban: általános modell, nemi és életkori különbségek. Psychiatria Hungarica, 29(2), 138-151.

Kopcsó Krisztina – Láng András (2014): Korai maladaptív sémák és kötődési minőség összefüggései a sötéttől való félelemmel. Orvosi Hetilap, 155(49), 1967-1972.

 

ANGOL NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK