• Nyomtatás

MELEGH ATTILA
tudományos főmunkatárs

KUTATÁSI TERÜLETEK
 - nemzetközi migráció
 - népesedési diskurzusok összehasonlítása
 - globális társadalmi változás


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: melegh@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6449


Önéletrajz


LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

Melegh Attila: A migrációs fordulat és Kelet-Európa. Globális történeti szociológiaielemzés. Kézirat. Nagydoktori disszertáció.
 
Meleghl Attila: Migration turn and Eastern Europe. Global historical sociological analysis. Manuscript. Palgrave Macmillan, London
 
Attila Melegh and Zoltán Csányi (2021) Opening-up to global markets and rising levels of emigration: Steps towards a global and historical analysis. Manuscript. Submitted to International Sociology

Melegh Attila és Csányi Zoltán (2021) Globalizációs nyitás és a migrációs szintek emelkedése. Lépések egy globális történeti magyarázat felé. Demográfia 64(1) 39–91. DOI: 10.21543/DEM.64.1.2
 
Melegh A., Vancsó A., Mendly D., Hunyadi M. (2021) Positional Insecurity and the Hungarian Migration Policy. In: Ceccorulli M., Fassi E., Lucarelli S. (eds) The EU Migration System of Governance. The European Union in International Affairs. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53997-9_7

Melegh A., Vancsó A., Mendly D., Hunyadi M. (2020) Positional Insecurity and the Hungarian Migration Policy. In: Ceccorulli M., Fassi E., Lucarelli S. (eds) The EU Migration System of Governance. The European Union in International Affairs. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53997-9_7

Melegh Attila (2019). The Fear of Population Replacement. GLOBAL DIALOGUE, 9(3), Paper online.

Melegh Attila (2019). Towards a transnational and global history of demographic and migratory processes and discourses. In Matthias Middel (ed.): The Practice of Global History. European Perspectives. Bloomsbury, London, 149–169.

Melegh Attila (2019). The Fear of Population Replacement. In Kovács János Mátyás; Trencsényi Balázs (eds.): Brave New Hungary: Mapping the "System of National Cooperation." Lanham (MD): Rowman and Littlefield, 159–184.

Jeffrey Swindle, Shawn Dorius & Attila Melegh (2019) The mental map of national hierarchy in Europe, International Journal of Sociology

Attila Melegh (2019) 20th Century Demographic Change in Global History Writing. In Matthias Middel (ed.) The Practice of Global History: European Perspectives Bloomsbury, London , 149-169

Melegh, Attila - Vancsó, Anna - Hunyadi, Márton - Mendly, Dorottya (2019): Positional Insecurity and the Hegemony of Radical Nationalism. Migration and Justice in the Hungarian Media. The International Spectator, vol. 54.

Hunyadi Márton – Melegh Attila – Mendly Dorottya – Vancsó Anna – Vadasi Vivien (2019). Hungary. In Antonio Zotti (ed.) The European Migration System and Global Justice. Definitions and Legislative Frameworks in France, Germany, Greece, Hungary, Norway and the United Kingdom. Oslo: ARENA Centre for European Studies, 131–172.

Melegh Attila (2019). Passzív forradalmak: A magyarországi jobboldali radikalizálódás történeti szociológiai gyökerei. In Bozóki András – Füzér Katalin (szerk.): Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások. L’Harmattan – Magyar Tudományos Akadémia Társalomtudomány Kutatóközpont, 179–194.

Melegh Attila (2019). Neoliberal order and the collapse of a mixed economy. Intersections. East European Journal of Society and Politics

Melegh Attila (2018): A viszonyt kell szabályozni, nem az embert. A migráció globális kontextusáról.  In Kováts András – Soltész Béla: Mit tudunk a kivándorlásról? Műhelybeszélgetések. Gondolat Kiadó Budapest, 19-31.

Melegh, Attila, Dóra Gábriel, Gabriella Gresits és Dalma Hámos (2018): Abandoned Hungarian workers and the political economy of care work in Austria. Review of Sociology of The Hungarian  Sociological Association 28(4): 61-88.

Melegh, Attila – Papp Z., Attila (2018): Historical Links and Integration of Migrants from Neighbouring Countries in Hungary. In: Aimie Bouju - Andreas Edel (eds.): Similar but Different Inclusion and Exclusion of Immigrant Communities Sharing Similar Cultural Backgrounds with Their Host Societies. Population Europe Discussion Paper No. 8., pp.47-53.

Zoltán Ginelli, Attila Melegh, Zoltán Gyimesi, Emese Baranyi, Szabina Csánó, Rudolf  Piroch (2018) Local global. Global society and higher education in Hungary. In: D. Morgan, G. Hazeldine, A. Salem (eds.) Higher education in post-Communist states. Sociological perspectives. Ibidem. (Series title: Post-Soviet politics and society). Berlin. 57-106.

Attila Melegh (2018): Positioning in global hierarchies: the case of Central Europe In: Marcin Moskalewicz, Wojciech Przybylski: Understanding Central Europe, London Routledge, pp. 1-7.

Melegh Attila (2018): Passzív forradalmak: A magyarországi jobboldali radikalizálódás történeti szociológiai gyökerei. In: Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások. Szerk.: Bozóki András – Füzér Katalin. L’Harmattan – Magyar Tudományos Akadémia Társalomtudomány Kutatóközpont.179-194.

Attila Melegh (2017): Historical demography In: Diana Mishkova, Centre for Advanced Study Sofia, Balazs Trencsényi, Central European University (eds): European Regions and Boundaries A Conceptual History. Berghan Books pp 300-321.

Endre Sík and Attila Melegh (2017) A view from Eastern Europe: Tentative thoughts on crisis and calamity. In: Ferruccio Pastore (ed.) Beyond the migration and asylum crisis. Options and lessons for Europe ... Publication date: January 2017. e. Series: Aspen Italia Views, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccan, ebook: http://www.aspeninstitute.it/en/programs/E-book/beyond-migration-and-asylum-crisis-options-and-lessons-europe-0 pp. 72-77

Melegh Attila (2017) Utószó In. Böröcz József. Hasított fa: A világrendszerelmélettől a globális struktúraváltásokig. Budapest: l'Harmattan. pp. 420-28.

Melegh, Attila, Vancsó, Anna, Mendly, Dorottya, Hunyadi, Márton and Vadasi, Vivien  (2017) Hungary and migration; Enrico Fassi and Sonia Lucarelli (eds) The European Migration System and Global Justice: A First Appraisal.Bologna, Open Access / full text version (AMSActa, University of Bologna institutional repository): pp. 125-134.

Melegh Attila (2017 Európa a globális migrációban 1990–2015 között az ENSZ és a Világbank statisztikái tükrében. DEMOGRAFIA.HU/KORFA 2017. MÁRCIUS XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM.

Melegh, Attila - Kiss, Tamás - Csánóová,Sabina - Young-DeMarco,Linda - Thornton, Arland (2016): The perception of global hierarchies: South-Eastern European patterns in comparative perspectives. Chinese Journal of Sociology, 2(4)

Melegh Attila (2017): Európa a globális migrációban 1990–2015 között az ENSZ és a Világbank statisztikái tükrében. Korfa XVII/1.

Melegh, Attila (2016): Unequal Exchanges and the Radicalization of Demographic Nationalism in Hungary. Intersections, 2(4)

Melegh Attila – Sárosi Annamária (2015): Magyarország bekapcsolódása a migrációs folyamatokba: történeti-strukturális megközelítés. Demográfia, 58(4), 223–267. DOI: 10.21543./Dem.58.4.1

Fassmann, Heinz – Musil, Elisabeth – Bauer Ramon – Melegh, Attila – Gruber, Kathrin (2014). Longer-Term Demographic Dynamics in South-East Europe: Convergent, Divergent and Delayed Development Paths. Central and Eastern European Migration Review, 3(2),150-172.

Melegh, Attila (2013): Net migration and historical development in Southeastern Europe since 1950. Hungarian Historical Hungarian Historical Review 1, 2012(3–4), 144–182

Melegh, Attila, Arland Thornton, Dimiter Philipov and Linda Young-DeMarco (2013): Perceptions of societal developmental hierarchies in Europe and beyond: A Bulgarian Perspective, European Sociological Review, 29 (3), 603-615.

Melegh Attila (2011) Globalizáció és migráció Magyarországon. Educatio 2011/2, 206-219.

Melegh Attila (2011) Tettem valamit az asztalra. Az állampolgársághoz vezető út kvalitatív interjúk alapján.  In: Kováts András (szerk.): Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 199-242.

Melegh, Attila (2011) Living to ourselves. Localizing global hierarchies in state socialist Hungary in the 1970s and 1980s. Journal of Modern European History.  No. 2 August

Melegh Attila (2010): Nemzeti és etnikai identitások globális kontextusban. Kísérleti lépések a globális hierarchiák szociológiája felé. In Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Gondolat, MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 126-140.

Melegh, Attila - Éva Kovács - Irén Gödri (2009): "Azt hittem célt tévesztettem" A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban. KSH NKI Kutatási Jelentések 88. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 234.o

Melegh, Attila (2006).On the East/West Slope. Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Central and Eastern Europe. New York-Budapest, CEU Press.

Melegh, Attila (2006): Perspectives on the East-West Slope in the Process of EU Accession In: Engel-Di Mauro, Salvatore (2006). The European's Burden: Global Imperialism in EU Expansion. Peter Lang Publishing, New York. 165-182.

Melegh Attila (2005). Az angolszász globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a 20 században Lépések a pro-és antinatalista népesedéspolitikák összehasonlító vizsgálata irányában. In Faragó, Tamás (szerk) (2005): Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. ÚMK, Budapest, 328-341.

Melegh Attila (2004): Migráns vagy munkás. Globalizáció és migráció a nemzetközi irodalom tükrében. Eszmélet,2004. 83-101.

Melegh Attila (2001). Kiskunhalas népesedéstörténete a 17 század végétől a 20. század elejéig. KSH NKI Kutatási Jelentések 65. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Kovács Éva – Melegh Attila (2000). "Lehetett volna rosszabb is, mehettünk volna Amerikába is" - Vándorlás történetek Erdély, Magyarország és Ausztria háromszögében. In Sik Endre-Tóth Judit (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve. 93-152

Kovács Éva – Melegh Attila (1995): Az identitás játékai. Kísérlet Erdei Ferenc a magyar társadalom a két világháború között címû tanulmányának tartalmi kibontására. In Tóth Zoltán – Á Varga László (szerk.). Vera (nem csak) a városban. Hajnal István Kör, Salgótarján, 487-505.

 

Összes publikáció

Önálló kötetek

Melegh, Attila - Éva Kovács - Irén Gödri (2009): "Azt hittem célt tévesztettem" A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban ('I thought I missed the target. Life course perspective, integration of female immigrants and attitudes toward immigrants in eight European countries) KSH Kutatási Jelentés, 88. Budapest. 1-234.o

Melegh, Attila (2006).On the East/West Slope. Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Central and Eastern Europe. New York-Budapest, CEU Press.

Melegh Attila (2001). Kiskunhalas népesedéstörténete a 17 század végétől a 20. század elejéig. (The Population History of Kiskunhalas from the 17th century till the early 20th century),  Budapest , KSH NKI.

 

Cikkek

Melegh Attila (2020): Miért fog még több politikai demográfiai feszültséget eredményezni a Covid járvány? Megjegyzések a globális társadalomtörténeti háttér kapcsán. Socio.hu, 2020. évf. 2. szám. 56. o.

Attila Melegh, Zoltán Gyimesi, Emese Baranyi, Szabina Csánó, Rudolf  Piroch (2017) Local global. Global society and higher education in Hungary. In: D. Morgan, G. Hazeldine, A. Salem (eds.) Higher education in post-Communist states. Sociological perspectives. Ibidem. Series title: Post-Soviet politics and society. Berlin, (forthcoming).

Sabina Csanova, Tamas Kiss,  Attila Melegh, Dimiter Philipov, Arland Thornton, Linda Young-DeMarco (2016) The perception of global hierarchies: South Eastern European patterns in comparative perspectives. Accepted after review at Chinese Journal of Sociology.

Attila Melegh (2016) Toward a transnational and global history of demographic and migratory processes and discourses. In Matthias Middel (ed.) The Practice of Global History: European Perspectives Bloomsbury, London (forthcoming).

Attila Melegh (2016): Biopolitics, regions and demography In: Diana Mishkova, Centre for Advanced Study Sofia, Balazs Trencsényi, Central European University (eds): European Regions and Boundaries A Conceptual History. Berghan Books (accepted)

In Hungarian

Melegh Attila (2016): Egyenlőtlen cserék felé. Vándorlási egyenlegek történeti fejlődése Délkelet-Európában 1950 és 2010 között. Eszmélet 2015 Tél 108, 43-81.

Melegh Attila (2014): Biopolitika, régiók és demográfia. In: Őri Péters (szerk): Szám-(ésbetű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás Tiszteletére. KSH Népoességtudományi Intézet, Budapest 23-58.

Melegh, Attila (2014): Postsocialist Hybris, The case of Hungary. Drewski, Bruno (ed) Acheter "Slovo. Volume 43.44 : Gagnants et perdants : une génération après... Le "post-communisme" en Europe du Centre et de l'Est" sur In: Slovo vol 43-44, 40-54

Attila Melegh (2013) Net migration and historical development in Southeastern Europe since 1950. Hungarian Historical Hungarian Historical Review 1, no. 3–4 (2012): 144–182

 also as a working paper:

Melegh, Attila (2013) Diverging historical development of migration in Southeastern Europe since 1950. Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 17. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest.

Arland Thornton, Georgina Binstock, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Dirgha Ghimire, Arjan Gjonca, Attila Melegh, Colter Mitchell, Mansoor Moaddel, Yu Xie, Li-shou Yang, Linda Young-DeMarco – University of Michigan, Kathryn Yount (2012) Knowledge and beliefs about national development and developmental hierarchies: The viewpoints of ordinary people in thirteen countries. Social Science Research 41 (2012) 1053–1068

Melegh, Attila (2012) Provincial Europe. Review Essay. International Sociology. Volume 27 Issue 2 March 2012 pp. 179 - 188

Melegh, Attila, Arland Thornton, Dimiter Philipov and Linda Young-DeMarco (2012) Perceptions of societal developmental hierarchies in Europe and beyond: A Bulgarian Perspective, European Sociological Review, forthcoming Impact factor: 1.023, 5-Yr impact factor: 1.873

Earlier version.

Mapping Developmental Hierarchies in Europe: A Bulgarian Perspective. : Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 13. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest.

Melegh Attila (2011) Globalizáció és migráció Magyarországon . Educatio 2011/2, 206-219.

Melegh Attila (2011) Tettem valamit az asztalra. Az állampolgársághoz vezető út kvalitatív interjúk alapján.  In: In: Kováts András (szerk.): Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái. - Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2011. 199-242

Melegh, Attila (2011) Living to ourselves. Localizing global hierarchies in state socialist Hungary in the 1970s and 1980s. Journal of Modern European History.  No. 2 August

Melegh, Attila (2010): Between global and local hierarchies: population management in the first half of the twentieth century. Demográfia English Edition, 2010, vol 53 no. 5, 51-77.

Melegh Attila (2010) Nemzeti és etnikai identitások globális kontextusban. Kísérleti lépések a globális hierarchiák szociológiája felé (National and ethnic identities in global context. Steps toward the sociology of global hierarchies). In: Feischmidt Margit (szerk) Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest, Gondolat, MTA Kisebbségkutató Intézet 126-140.

Melegh Attila (2009): Globalizáció és Magyarország. In: Koppány, Judit and Tessza Udavrehelyi Éva eds. A világ az iskolában. Tanulmányok a globalizációról tanároknak. Budapest, Artemisszió Foundation. 16-24.

Melegh, Attila – Sándor Illés (2009) Hungary in the Schengen system: Bastion or Gateway? Qualitative and quantitative analysis of the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary. Budapest, 2009 Hungarian Europe Society

Melegh Attila  (2008) Globalization and Migration The Case of Hungary. Migration-2. Collection of Scientific Works. Tbilisi, “Universali”,  2008. pp.35-61

Melegh, Attila and Éva Kovács (2008) In a gendered space. Forms and reasons of migration and the integration of female migrants. (Demográfia, Special English edition, 2008, vol. 50 No. 5.  26-59. in Hungarian:  Nemek szerint tagolt térben. Bevándorló nők vándorlásának típusai, okai és formái nyolc európai országban.. Demográfia, 2008 vol 51, no 3-4. 143- 181. also as a chapter in: Nagy, Ildikó- Marietta Pongrácz: Szerepváltozások. Budapest, Tárki 177-196

Melegh, Attila and Éva Kovács (2008) Comparative analysis of the survey of female immigrants. Working Paper, BIB Federal Institute for Population Research, Wiesbaden, Germany (in print)

Melegh, Attila  (2007): Migration and Migration Narratives in the Era of Globalization. Laughland, John (EDT) /Korinman, Michel (EDT)The Long March to the West : Twenty-First Century Migration in Europe and the Greater Mediterranean Area (Geopolitical Affairs)-US- /Publisher:Vallentine Mitchell Published 2007/04  pp 372-382.

Melegh, Attila (2006): Perspectives on the East-West Slope in the Process of EU Accession In: Engel-Di Mauro, Salvatore (2006). The European's
Burden: Global Imperialism in EU Expansion. New York: Peter Lang
Publishing. pp. 165-182

Heidemarie Uhl, Gabriel Kohn, Alexander Rubel (Herausgeber), Markus Bauer, Evelyn Adunka, Péter Varga, Éva Kovács, Attila Melegh, Júlia Vajda, Ana M Palimariu, Delphine Bechtel, Peter Rychlo, Zwi Yavetz, Andrei Corbea-Hoisie (Herausgeber), Ion Lihaciu, Dragos Carasevici, Helmut Brau, Marianne Hirsch, Leo Spitzer, Pierre de Trégomain (2006): "Czernowitz bei Sadagora". Identitäten und kulturelles Gedächtnis im mitteleuropäischen Raum (Taschenbuch). Hartung-Gorre.

Melegh, Attila (2006): Globalization and migration in Central Europe. In Traser, Julianna (ed):A  Regional Approach to Free Movement of Workers: Labour Migration Between Hungary and its Neighbouring Countries, Szeged, European Studies Centre. pp 119-130. 

Melegh, Attila (2006): Floating Borders: Globalization and Migration in and around Hungary. www.challenge.mtaki.hu/eng/pdf/5_working_papers/16pdf

Melegh, Attila (2006): Trans-Border Migration of Elderly People in Eastern Europe. Issues of Social Security in Global Capitalism after the Collapse of State Socialism.  Singapore University, in print

Melegh, Attila (2005): Malthus, kolonialitás és biopolitikai rasszizmus.(Malthus, Coloniality and Biopolitical Racism)  In: Meyer Dietmar (ed): Malthus. Budapest, Műszaki Egyetem. pp 71-79.

Melegh, Attila, Elena Kondrateva, Perttu Salmenhaara, Annika Forsander, László Hablicsek, Adrienn Hegyesi (2004), Globalisation, Ethnicity and Migration. The Comparison of Finland, Hungary and Russia . In: Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 7. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest. Also in: Demográfia Special English Edition. 2005.

Melegh Attila (2004): Migráns vagy munkás. Globalizáció és migráció  a nemzetközi irodalom tükrében. (Migrant or Worker. Globalization and Migration. Review Article). Eszmélet 2004. 83-101.  Also on the internet: http://eszmelet.tripod.com/62/melegh62.html

Melegh Attila (2004): From Reality to Twilight Zones. The Change of Discourses and the Collapse of State Socialism. Regio. Minorities, Politics and Society. 170-186.

Melegh, Attila (2004): Maps of Global Actors. In: Carol Harrington; Ayman Salem and Tamara Zurabishvili (eds) After Communism. Critical perspectives on society and sociology, Peter Lang Publishing, Bern 2004. 63-95.

Melegh, Attila (2004): La liste d’aptitude.  Outre-Terre. Revue francaise de géopolitique. Special edition: Attention Europe! No. 7. 273-85.

Kovács, Éva-Melegh, Attila (2004): A vándorlást elbeszélő narratívák neme avagy nők és férfiak elbeszélései – női és férfi elbeszélésmódok. . (The Gender of Migration Narratives. The Narratives of Men and Women – Male and Female narratives) In: Pető Andrea (ed.): A társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19.-20. században. (The Image and Memory of Gender in Hungary in the 19th and 20th century) Budapest, Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 175-198.

Melegh, Attila and Hegyesi, Adrienn (2003): “Immár nem mi vagyunk a szegény rokon a nemzetközi világban”. A státustörvény és az Orbán-Nastase-egyezmény vitájának sajtóbeli reprezentációja és diskurzív rendje. (“We are not anymore the poor relative in the world”. The press representation and the discursive order of the status law and the Orbán-Nastase pact) Sárközy, Erika and Schleicher, Nóra (eds): Kampánykommunikáció (Campaign Communication). Akadémiai, Budapest, 135-171.

Melegh, Attila and Őri, Péter (2003). A második demográfiai átmenet. (The Second Demographic Transition) In Spéder Zsolt (ed.) Család és népesség itthon és Európában. Századvég, Budapest..

Melegh, Attila (2002). East/West Exclusions and Discourses on Population in the 20th Century. In: Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 3. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest.

Melegh, Attila (2002). Globalization, Nationalism and Petit Imperialism. Romanian Politics and Society. Vol. 2. No. 1 pp. 115-129 .

French version

Melegh, Attila (2001). Mondialisation, nationalisme et petit imperialisme. La Nouvelle Alternative. Vol. 16. No. 55. pp. 130-142.

Melegh, Attila and Őri, Péter (2003). A második demográfiai átmenet. (The Second Demographic Transition) In Spéder Zsolt (ed.) Család és népesség itthon és Európában. Századvég.

Melegh, Attila (2002). Mozgó kelet. Globális térképek és a státustörvény (Floating East. Global Maps and the Status Law) In: Kovács, János Mátyás (ed.). Zárva várt nyugat. Tanulmányok a kulturális globalizációról. (Awaited/resented  West. Studies on Cultural Globalization) 2000- Sík Kiadó. (in print) Also published in Eszmélet. No. 55.  pp. 33-62

Melegh, Attila (2002). Halandóság Kiskunhalason a 19. század második felében. (Mortality in Kiskunhalas at the End of the 19th century) In: Varga Benedek (ed.). Járványok és halandóság a történelemben. Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. (forthcoming)

Melegh Attila (2002). Migráció Magyarország és Németország között a kilencvenes években. (Migration between Hungary and Germany in the 1990s.) In: Illés, Sándor (ed.). Migráció és Statisztika.  KSH NKI, Kutatási Jelentések no. 71. pp. 53-67.

Melegh, Attila (2001). Népesség, házasság Halason a 18. és 19. Században. (Population, Marriage in Halas in the 18th and 19th  Centuries) In Szakáll Aurél (szerk.) Kiskunhalas története. (History of Kiskunhalas) vol. II. pp. 331-354

Melegh, Attila (2001). Tiltott határátlépés. (Forbidden Border-Crossing) In: Melegh Attila (2001) (ed.). Szürke zónák (Twilight Zones) Replika 43-44. pp. 109-172

Melegh, Attila (2001). International migration in Hungary in the 1990s. In: Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Bundesinstitut for Population Research in co-operation with the Network of Integrated European Population Studies. Wiesbaden, Germany pp. 213-224. In German (2001): Internationale Migration und Ungarn in den 90er Jahren. Probleme und Perspektiven. Zeitschrift für Bevölkerungs-wissenshaft. Demographie. 26. Jahrgang. No. 3-4. pp. 463-64.

Melegh Attila (2000). Az angolszász globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a 20 században Lépések a pro-és antinatalista népesedéspolitikák összehasonlító vizsgálata irányában. (The Development of Anglo-Saxon Discourses on Population Policy in the 20th Century: Steps Toward a Comparative Study of  Pro- and Anti-Natalist Population Policies)  Replika. 2000 Spring. pp 157-178 Also in Faragó, Tamás (szerk) (2005): Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. ÚMK, Budapest,  328-341.

Earlier version

Melegh, Attila (2001). A globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a XX. században (The Development of Global Population Policies) In: Cseh-Szombathy, László and Tóth, Pál Péter (eds.). Népesedés és népességpolitika (Population Development and Population Policy). Századvég, Budapest. pp. 452-481.

Kovács, Éva - Melegh, Attila  (2001). It could have been worse, we could have gone to America. -- Migration Narratives in the Transylvania-Hungary-Austria Triangle In:  Nyíri Pál et al. (2001) (eds). Diasporas and Politics. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve. pp. 108-138.

 Hungarian version

Kovács Éva - Melegh Attila (2000). "Lehetett volna rosszabb is, mehettünk volna Amerikába is" - Vándorlás történetek Erdély, Magyarország és Auszrtia háromszögében. /„It could have been worse, we could have gone to America.“ -- Migration Narratives in the Transylvania-Hungary-Austria Triangle --/ In: Sik Endre-Tóth Judit (eds.). Diskurzusok a vándorlásról. /Discourses on Migration/ MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve. pp. 93-152

Melegh Attila (2000). Házasságtörés Halason a 17-18. században. (Adultery in Halas in the 17-18th Centuries). In Őri Péter (ed.) Történeti Demográfiai Évkönyv.  pp. 266-291.

Melegh Attila. (1999). Ki mitől fél (Who is Afraid of What?) Kommentár a népesedési körkérdésről (Commentary on the Views on Population Development in Hungary) Demográfia. No. 3-4. pp. 339-350

Melegh Attila. (1999). Új  téglák, régi falak. Kelet-Európa a New York Times civilizációs térképén (New Bricks, Old Walls. Eastern Europe on the Civilizational Map of the New York Times. 2000, June. pp. 17-28.

Melegh, Attila. (1999). Migráció és életút. Amerikás élettörténetek (Migration and Life Course, American Life Histories) Régió No. 3/4 Migration Special Issue. pp. 126-160. Conference paper version In: Tóth Pál Péter - Illés Sándor (ed.). Migráció és társadalom (Anthology on Migration and Society). KSH, Budapest pp. 27-42. Also published: Bögre Zsuzsanna (ed): Élettörténet a társadalomtudományokban (Life History in the Social Sciences). Pázmány Péter Társadalomtudomány 6., Budapest, Piliscsaba. 2007. 245-260.

Melegh Attila (1997). Nõi és férfi életciklusok Kiskunhalason és Tapolcán a 18. és 19. s­zázadban. (Female and Male Life Cycles in Kiskunhalas and Tapolca in the 18th and 19th Century) In Nagy, Bea and Sárdi, S Margit (ed.) Szerep-alkotás Női szerepek a társadalomban és az alkotótművészetben (Feminine Roles in the Society and the Creative Art). Debrecen. pp. 157-163

Kovács, Éva and Melegh, Attila (1997). Whose Social History is It? New Discourses in Hungarian Social History. In: Sources-Travoux Historique. Paris, 1994 Band

Kovács Éva and Melegh Attila (1997). Tükör által homályosan Kísérlet Erdei Ferenc A magyar társadalom a két világháború között címû tanulmányának r­ekonstrukciójára. (Through a Glass, Darkly. The Reconstruction of Ferenc Erdei's Study on the Hungarian Society Between the Two World Wars). In: Szabó Márton (ed.). Szimbolikus Politika. Budapest. Scientia Humana

 Earlier version

Kovács Éva and Melegh Attila (1995). Az identitás játékai. Kísérlet Erdei Ferenc a magyar társadalom a két világháború között címû tanulmányának tartalmi kibontására. (The Games of Identity. The Reconstruction of Ferenc Erdei's Study on the H­ungarian Society Between the Two World Wars.) In: Tóth Zoltán and Á Varga László (eds.). Vera (nem csak) a városban. Salgótarján. Hajnal István Kör. pp. 487-505

Melegh Attila (1995): Népesedés, házasság és háztartáskialakítás Kiskunhalason és Tapolcán a 18. és 19. században. 65–105. KSH NKI Történeti Demográfiai Füzetek. 1995.

Melegh Attila (1994).  A nyugat bûvöletében. (The Western Model) In: Martin, József. Értelmiség és politika. Széchenyi Füzetek. No. 8.

 Earlier version

Melegh Attila (1992). A nyugati modell.  (The Western Model) Hiány, July

 French version

Melegh, Attila (1994).  Le Model Occidental (The Western Model). In: Catherine Durandin (ed.). L!Engagement des Intellectuels a’l’Ouest. L’Harmattan. Paris.

 Romanian version

Melegh, Attila (1992). Modelul Occidental (The Western Model) Cotidianul, Bucharest. November.

Melegh Attila (1990). A termelő háztartás gazdasági magatartása. (The Economic Behavior of Producer Households. In: Bara Zoltán et al. (eds)  Bevezetés a gazdasági rendszerek elméletébe (Introduction into the Theory of Economic Systems). Budapest, Aula. pp. 79-94.

Melegh Attila (1987). Városi háztartások a 19. század eleji Magyarországon (Urban Households in the Early 19th. Century) In Lengyel György (ed.) Történeti Szociológiai Tanulmányok. Szociológiai Tanszék, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Hungary

 

Szerkesztett kötetek

Melegh Attila (ed.) (2001). Szürke zónák (Twilight Zones) Replika 43-44. pp. 109-172

Melegh Attila (ed.) (2001).  Régiók és népesedés. (Regions and Population Development) Regio, 2001/1 pp. 111-212.

Melegh, Attila (ed.) (1999). Körkérdés a népesedésről (Intellectuals on the Population Issue) Demográfia no. 3-4. pp. 187-350.

Balázs Zoltán - Melegh Attila (eds.) (1993).  Politika és etika (Politics and Ethics). Századvég special issue.

Bojtár Endre - Melegh Attila  (eds.) (1989).  Mi lesz veled Közép-Európa? Hogyan is lehet valaki közép-európai?(What Happens to Central Europe? How Can Someone Be Central European?) In: Do We Need Central Europe? Századvég special issue

 

Selected shorter pieces, review articles, interviews.

Attila Melegh: Rezension zu: Hartmann, Heinrich; Unger, Corinna R. (Hrsg.): A World of Populations. Transnational Perspectives on Demography in the Twentieth Century. New York 2014, in: H-Soz-Kult, 19.02.2016, http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-24403

Rigó Róbert (2015): "Ezt csinálja a kapitalizmus..." - Interjú Melegh Attilával. Forrás (47) 7-8.

Melegh Attila és Őri Péter (2015) Többféle regionális modellben kell gondolkoznunk. Interjú Faragó Tamással. Korall. Vol. 16. 59. szám.

Melegh Attila (2015): Új migrációs politika felé  (Toward a new migration policy) HVG, 2015. február 21.

Zombory Máté (2014): Population flows in the global perspective. Cherry picking for a hungry Europe. Interview with Attila Melegh. http://visegradinsight.eu/1-5-2014/  

Melegh, Attila (2012): Baloutzova, Demography and nation: social legislation and population policy in Bulgaria, 1918–1944. (Budapest and New York: CEU Press, 2011.)  Continuity and Change / Volume 27 / Issue 03 / December 2012, pp 481 486. Published online:Link to this article: http://journals.cambridge.org/abstract_S0268416012000185

Melegh Attila (2012): A magyar és a globális ötvenes évek, Élet és Irodalom, október 19.

Hybris postsocialist. Tragedia lui Viktor Orbán și a stângii maghiare de Attila Melegh http://www.criticatac.ro/?s=melegh.

Постсоциалистическа надменност Трагедията на Виктор Орбан и унгарската левица http://www.kultura.bg/bg/article/view/19248, január 20.

Hay 1 documentos de Attila Melengh en esta búsqueda. ;  Hybris postsocialista. La tragedia de Viktor Orbán y de la izquierda húngara,  Attila Melengh · · · · · http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4743

Bérczes Tibor (2009): A gazdaság kulcsszereplői még mindig az államon élősködnek. Interjú Melegh Attilával. Élet és Irodalom. LIII. évfolyam 38. szám, 2009. szeptember 18

Melegh Attila (2008): Thornton, Arland: Reading History Sideways: The Fallacy and Enduring Impact of the Developmental Paradigm on Family Life. University of Chicago Press, Chicago, 2005. Series: (PD) Population and  Development Series. Demográfia Special English Edition. 2007. 168-170. Magyarul: 282-84.

Attila Melegh (2008). Review of Lawrence, Mark Atwood; Logewall, Fredrick, The First Vietnam War: Colonial Conflict and Cold War Crisis. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. July, 2008.

Attila Melegh (2008): The Open Economy and its Enemies. Public Attitudes in East Asia and Eastern Europe (Jane Duckett and William L. Miller) Slavic Review, Summer

Melegh, Attila (2007): Vándorlási hipotézisek (Migration Hypotheses) Népszabadság, március 6

Melegh, Attila (2004) A globális munka védtelensége. (The vulnerability of global work) Népszabadság

Melegh, Attila (2003). Kelet-Nyugat lejtő (East/West Slope). Élet és Irodalom. April 28. on the internet: http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=FEUILLETON0317

Melegh Attila - Sik Endre: Kritika reflexiók a népszámlások használatának társadalomtudományi módjára Regio 14.évf. 4.sz. / 2003 181-184.

Melegh, Attila (2002): Bevezető. In: Hárs, Ágnes and Sárosi, Annamária: Az Európai Unió illetve az Európai Gazdasági Térség polgárai, mint munkavállalók statisztikai nyilvántartás. (Introduction to Employment Statistics within EU) KSH, Budapest.

Melegh Attila (2001): A Kelet-Nyugat beszédmód (The East-West Discourse). Népszabadság. Dec. 12.

Melegh Attila (2001): A láthatatlan ember. (The Invisible Man). Magyar Narancs, Nov. 15.

Laslett, Peter- Melegh Attila (2001). A múlt hangjai és együttélés a jövőbeli énjeinkkel. (Voices of the Past and Living Together with Our Future Selves) Interview with Peter Laslett. Aetas  No. 3-4. pp. 279-90.

Melegh, Attila (2000).  Hányan voltunk illetve Magyarország népesedéstörténete a 17. és 19. század között. (How many we have been and the population history of Hungary) In: Történeti Demográfiai Évkönyv.  KSH NKI. pp. 321-30.

Melegh, Attila and Őri, Péter (2000). Azilum. Beszélgetés Dányi Dezsővel  (Asylum, Interview with Dezső Dányi) Demográfia. Vol. XLIII. no. 4. pp. 529-534.

Kovács, Éva -- Melegh, Attila (2000). Millenium és társadalomtörténet. Benda Gyula társadalomtörténésszel beszélget. (Millenium and Social History. Interview with Gyula Benda) Régió. No. 2 pp. 35-54.

Melegh Attila (1999). A horror háza. Demográfia és politika (House of Horror. Demography and Politics). BUKSZ Summer. pp. 203-207.

 German version

Melegh, Attila (1999). Haus des Horrors?  Demographie und Politik in Rumanian. Österreichische Zeitschrift für Geschichtwissenschaften. Gerhard Baumgarten (eds.).  Im Osten Nichts Neues. 10 jg. Heft 2.  pp. 305-312 .

English version

Melegh, Attila, (1999). Gail Kligman and Ceasusescu's Reproduction Control Policy. Books, Vol. 9.  No.3. pp. 113-117.

Kende, Ágnes (1999). Különbséget tesznek gyerek és gyerek között. Interjú Melegh Attila társadalomtörténésszel (They make differences between children. Interview with Attila Melegh) Amaro Drom. October.

Melegh Attila, 1998  A Nyugat tárgya avagy kutya Szerbia, (The Object of the West or Doggish Serbia)  Magyar Hírlap, Október 15, 1998

Melegh Attila, 1997 : A nagy testvér figyel. (Big Brother is Watching) Magyar Hírlap, November 13, 1997.

Melegh, Attila (1994). Új történetírás, régi beidegzõdések. (New History, Old Prejudicies) Holmi, January.

 

Selected working papers, papers presented, courses taught

Melegh Attila (2015): Globális migrációs folyamatok és Magyarország. Globális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA TK Kisebbségkutató Intézet közös konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, 2015. november 16-17-én.

Melegh, Attila „Global fifties at: "How to discuss Subaltern in Post-Social Societies? Culture, History, Politics" organized by the Institute for Social and Cultural Studies. Workshop on October 23, Ilia State University, Tbilisi Georgia

Melegh Attila (2015): Migration and Statistics.  Statisztikai Világnap October 20, Budapest.

Melegh, Attila (2015): International Migration statistics and historical change in migration. Why and how global and local statistical evidence should be combined concerning historical change in international migration. Organizer and presenter: 60th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, Riocentro | Rio de Janeiro | Brazil.

Melegh, Attila (2015): Nationalism and migration in a historical perspective. The case of Hungary. At: "HUNGARY 2015. Mapping the "System of National Cooperation". Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Institute for Human Sciences. Vienna.

Melegh, Attila (2015): Magyarország a nemzetközi migráció rendszerében. MTA Szociológia Intézet, Június 16.

Melegh, Attila (2015): Developmental patterns and dependencies in migratory movements in South Eastern Europe between 1950 and 2010. At the event: Eastern and Southeastern Europe in global migration flows - Integration and Dependencies in historical perspectives. Karl Polányi Center for Global Social Studies and Pál Tomori College, Budapes.

Attila Melegh (2015): The use of migration studies. Special Invitee. Finnish Immigration Service’s 20th anniversary seminarMIGRI 20th Anniversary seminar - 6th of March 2015, Helsinki, Finnland.

Melegh Attila (2015) Migráció globális kontextusban: elemzési hibák és tanulságok.  ICCR-Budapest Alapítvány. A koncepciótól megvalósításig: a migrációkutatás módszertani kérdései: 2015. január 20.

Melegh, Attila (2014): "Migration and development - Strategies to improve data systems on 21 October 2014 in Budapest, Statistical Office.

Melegh, Attila (2014): Demographic discourses and demographic change in the 20th century. Panel organizer and presenter 4th European Congress on World and Global History, Paris, ENIUGH.

Melegh, Attila (2014): Fejlődési típusok Dél-Kelet Európában 1950-től. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2014. november 13-án „Migráció és globalizáció” című tudományos és szakmai  konferenciáját; Migration in South eastern Europe, Stavropol, Russia

Melegh, Attila (2014) How to Improve migration statistics, Trento, Italy, May 2015, Results of the SEEMIG project, Split, Croatia, 2014 September

Melegh Attila- Éva Kovács: (2013 november): ’Why I am here – It is due to an inner crisis’ – narrating the post-Soviet migration. Conference: Translationg the Russian. Roles and Functions of the “Russiam” after the breakdown of the Soviet Union. Österreichische Akademie der Wissenschaften Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, Vienna

Melegh Attila (2013 November) Valamit tettem az asztalra. Állampolgárság, honosítás, integráció - 20 éves az állampolgársági törvény. Konferencia az MTA TK Kisebbségkutató Intézet szervezésében. MTA, Budapest

Melegh Attila (Kerekasztal, 2013 November) .  Migration in a global world from an eastern European  perspective - Visegrad context (HU, CZ, PL, SK). Conference:  Skills development for better social and geographic mobility 4C Conference – 5-6 November, Budapest

Melegh Attila (2013 September): Demographic Change. South Eats Europe, Thematic Poles conference, Split, Croatia.

Melegh Attila (2013 May) Migráns narratívák. Európai Protestáns Szabadegyetem Éves Konferencia. Elssase, France

Melegh Attila (2013 February) Migration and labor market in South Eastern Europe. European Studies Foundation (Europe 2002), Budapest.

Melegh Attila (2013 október): Vándorlásról összehasonlító tükörben. Folyamat vagy szám?. KSH Statisztika  a mindennapokban. KSH, Budapest

Attila Melegh (2012): “Vital force of the nation” Comparative analysis of population discourses in the early 20th century in Eastern and Southern Europe. CEU Institute of Advanced Studies, November 28. CEU Budapest

Attila Melegh (2012) Migration and local government. Amicall project. Council of Europe, Strassbourg, 2012 October 15.

Attila Melegh (2012) Migration, integration of immigrants and integration statistics possibilities and restraints, CEU, Budapest Amicall project, May,

Attila Melegh (2012) Migration patterns in South Eastern Europe in the last 60 years..The Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy,  General Assembly of the International Committee of Historical Sciences,  6 September 2012

Attila Melegh (2012) Global fifities. Mapping Neoliberalism and Its Countermovements in the Former Second World a five-day workshop, July 23rd-27th, 2012 Budapest, Hungary

Attila Melegh Trojan Horses: ‘Reform’-discourses Relinking Local and Global Hierarchies in State Socialist Hungary in the 1970s and 1980s. 9th European Social Science History Conference Glasgow, Scotland, UK Wednesday 11 - Saturday 14 April 2012 

  Melegh, Attila,  Irina Molodikova, Bevándorlói interjúk. Magyar Tudomány ünnepe, Tomori Pál Főiskola, Kalocsa 2011 november 17.

Melegh, Attila (2011) Positioning in hierarchies. Central European Dictionary program. Bratislava, June 26.

Melegh, Attila (2011) Globalizáció és migráció. Külföldiek az oktatásban. Műhelykonferencia Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatási Központja és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya közös rendezésében, 2011. június 30.  Helyszín: BCE – Budapest, Fővám tér 8. III. előadó.

Melegh Attila (2011) Az állampolgárság megszerzése Európai Migrációs Hálózat – Magyarország, VII. Nemzeti Ülés, 2011. június 30.

Melegh, Attila (2011): Interwoven global and local hierarchies.
Population discourses compared. The Third ENIUGH congress, 14 to 17 April 2011 at the London School of Economics and Political Science, London UK.

Melegh, Attila (2011) Globalizáció és migráció. Budapesti Corvinus Egyetem, Tudományos napok.

Melegh, Attila Joint expert meeting on indicators of immigrant integration, Brussels on 16 March 2011,

Melegh, Attila (2011) Az állampolgárság megszerzése a harmadik országbeliekkel készített bevándorlói interjúk tükrében. MTA Kisebbségkutató Intézet, 2011 március 10. Európai Integrációs Alap.

Melegh Attila: Migráció és migrációs politika Közép-Európában. Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete, valamint  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Társadalomtudomány Intézete által közösen szerevezett A helyi fejlődés társadalmi feltételei  című műhelykonferenciára. Időpont: 2010. december 16. Helyszín: BCE C ép. 1093 Bp. Közraktár u. 4-6. 5. emelet, 512 (Tanácsterem)

Attila Melegh (2010) Integration of immigrants and integration statistics in Central Europe: possibilities and restraints. EAPS conference, Vienna. September 3-5, 2010

Melegh, Attila (2010): Mapping Societal Development Hierarchies in Europe. Globalization  of Modernization Theory: Clashes of Modernities and Moralities Symposium. Michigan University, Ann Arbor, USA

Melegh Attila, Gárdos Éva, Gödri Irén, Hárs Ágnes, Hablicsek László, Illés Sándor, Irina Molodikova, Sárosi Annamária Tóth Pál Péter, Tóth Judit  Migrációs statisztika és integrációs modellek. Transznacionalizmus és integráció. Migráció Magyarországon a második évezred első évtizedében  KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a Magyar Statisztikai Társaság Demográfiai szakosztály közös konferenciája: 2010. május 17. hétfő KSH Központi Épület, Elnöki Tanácsterem (1024 Budapest, Keleti Károly 5–7.

Melegh, Attila (2010) Positioning in Global Hierarchies. Toward the Comparative History of Nationalisms and Imperialisms in the Late 19th and early 20th Centuries. European Social Science History Conference 2010 Ghent, 13-16 April.

Melegh, Attila (2010). Migration and Development. CoDE program, Trento University, 2010 March 24.

Melegh Attila, Gárdos Éva, Sárosi Annamária, Irina Molodikova, Illés Sándor, Gödri Irén (2009): Fejlesztési tanulmány. Harmadik országbeli bevándorlók és a statisztikai rendszer című konferencia, 2009. december 17,  KSH B épület, 2. emelet, Árvay János terem)

Melegh Attila (2009) Bevándorlói interjúk elemzése. Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról” c. kutatás eredményeit bemutató workshop, Corvinus Egyetem, December 11. 2009. december 11. péntek

Melegh, Attila (2009) Nők és bevándorlás Magyarországon Gender and Migration (GEMMA Project) Időpont: 2009. június 10. december 7. Helyszín: KSH Népességtudományi Kutatóintézet,  Budapest, Árvay terem, előadás, vita vezetés.

Melegh Attila (2009) Globalizáció és migráció. Plenáris előadás. Magyar Tudomány Ünnepe. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, Hungary

Melegh, Attila (2009) Summary of the Schengen Visa Project completed by the Hungarian Europe Society I. - The Visa Issuance Practice in Hungary Workshop to the Schengen Visa Project and Kick-Off Workshop of a New Project on European Migration Policy Budapest, 4 December 2009

Melegh, Attila (2009) Population Discourses, Migration, National Identity in Eastern Europe and the Mediterranean . May. Bucharest, Meeting of Hungarian and Romanian Historians.

Melegh, Attila (2009) A harmadik országbeli női bevándorlók integrációs perspektívái. (The perspectives of female immigrants on integration from third countries) Integration Fund, National Contact Points Conference.

Melegh, Attila  (2009) Population Discourses, Migration, National Identity in Eastern Europe and the Mediterranean Cross-regional comparison of border regions in a historical perspective. Enclaving Identity, Remaking Borders: The Politics Of Symbolic Differentiation in the Circum Mediterranean  Robert Schuman Centre For Advanced Studies, European University, Florence  29 – 30 May 2009

Melegh, Attila (2009) Bastion or Gateway?. The Hungarian Europe Society organised the workshop together with the Stefan Batory Foundation, Warsaw, the Association for International Affairs, Prague and the Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Bratislava entitled "V4 and Eastern Neighbours: Schengen and Its Impact on Mutual Co-operation" on 10 June 2009

Melegh, Attila (2009) Economic Sociology of Migration and Entrepreneurship. Budapest PhD Program. Trento University.

Melegh Attila (2008) Plenáris előadás. Globális hierarchiák. Lépések a globális szociológia irányában. Magyar Szociológiai Társaság, Veszprém. 2008 november 15.

Melegh Attila (2008): The false dichotomy of modernism and anti-modernism. Conference on Modernism and Antimodernism. Theories, Visions, Ideologies, Politics Bucharest, September 19-21, 2008 Organized by The National Museum of Romanian Literature . The Amfiteatru Foundation. In collaboration with Romanian Ministry of Culture and Religious Affairs, Oxford Brookes University, Orbis Tertius. Institute of Intercultural Studies, CESI. Center for Excellence in the Study of the Image, Palgrave Macmillan

Melegh, Attila (2008): Population policies in a global context.
Toward the historical sociology of global hierarchies. The European Network in Universal and Global History. Second European Congress in World and Global History Dresden, 3-5 July 2008.

Melegh, Attila and Éva Kovács (2008) Gender, Class and Ethnicity in the Life Course Perspective of Immigrant Women. Qualitative Study of Female Immigrants in Eight EU Countries. In a panel organised by Attila Melegh: Title of Session: Migration and Globalization in Eastern Europe since the 1980s. 38th World Congress of the International Institute of Sociology in Budapest on June 26-30, 2008,

Melegh, Attila (2008): Developmental idealism, hierarchies and population development
More comparative and methodological possibilities. Developmental Idealism Workshop, University of Michigan, May 27-30, 2008.

Melegh, Attila (2008): Nacionalizmusok globális keretben. A globális hierarchiák szociológiája felé. Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái. Tudományos műhelytanácskozás az MTA Kisebbségkutató Intézet éves konferenciájának keretében 2008. június 11-12-én

Melegh Attila: Politikai diskurzusok társadalomtörténete a 20. században. Lépések a globális történeti szociológia irányába. Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület A Politika társadalomtörténete,Túrkeve, 2008. augusztus 29–30.

Melegh Attila (2008) Global hierachies and identities. Toward the sociology of global hierarchies. Eastern Europe on the Model Table. International conference of the College of Social Theory. Budapest, March 19-21.

Melegh Attila (2007): Népesedési problémák és a társadalmi egyenlőtlenség (Population issues and social inequality) Hungarian Academy of Sciences, November 14.

Melegh Attila (2007): Population control and global inequality. Central European University  and Vienna University. Organized by Suzan Zimmermann: Internationalism and the Transformation of Global Inequality: Reform Politics Across Borders, 19th and 20th Centuries (October 22, 2007)

Melegh, Attila and Éva Kovács (2007): Gender, class and ethnicity in the life course perspective of immigrant women. Social Exclusion and the Changing Demographic Portrait of Europe. The Fourth International Conference of the EAPS Working Group “Second Demographic Transition” 6-8 September, Budapest

Melegh, Attila (2007) Migrációs élettörténeti perspektívák - harmadik országbeli nők bevándorlása nyolc EU tagállamba (Life course perspectives- the immigration of female migrants from third countries to eight EU countries) April 12, 2007. Hungarian Statistical Society. Budapest Corvinus University.

Melegh Attila (2006): Globalization, migration and migration narratives. Daedalos, Nicosia Cyprus

Melegh, Attila (2006): Globalization and Migration, A regional approach Szeged, Hungary

Melegh, Attila (2006): Trans-Border Migration of Elderly People, Singapore

Melegh, Attila: Magyarország fejlődését befolyásoló nemzetközi társadalmi folyamatok 2005. január 5. Nemzeti Fejlesztési Hivatal. CEU Budapest

Melegh, Attila: Under Liberal Eyes: East European Societies and the Great Re-transformation  Development and Regionalism. Karl Polanyi’s Ideas and the Contemporary World System Transformation. International conference in Budapest, 2004 November 5-6

Melegh, Attila (2004): Malthus, kolonialitás és a biopolitikai rasszizmus. Konferencia: Thomas Robert Malthus – egy közgazdász vitatott nézetei a múltban és jelenben, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtan Tanszéke, 2004. december 14.

Melegh, Attila (2004): Public Perceptions of Migration. Regional Hearing for Europe.  Global Commission on International Migration. Budapest, November 25-26, 2004

Melegh Attila (2004): Globalizáció és a munkaerõ-vándorlás. Esetek és hipotézisek.  A Magyar Szociológiai Társaság Éves Közgyűlése Budapest, 2004. november 19-20.

Melegh Attila (2004): A Kelet-Nyugat mítosz funkciója a globalizáció korában. VII. Politikatörténeti Nyári Egyetem . Modern mítoszok. Esztergom, 2004. július 5-10.

Attila Melegh (2004): From Reality to Twilight Zones: The Function of the East/West Slope during and after the Collapse of State Socialism. Central European University, Conference on Europe’s Symbolic Geographies. Budapest, Hungary. May 27-29,

Forsander, Annika, Elena Kondratieva and Attila Melegh (2004): Globalization, Ethnicity and Foreign Labor Migration. Think Tank Collaboration in Transition Policy Studies. 27-29 June 2004, Kranjska Gora, Slovenia 

Melegh, Attila (2004): Mental Maps and the EU Accession. The Center for European and Eurasian Studies, UCLA. Los Angeles. USA, April 22, 2004

Melegh, Attila (2004): Functions of the East/West Slope: Eastern Europe and Late Modern Capitalism. Rutgers University, Center for Comparative European Studies. March 25, 2004.

Melegh, Attila (2004): The Concept of the Migration Monograph. DIALOG Project. Consortium meeting. Bled, Slovenia. September 26-29, 2004.Attila Melegh- László Hablicsek: Polarization in East/West migration in Hungary. Qualitative analysis of different groups of migrants and the quantitative analysis of factors of migration on a regional basis. Globalization, migration and ethnicity, KSH NKI, Budapest, December, 2003.

Melegh, Attila (2003): Perspectives on the East-West Slope in the Process of EU accession Conference: Frontières d'Europe, XIXe-XXIe siècles. Élargissement et union: approches historiques et géopolitiques, Paris, Organized by Ecole Normal Superior - IHMC and OGRE –Université de Marne-la-Vallée

Melegh, Attila: Globalization, Ethnicity and Migration. Discourses, Institutions and Data in Hungary. Paper presented at the International Seminar Regional Specificity of Immigration in Russia and in Europe. April 25th 2003 Novosibirsk, Academgorodok. Institute of Economics and Industrial Engineering.

Kovács  Éva - Melegh Attila: The "Naturalisation" of Migration and Migration Narratives in Central Europe“Transfrontier Migration in the CEE Countries: Problems and Experience in Regulation” International Association ”Dialogue”(Hungary), Center for the Study of Forced Migration in the NIS Countries and Baltic States, (Russia), Open Society Institute, East –East Program (Hungary) 13-14 of December, 2002Medosz Hotel conference hall (Budapest, 1061, Jokai ter, 9) Working languages: Russian, English

Kovács, Éva-Melegh, Attila: A vándorlási narratívák neme. Nő és férfi, férfi és nő. A társadalmi nemek kutatása az ezredfordulón. Nov. 22-23. Budapest

Melegh, Attila (2002). Globalization, Nationalism and Petit Imperialism. Annual Meeting at the American Sociological Association, Chicago. August 18-22.

Melegh, Attila (2002). “I Am Suspect of Myself”: East-West Narratives in a Cold War Context and a Globalisation Framework. Postcommunism Theory and Practice. A One-Day Multi-Disciplinary Conference exploring the cultural, literary and political possibilities of a ‘postcommunist’ theory. Centre for Translation and Comparative Cultural Studies, University of Warwick, UK. Saturday, 22 June

Melegh, Attila (2002). East in the East. Petit Orientalism and National identity. Conference: Re-constructing Identities: Representation of National Imagery in the Cinema of the Post-Socialist Region. Tbilisi Georgia, May 24-30, 2002.

Melegh, Attila (2002). Twilight Zones, Discursive Frameworks for Cultural Exchange. "Fulbright-Challenges and Responses" Anniversary Conference. Jointly organized by the Fulbright Commission, Budapest and the Hungarian Fulbright Association Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary April 24-25, 2002

Melegh Attila (2001). Demography and Politics. Moscow State University. Department of Demography. Moscow, Russia. April 13.

Melegh Attila (2000). Halandóság Kiskunhalason a 19. század végén. (Mortality at the End of the 19th Century in Kiskunhalas). Orvostörténeti Múzeum, Budapest, Hungary. December 12.

Kovács, Éva - Melegh, Attila (2000). The "Naturalization" of Migration. Migration and Migration Narratives in Central Europe. University of Montreal, Canada-Hungary Project. Montreal, Canada, 27-28 November.

Melegh, Attila (2000). Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Research In Hungary. Federal Institute for Population Research in co-operation with the Network for Integrated European Population Studies. 10-11 November, Bingen, Germany.

Melegh Attila (2000). Kelet-Nyugat diskurzus. (East-West Discourse) Történeti Antropológia ELTE, Budapest, Hungary. Nov. 7.

Melegh Attila (2000). Maps of global actors. Narratives, identities and the representation of Eastern Europe. International Workshop. Recomposing Eastern Europe? Inner Frontiers: Real and Imagined. Institute for Human Sciences-New Europe College, Bucharest, Romania, October 28-29

Melegh, Attila (2000). From Central Europe to Eastern Europe. Nemzetközi Közgazdasági Nyári Egyetem, Budapest, Hungary July 19.

Melegh Attila (1999). Népesedéspoltika és a társadalomtörténet. (Population Policy and Social History) Társadalomtörténet szakirány. Miskolc, Hungary, October 27.

Melegh Attila (1999). Házasságtörés Halason a 17-18. században. (Adultery in Halas in 17-18th century) Conference “Források és történetírás” (Sources and Historiography), Miskolc, Hungary, October 14-16.

Melegh, Attila (1999). East versus West Identities and Intellectual Strategies in the Late 20th Century. 4th European Conference of Sociology. Will Europe Work. Amsterdam, The Netherlands, August

Melegh, Attila (1999). Globalization and the Representation of Eastern Europe. 34th World Congress of the International Institute of Sociology. Multiple Modernities in an Era of Globalization. Tel-Aviv, Israel, July.

Melegh, Attila (1999). The Constitution of Eastern Europe. Annual Conference of the Hungarian Political Science Society, Nyíregyháza, Hungary.

Melegh Attila (1999). Migráció Magyarország és Németország között a kilencvenes években.(Migration between Hungary and Germany in the 1990s.) Historical Statistical Annual Conference, Nyíregyháza, Hungary

Melegh Attila (1999). A demográfiai átmenet politikai összefüggései The political context of the theory on demographic transition). KSH NKI, Budapest, Hungary. April

Melegh Attila (1998). Ki mitõl fél. (Who is afraid of what?) Conference of the Central Statistical Society on Population Development,. Budapest, Hungary, November.

Melegh, Attila (1997). Amerikás élettörténetek (American life histories) In: Conference Migráció és társadalom (Migration and Society). Central Statistical Office, Budapest, Hungary.

Melegh Attila (1997). Kelet-Európa nyugati szemmel. Bevezetés a tudományos kapitalizmusba? (Eastern Europe Under Western Eyes. Introduction to Scientific Capitalism?) Public lecture, Bessenyei Kör, New Brunswick, USA, May

Melegh, Attila. (1996). The Images of the West. Introduction into Hungarian Intellectual Politics. Public lecture at the Institute of Hungarian Studies, Rutgers University, New Brunswick, USA, October.

Melegh Attila (1996). Kiskunhalas népesedése (Population Development in Kiskunhalas). Public lecture organized By Hajnal István Society. Budapest, Hungary. March

Melegh Attila (1996). Nõi és férfi életciklusok Tapolcán a 18. században. (Female Lifecycles in Tapolca in the 18th. Century.) Paper presented at the conference. Szerep-alkotás. Budapest, Hungary.

Melegh, Attila (1994). Family and Household Formation in Rural Hungary. Comments. Paper presented at the conference Where Does Europe End? organized by the Cambridge Group for the History of Population and Social Structure and Széchenyi College, Budapest, Hungary. April 9-12.

Melegh, Attila (1992). The Western Model. Paper presented at the Conference L'Engagement des Intellectuels a’l’Ouest. Paris, France,  October.

Melegh, Attila (1990). Town and Countryside in Early Modern Hungary. Paper presented at the conference Small Towns in Early Modern Europe organized by Urban History Group at Leicester Univeristy, Leicester, UK: July

Melegh Attila (1990). Család a történeti szociológiában. (Family in Social History) Discussion paper for the volume Mi újság a szociológiában? Department of Sociology, Budapest University of Economics, Budapest, Hungary.

Melegh Attila (1988). Csajanov elmélete (Theory of Chayanov) Discussion paper presented at the conference organized by István Hajnal Society of Social History. Budapest, Hungary

Melegh, Attila (1987). Urban Households in Hungary in the Early Nineteenth Century. Discussion paper presented at the Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, Cambridge, UK. April.