• Nyomtatás

MURINKÓ LÍVIA
tudományos főmunkatárs

KUTATÁSI TERÜLETEK
 - párkapcsolatok és gyermekvállalás
 - felnőtté válás
 - családdal kapcsolatos attitűdök
 - követéses panelvizsgálatok módszertana


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: murinko@demografia.hu


Önéletrajz


LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Murinkó Lívia - Spéder Zsolt: Gyermekdemográfia. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 83-98.

Makay Zsuzsanna - Murinkó Lívia: Válás, élettársi kapcsolatok felbomlása. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 29-43.

Murinkó Lívia - Spéder Zsolt: Párkapcsolatok, házasságkötés. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9-28.

Kapitány Balázs – Murinkó Lívia (2020): Párkapcsolati változások, termékenységi trendek. In Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2020. TÁRKI, Budapest, 146-170.

Murinkó Lívia (2019). A felnőtté válás életúttípusai, előzményei és kimenetei a 2000-es években Magyarországon. Demográfia, 62(2–3), 153–198.

Murinkó Lívia – Rohr Adél (2018): Párkapcsolat, házasságkötés. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9–28.

Monostori Judit – Murinkó Lívia (2018): Háztartás- és családszerkezet. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 177–197.

Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (szerk.) (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1–4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Murinkó Lívia (2014): A nemi szerepekkel és a családdal kapcsolatos attitűdök európai kitekintésben: értékek és gyermekgondozás. Szociológiai Szemle 24(1), 67–101.

Murinkó Lívia (2013): Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei. KSH NKI Kutatási Jelentések 94. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Murinkó Lívia (2012): A gyermekkori család összetételének szerepe a szülői ház partnerrel vagy partner nélkül történő elhagyásában Magyarországon. Demográfia, 55. évf. 2–3. sz. 196–229.

Murinkó Lívia (2010): Mitől lesz valaki felnőtt? A családi szerepek és az önállóvá válás szerepe a felnőttség megítélésében Magyarországon. Demográfia, 53. évf. 1. sz. 7–37.

Pongrácz Tiborné – Murinkó Lívia (2009): Háztartási munkamegosztás. Azonosságok és különbségek Európában. In: Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások 2009. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 95–116.

Összes magyar nyelvű publikáció

  Önálló könyvek

Murinkó Lívia (2013): Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei. KSH NKI Kutatási Jelentések 94. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

 

Szerkesztett könyvek

Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (szerk.) (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1–4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

 

 Cikkek, tanulmányok

Murinkó Lívia (2020): A növekvő házasodási kedv 2010 után Magyarországon. KorFa Népesedési Hírlevél 3, 1–4.

Kapitány Balázs – Murinkó Lívia (2020): Párkapcsolati változások, termékenységi trendek. In Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2020. TÁRKI, Budapest, 146–170.

Murinkó Lívia (2019): A felnőtté válás életúttípusai, előzményei és kimenetei a 2000-es években Magyarországon. Demográfia 62(2–3), 153–198.

Murinkó Lívia (2019): Az egyedülálló harmincasok és negyvenesek néhány jellemzője az ezredforduló után. Kapocs 2(3–4), 116–137.

Murinkó Lívia – Rohr Adél (2018): Párkapcsolat, házasságkötés. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9–28.

Monostori Judit – Murinkó Lívia (2018): Háztartás- és családszerkezet. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018 Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 177–197. 

Murinkó Lívia (2016): Nemzetközi kontextus: a Generations and Gender Programme. In Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (szerk.): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1–4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 37–40. o.

Murinkó Lívia (2016): Az adatbázisok felépítése. In Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (szerk.): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1–4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 67–75. o. http://dx.doi.org/10.21543/Kut.2016.97

Murinkó Lívia (2016): Az adatokhoz való hozzáférés és a részletes dokumentáció. In Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (szerk.): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1–4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 81–84. o.

Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (2015): Párkapcsolatok. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9 –26.

Monostori Judit – Murinkó Lívia (2015): Család- és háztartásszerkezet. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 153 – 170.

Murinkó Lívia (2014): A nemi szerepekkel és a családdal kapcsolatos attitűdök európai kitekintésben: értékek és gyermekgondozás. Szociológiai Szemle 24(1), 67–101.

Murinkó Lívia (2014): Gyermekgondozási munkamegosztás és a nemi szerepek megítélése. In Spéder Zsolt (szerk.): A család vonzásában–Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH Népességtudomány Kutatóintézet, Budapest, 177–216.

Murinkó Lívia (2012): A gyermekkori család összetételének szerepe a szülői ház partnerrel vagy partner nélkül történő elhagyásában Magyarországon. Demográfia, 55. évf. 2–3. szám, 196–229.

Murinkó Lívia – Földházi Erzsébet (2012): Háztartás- és családszerkezet. In: Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 113–123.

Murinkó Lívia (2010): Mitől lesz valaki felnőtt? A családi szerepek és az önállóvá válás szerepe a felnőttség megítélésében Magyarországon. Demográfia, 53. évf. 1. szám, 7–37.

Murinkó Lívia – Szél Bernadett (2010): Társadalmi REGISZTER 2008/2 (Mobilitás, szubjektív jólét, nemi szerepek). Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata, 7. kötet. (Szerk. Füstös László – Guba László – Szalma Ivett. MTA PTI, MTA SZKI, Budapest, 2008, 195 o.) Társadalomkutatás 28(1), 121–124.

Murinkó Lívia (2010): Az első párkapcsolat szerepe a szülői házból való elköltözésben. In: Jancsák Csaba – Nagy Gábor Dániel – Pászka Imre (szerk.): Állandó párbeszédben. A szegedi műhely tisztelgése Utasi Ágnesnek. Belvedere Meridionale – DARTKE, Szeged, 145–165.

Pongrácz Tiborné – Murinkó Lívia (2009): Háztartási munkamegosztás. Azonosságok és különbségek Európában. In: Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások 2009. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 95–116. 

Murinkó Lívia (2009): Elköltözés a szülői házból. In: Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI Kutatási jelentések 86, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 107–131.

Murinkó Lívia (2009): Első elköltözés a szülői házból Erdélyben és Magyarországon. KorFa Népesedési Hírlevél 3, 1–3.

Pongrácz Tiborné és Murinkó Lívia (2009): Háztartási munkamegosztás. KorFa Népesedési Hírlevél 2, 1–3.

Murinkó Lívia (2008): A társas kapcsolatok ápolására fordított idő az ezredforduló Magyarországán. A társadalmi tőke az időfelhasználás tükrében. In: S. Nagy Katalin – Orbán Annamária (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Gondolat, Budapest, 249–261.

Murinkó Lívia (2007): Életkor és szubjektív életminőség. In: Utasi Ágnes (szerk.): Az életminőség feltételei. Műhelytanulmányok 11. MTA Politikatudományi Intézete, Budapest, 47–71.

Murinkó Lívia (2006): A minőségi élet forrásai eltérő életszakaszokban. In: Utasi Ágnes (szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok. MTA PTI, Budapest, 97–121.

Murinkó Lívia (2006): A szubjektív életminőség mértéke és társadalmi meghatározottsága hat európai országban. In: Utasi Ágnes (szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok. MTA PTI, Budapest, 251–275.

Murinkó Lívia (2005): Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok körében. In: Pikó Bettina (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest, 86–103.

Murinkó Lívia (2004): Az instrumentális segítségnyújtás forrásai. In: Utasi Ágnes (szerk.): Kapcsolatok nemzetközi metszetben. 2004, MTA PTI, Budapest, 103–119.

Idegen nyelvű publikációk